Luận Truyện Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự

Cún

Hóa Thần Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
995
Tu vi
449
:hutthuoc: thấy ông main sau này thêm nhiều skill mang từ phim ảnh thời hiện đại quá. Có khi nào Kế tiên sư lại thên skill dịch chuyển tức thời, thuấn di, phân thân hay hoá super Saijan ko kkk
 

Top