Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 11/2019

BsChien

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Ngọc
223
Tu vi
18,427
Theo mức thưởng thì thành viên Đệ nhất truyện dịch được tặng 01 vật phẩm trị giá không quá 15k ngọc, Đệ nhất dịch giả được tặng 01 vật phẩm trị giá không quá 30k ngọc. Áp vào từng món thì Thiên tiên thạch có giá 32k, cao hơn 2k so với mức trần 30k ngọc, Kim hoàn đan có giá 16k, cao hơn 1k so với mức trần 15k.

Huynh chọn lại 2 món miễn sao không quá 45k là được.
Thì tính đúng giá thôi, thiếu bao nhiêu ta tự bù vào mà.
 

Top