[Help] Gắn Flag "Truyện Hoàn Thành"

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679
Người nào tạo truyện mới có quyền edit để gắn flag "hoàn thành".

Sau này, muội sưu tầm hoàn thành truyện nào do người khác tạo thì tag các mod sưu tầm để hỗ trợ.
Hèn gì, do thấy truyện này hoàn thành lâu rồi mà bạn kia ko sưu tiếp, chắc đã drop nên muội tiện tay làm luôn cho xong.

Giờ thì vụ khác này, @kethattinhthu7, huynh tiện tay giúp luôn nữa đi 😂

Muội sưu truyện mới, thường thì chỗ bánh xe sẽ có "+ Chương", hôm nay sao mất tiêu tab đó rồi, giờ sao bỏ chương truyện vào được nữa. 😩
IMG_20191208_190549.jpg
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
19,864
Tu vi
0
Hèn gì, do thấy truyện này hoàn thành lâu rồi mà bạn kia ko sưu tiếp, chắc đã drop nên muội tiện tay làm luôn cho xong.

Giờ thì vụ khác này, @kethattinhthu7, huynh tiện tay giúp luôn nữa đi 😂

Muội sưu truyện mới, thường thì chỗ bánh xe sẽ có "+ Chương", hôm nay sao mất tiêu tab đó rồi, giờ sao bỏ chương truyện vào được nữa. 😩
View attachment 7899
Truyện nào sưu tầm hoàn thành thì mới gắn truyện hoàn thành, truyện chưa sưu xong mà mà gắn flag hoàn thành thì sẽ không hiện "+Chương".

Lý lẽ của việc này: bạn chưa sưu tầm xong, tại sao lại gắn thẻ hoàn thành chi? Đã sưu tầm xong thì cần thêm chương chi?

Giờ gỡ flag "Hoàn thành" ra.
 

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679
Truyện nào sưu tầm hoàn thành thì mới gắn truyện hoàn thành, truyện chưa sưu xong mà mà gắn flag hoàn thành thì sẽ không hiện "+Chương".

Lý lẽ của việc này: bạn chưa sưu tầm xong, tại sao lại gắn thẻ hoàn thành chi? Đã sưu tầm xong thì cần thêm chương chi?

Giờ gỡ flag "Hoàn thành" ra.
:015: ra là thế, só ri huynh. Muội lại tưởng là truyện ở ngoài tác giả "hoàn thành" thì cứ flag thế luôn :xinloi:
 

Top