[Tầm Thư] Lương sưu tầm tháng 11/2019

Status
Not open for further replies.

Dạ Lang Vân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Moderator
Tầm Thư Chân Thần
Ngọc
745
Tu vi
2,301
Tháng 11 quên báo mọi người có thưởng vật phẩm:
  • Đệ nhất: 1 vật phẩm trị giá không quá 30.000 ngọc.
  • Đệ nhị: 1 vật phẩm trị giá không quá 20.000 ngọc.
  • Đệ tam: 1 vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
@Dạ Lang Vân Đệ chọn thánh thú nào thì dẫn link cho huynh nha, cũng hỏi lại xem ai là đệ nhị, đệ tam để họ chọn.
Đệ nhị: @Mạt Thế Phàm Nhân
Đệ tam: @Tường Vy
Đệ chọn con thánh thú này nha Kim Long
 
Status
Not open for further replies.

Top