Luận truyện: Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự - Tiên hiệp (Top 10 View last month)

Minh Nguyệt Châu Sa
Minh Nguyệt Châu Sa
Cún Con Xa Nhà bình luận:
:seuf3xv:Đại đệ tử Lục Sơn Quân
Nhị đệ tử Tôn Nhã Nhã
Tam đệ tử Lê Phong (giống NaTra)
Tôn Nhã Nhã à? Tên quen quá z :6ztiwqu:
 
Cún Con Xa Nhà
Cún Con Xa Nhà
Ssdz bình luận:
Tại mình thấy tự dưng bắt Bạch Hồ.Vì nó là hồ ly,là yêu vật đến từ ngoài Đại Trinh hay là do có ‘tồn tại 1 tia sát khí’ hay là nó lấy xác chết hay là t nghĩ nhiều nhỉ :zaeqvup::zaeqvup:😂😂😂
:2sx6w5x: Cái này người ta gọi là đứng dưới góc độ khác nhau, nhìn nhận sự việc khác nhau.
@Minh Nguyệt Châu Sa
...
Theo đệ nghĩ ko phải KD sợ ĐTY mà là sợ đánh lớn sẽ ảnh hưởng tới phàm nhân.
Trực giác của Kế Duyên mách bảo...

Spoi nhé đọc tiếp tỷ sẽ biết Đồ Tư Yên là Bát Vĩ, có lẽ lúc này chính KD cũng chưa chắc đánh lại ĐTY, cơ bản vì ả nghe đồn nên sợ. Bởi vì trên người nàng có 1 cọng lông của Cửu Vĩ, trong thời gian ngắn sẽ mạnh bằng Cửu Vĩ - Cửu Vĩ đánh ngang cơ với Kế nổ ( Trên nhân gian có 3 con Cửu Vĩ, KD từng giao thủ 1 trong số đó chỉ 1 chiêu và KD tự nhận mình không bằng.)
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự - Tiên hiệp (Top 10 View last month)