Luận Truyện Tầm Thần Vạn Vật Thư - Tầm Thần Tuyệt Lộ

avast1

Luyện Hư Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
768,89
Bài post đầu này mình sẽ edit liên tục, coi như là phụ lục của truyện mình viết, khái quát những nhân vật và tu vi, khái niệm theo mạch truyện, để các bạn không quên mà mình cũng thế :)))

Mọi gạch đá mình nhận luôn ở đây nhé :*
Tác cũng đọc Lược sử thời gian của Stephen Hawking à? :cuoichet:
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
54.926,83
Tu vi
0,00
ban đầu tui định đặt là “Tầm Thần Ký”, nhưng bị trùng. Lúc đầu cũng suy nghĩ lỡ có ng đọc nhầm thì sao, nhưng thực ra là tâm thần cũng chuẩn đấy :))
 
Top