[Tầm Thư] Truyện khuyến khích sưu tầm tháng 12/2019

Status
Not open for further replies.

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387
Oke huynh😅 Tại đệ thấy bạn đó định đăng bên sưu tầm mà chỉnh sửa nhiều quá thì chỉ thiệt cho bạn ấy thôi.
Nếu là chỉnh sửa name thì thành convert rồi, chuyển truyện qua bên khu convert luôn. Ai muốn convert thì mình nhường chuyển qua đó thôi, không convert nữa thì mình sưu nối tiếp.
 

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387
@Mạt Thế Phàm Nhân ,vãi lúa bộ Khánh Dư Niên đệ đừng sưu tiếp convert vào dịch nữa. Đệ lấy ở đâu vậy, huynh đọc như thiên thư đó, vậy mà đệ bảo mượt lắm thì huynh cũng chịu rồi, bản đó thì thà rằng không sưu về nữa. Giờ đừng chung chạ bản dịch với convert nữa, muốn sưu convert thì lập cái khác thôi,rạch ròi chứ không sau này mem báo cáo ý, huynh gặp nhiều rồi.

Khi sưu convert Mọi người chịu khó so sánh các trang xem trang nào mượt hơn hẳn lấy trang đó, quí hồ tinh bất quý hồ đa, mình phải lấy bản tốt nhất cho người đọc.
 

pudzyn

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
948
Tu vi
173
@Mạt Thế Phàm Nhân ,vãi lúa bộ Khánh Dư Niên đệ đừng sưu tiếp convert vào dịch nữa. Đệ lấy ở đâu vậy, huynh đọc như thiên thư đó, vậy mà đệ bảo mượt lắm thì huynh cũng chịu rồi, bản đó thì thà rằng không sưu về nữa. Giờ đừng chung chạ bản dịch với convert nữa, muốn sưu convert thì lập cái khác thôi,rạch ròi chứ không sau này mem báo cáo ý, huynh gặp nhiều rồi.

Khi sưu convert Mọi người chịu khó so sánh các trang xem trang nào mượt hơn hẳn lấy trang đó, quí hồ tinh bất quý hồ đa, mình phải lấy bản tốt nhất cho người đọc.
Bàn ca nói đúng đó. bộ Khánh Dư Niên tìm mấy trang toàn từ VP bên TVT. Đọc như thiên thư. Bây giờ mà có vị đại lão nào cv lại cẩn thận được thì tốt quá :27::27:
 
Status
Not open for further replies.

Top