Luận Truyện Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự

Ám Vệ

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
9,022
Tu vi
100
C185
Lúc trước Chân Long náo Ngọc Hoài, chuyện cũng đã kết thúc rồi. (Nguyên tác?)

C186
mà gọi sư huynh Dương Minh trước. Hai ngươi cùng lên Thư Vân Lâu tìm Nhâm sư thúc. (Người)

nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút khẩn trương trong ánh mắt đối nhau. (Của)

Mấy chương này dịch giả dịch mượt quá, không soi được cái gì :xntowdq:
 

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
25,521
Tu vi
38
C185
Lúc trước Chân Long náo Ngọc Hoài, chuyện cũng đã kết thúc rồi. (Nguyên tác?)
C186
mà gọi sư huynh Dương Minh trước. Hai ngươi cùng lên Thư Vân Lâu tìm Nhâm sư thúc. (Người)
nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút khẩn trương trong ánh mắt đối nhau. (Của)
mấy chương này dịch giả dịch mượt quá, không soi được cái gì :xntowdq:
đoạn "náo Ngọc Hoài" hình như là náo loạn ak :cuoichet: lão đọc tới đây rùi à :cuoichet: chắc soát qua đoạn ta dịch roài :cuoichet:
 

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
25,521
Tu vi
38

Top