[ĐK Dịch] Đăng ký dịch truyện Lạn Kha Kỳ Duyên

Minh Nguyệt Châu Sa

Kim Tiên Hậu Kỳ
Moderator
Tiên Nữ Phát Quà
Link truyện dịch: Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự
Link convert: Lạn Kha Kỳ Duyên [C] - Chân Phí Sự
Link bản tiếng Trung: 烂柯棋缘

Giới thiệu:

Lạn Kha bên cạnh ván cờ lá rụng, ở giữa rừng cây đánh cờ không người
Hưng sở trí Thiên Nguyên một cờ, lại quay đầu sơn hải mênh mông

...

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Kế Duyên trở thành một hành khất nửa mù trong miếu sơn thần cũ nát.

Thực lực không đủ miệng pháo đến gom góp, Chân Nhân một thanh kiếm, Thần Côn một cái miệng, chính là căn bản cho Kế Duyên an thân đặt chân ở thế giới đáng sợ này.


Về chế độ lương thưởng thì sẽ giống như chính sách của BNS áp dụng cho truyện dịch theo từng thời kỳ. Hiện tại 1 chương nhận 1,2k ngọc.
Nếu nhận 10 chương liên tục, mình tặng thêm 10k ngọc

:90: :90:

Cầu người ^^
Bảng nhận chương:
Chương 348-371:@Minh Nguyệt Châu Sa@Niệm Di
Chương 372 @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 373: @chienthanlubu
Chương 374-599
Chương 600-610: @Kemkensi
Chương 22: @Phong Thanh
Chương 23: @Hại Người Không Mệt
Chương 24: @Độ Tình Kiếp
Chương 25: @Sided Lovettt
Chương 26: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 27: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 28: @Phong Thanh
Chương 29: @Phong Thanh
Chương 30: @phuongkta1
Chương 31: @Phong Thanh
Chương 32-35: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 36: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 37: @Phong Thanh
Chương 38: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 39: @Phong Thanh
Chương 40: @Phong Thanh
Chương 41-42: @Sided Lovettt
Chương 43: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 44: @Phong Thanh
Chương 45: @Sided Lovettt
Chương 46-47: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 48: @Phong Thanh
Chương 49: @Trando
Chương 50: @Cua Đá
Chương 51-52: @Lười biếng giả
Chương 53: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 54: @Phong Thanh
Chương 55-56: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 57: @Phong Thanh
Chương 58: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 59: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 60: @Sided Lovettt
Chương 61: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 62: @Phong Thanh
Chương 63: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 64: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 65-66: @Cua Đá
Chương 67-70: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 71-73: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 74: @Phong Thanh
Chương 75-79: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 80-81: @Lười biếng giả
Chương 82: @Sided Lovettt
Chương 83: @Phong Thanh
Chương 84-85: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 86: @Lưu Kim Bưu
Chương 87: @Phong Thanh
Chương 88-89: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 90: @Phong Thanh
Chương 91-92: @Lưu Kim Bưu
Chương 93: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 94: @Vạn Cổ
Chương 95: @Lưu Kim Bưu
Chương 96-97: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 98: @Phong Thanh - Xong
Chương 99: @Lưu Kim Bưu
Chương 100: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 101: @Lưu Kim Bưu - Xong
Chương 102: @mafia777 - Xong
Chương 103: @Cua Đá - Xong
Chương 104: @Lưu Kim Bưu
Chương 105-107: @Minh Nguyệt Châu Sa - Xong
Chương 108: @VoMenh - Xong
Chương 109: @Sided Lovettt
Chương 110: @Tồ-0609 - Xong
Chương 111: @KìNgộ
Chương 112-116: @KìNgộ
Chương 117-118: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 119: @Phong Thanh
Chương 120: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 121: @Mèo Bụng Phệ - Xong
Chương 122: @Infinity-Xong
Chương 123: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 124-126: @Don't Ask - Xong
Chương 127: @Don't Ask-xong
Chương 128: @Minh Nguyệt Châu Sa - xong
Chương 129: @Vì anh vô tình-xong
Chương 130: @Butterfly (dịch thử)-xong
Chương 131-140: @Vạn Cổ - xong
Chương 141-143: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 144: @Waynell-xong
Chương 145: @Thanh Hoan - xong
Chương 146: @Minh Nguyệt Châu Sa - xong
Chương 147-148: @Mèo Bụng Phệ
Chương 149: @Cua Đá-xong
Chương 150: @YÊULONGCỔĐẾ - xong
Chương 151: @Miêu Như-xong
Chương 152-161: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 162: @Waynell - xong
Chương 163: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 164: @Miêu Như - xong
Chương 165: @Lưu Kim Bưu -xong
Chương 166: @Cá Mòi -xong
Chương 167: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 168: @Cá Mòi-xong
Chương 169: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 170: @Phong Thanh - xong
Chương 171: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 172: @Phong Thanh -xong
Chương 173: @Cá Mòi-xong
Chương 174-177: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 178-179: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 180: @Minh Nguyệt Châu Sa - xong
Chương 181-183: @Minh Nhân - xong
Chương 184: @Đường Huyền Trang - xong
Chương 185-187: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 188-189: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 190-192: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 193-197: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 198: @Thích ăn bánh bao
Chương 199: [USER=69578]@Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 200-202: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 203: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 204: @Cún Con Xa Nhà
Chương 205-206: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 207: @VôMệnh - xong
Chương 208: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 209: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 210: @Thiên Vũ Chính Tắc
Chương 211: @LOLOTICA
Chương 212: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 213-222: @Phong Thanh-xong
Chương 223-227: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 230: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 231: @Hoàng Hi Bình
Chương 232: @Hoàng Hi Bình
Chương 233-239: @Phong Thanh
Chương 240-243: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 244-246: @Niệm Di
Chương 247-250: @Hoàng Hi Bình
Chương 251-260: @phuongkta1
Chương 261-264: @Thiên Vũ Chính Tắc - xong
Chương 265: @Cún Con Xa Nhà
Chương 266-267 @Niệm Di
Chương 268-269 @Hoàng Hi Bình-xong
Chương 270: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 271: @Cún Con Xa Nhà
Chương 272: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 273 @Hoàng Hi Bình
Chương 274 - 276: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 277: @Hoàng Hi Bình
Chương 278: @Niệm Di
Chương 279 @Hoàng Hi Bình
Chương 280: @Niệm Di - xong
Chương 281 @Hoàng Hi Bình-xong
Chương 282: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 283 @Hoàng Hi Bình
Chương 284: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 285 @Hoàng Hi Bình
Chương 286-287: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 288: @Minh Nguyệt Châu Sa - xong
Chương 289 - 290: @Niệm Di - xong
Chương 291: @Hoàng Hi Bình - xong
Chương 292: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 293-294: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 295: @Cún Con Xa Nhà
Chương 296 - 300: @Hoàng Hi Bình
Chương 301 - 305 @Niệm Di
Chương 306: @LÃo Mạc
Chương 307: @Phong Thanh
Chương 308-309: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 310: @Niệm Di
Chương 311-320: @Hoàng Hi Bình
Chương 321-325: @Niệm Di
Chương 326: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 327: @Niệm Di
Chương 328: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 329-330: @Niệm Di
Chương 331: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 332-334: @Niệm Di
Chương 335: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 336: @LÃo Mạc
Chương 337-339: @Minh Nguyệt Châu Sa-xong
Chương 340-342: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 343: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 344: @Niệm Di
Chương 345: @Minh Nguyệt Châu Sa
Chương 346: @Niệm Di
Chương 347:@Minh Nguyệt Châu Sa
 
Last edited:
Top