Luận Truyện Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự

Minh Nguyệt Châu Sa

Kim Tiên Hậu Kỳ
Moderator
Tiên Nữ Phát Quà
Ngọc
170,505
Tu vi
2,888
@Minh Nguyệt Châu Sa tạo mini game gì đi. Ví dụ nè
1. Trong vòng bao nhiêu chương nữa thì Kế Duyên thu dc quân cờ mới?
Ai đáp đúng, đầu tiên, 500 ngọc
2. Trong các nhân vật ..... ai sẽ thành quân cờ của Kế Duyên? :D 500 ngọc luôn :))
....
:46gkjpk: Lúc đó độc giả còn rõ hơn người dịch nữa huynh ạ, vì người dịch mới đọc tới 15x thôi :99:
 

Top