[Help] Gắn Flag "Truyện Hoàn Thành"

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679
Lan Chi có sưu tầm tiếp bộ Người Tình Trí Mạng của Ân Tầm. Truyện đã được bạn Hồng Miên sưu nhưng đến chương 518 thì bỏ dở cho đến nay.

Hiện truyện đã được sưu hoàn thành. Kết thúc ở chương 676, nhưng mò nãy giờ không biết làm sao gắn flag "Hoàn Thành"

Nhờ mọi người giúp đỡ @BsChien @Dạ Lang Vân @kethattinhthu7 @cglcb
 

BsChien

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Moderator
Ngọc
71,345
Tu vi
16,828
Lan Chi có sưu tầm tiếp bộ Người Tình Trí Mạng của Ân Tầm. Truyện đã được bạn Hồng Miên sưu nhưng đến chương 518 thì bỏ dở cho đến nay.

Hiện truyện đã được sưu hoàn thành. Kết thúc ở chương 676, nhưng mò nãy giờ không biết làm sao gắn flag "Hoàn Thành"

Nhờ mọi người giúp đỡ @BsChien @Dạ Lang Vân @kethattinhthu7 @cglcb
Muội bấm edit ở trang chính của truyện, sau đó tick flag Hoàn thành thôi
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
Lan Chi có sưu tầm tiếp bộ Người Tình Trí Mạng của Ân Tầm. Truyện đã được bạn Hồng Miên sưu nhưng đến chương 518 thì bỏ dở cho đến nay.

Hiện truyện đã được sưu hoàn thành. Kết thúc ở chương 676, nhưng mò nãy giờ không biết làm sao gắn flag "Hoàn Thành"

Nhờ mọi người giúp đỡ @BsChien @Dạ Lang Vân @kethattinhthu7 @cglcb
Người nào tạo truyện mới có quyền edit để gắn flag "hoàn thành".

Sau này, muội sưu tầm hoàn thành truyện nào do người khác tạo thì tag các mod sưu tầm để hỗ trợ.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
168,300
Tu vi
8,888
@Dạ Lang Vân

Sao đệ đã gắn flag "Hoàn Thành" rồi mà truyện vẫn hiển thị tình trạng "Đang ra" nè 😂
Ở trang chính thì đã có Flag "Hoàn Thành"

View attachment 7896
Cái này ngay chỗ thông báo, do người tạo truyện ko biết lại ghi chữ "đang ra" nên nó hiện vậy. Huynh xoá rồi nên hết rồi đó.
 

Top