[Tầm Thư] Lương sưu tầm tháng 11/2019

Status
Not open for further replies.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
Mức lương sưu tầm tháng 11/2019:

1/ Đả tự: 400 ngọc/chương.

2/ Chương đuổi: 300 ngọc/chương.
Chương đuổi là chương được sưu tầm trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi nguồn sưu tầm đăng trong danh sách truyện được BQT khuyến khích sưu tầm.​
Ví dụ: Chương 1135 truyện Siêu Cấp Gen đăng vào lúc 10 giờ ngày 27/11/2019, sưu tầm chương 1135 này trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 27/11/2019 thì được xem là chương đuổi.​

3/ Chương truyện được khuyến khích: 70 ngọc/chương.
Chương truyện khuyến khích là chương của các truyện được BQT khuyến khích sưu tầm, đảm bảo khi hết tháng, chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương.​
Ví dụ: Đến 24 giờ ngày 30/11/2019, truyện Siêu Cấp Gen có chương mới nhất là 1135, nếu đến cùng thời gian này, chương sưu tầm cuối cùng ít nhất tới chương 1133 thì toàn bộ chương sưu tầm của truyện này trong tháng sẽ được tính là chương truyện được khuyến khích.​

4/ Chương thường: 5 ngọc/chương.
Các trường hợp sau được xem là chương thường: những chương của truyện không nằm trong danh sách khuyến khích sưu tầm; không đạt yêu cầu của chương đuổi và chương truyện khuyến khích.​
Ví dụ: Sưu tầm 50 chương từ chương 1 - 50 truyện Siêu Cấp Gen, tuy nằm trong truyện khuyến khích sưu tầm nhưng không thỏa mãn điều kiện "chương sưu tầm cuối cùng của truyện cách chương mới nhất của trang nguồn không quá 2 chương" nên chỉ được trả 5 ngọc/chương.​
Lưu ý:
- Không báo chi tiết theo mẫu yêu cầu thì sẽ chi trả lương theo mức chương thường.
- Quá ngày 05/12/2019 nhưng chưa fix xong các lỗi sưu tầm sẽ không trả lương cho tháng 11/2019.

Mẫu báo lương:

Tổng lương = đả tự + chương đuổi + chương khuyến khích + chương thường.

A - Đả tự:

TT
Truyện
Đã đả tự
Số chương
1​
Phương Trượng - Đất Đen Tỏa Khói Xanh301 - 340, 346 - 35045

Tổng lương đả tự = số chương đả tự x 400

B - Chương đuổi:

TT
Truyện
Chi tiết chương đuổi
Số chương
1​
802, 804, 806​
3​

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 300

C - Chương truyện khuyến khích:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Siêu Cấp Gen - Trừ chín Mươi751 - 801, 803, 80553

Tổng lương sưu tầm chương đuổi = số chương sưu đuổi x 70

D - Chương thường:

TTTruyệnChi tiếtSố chương
1Hỗn Độn Lôi Tu - Tả Tự Bản1 - 300300
2Canh Mạnh Bà - Ai Lam1 - 3737

Tổng lương sưu tầm chương thường = số chương x 5
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
16,464
Tu vi
6,789
Bộ vũ luyện điên phong trc sưu có 750c, h sưu kịp bản cvt là 5k c. Như vậy tại hạ đã sưu bù khoảng 4k2 c. Cứ cho 2 tháng truyện ra 30 c. Như thế số chương thường vào khoảng 4k1. Và sẽ bị tính là 5n/c. Điều này có hợp lý ?. Ko có những chương đầu các vị lấy đâu ra chương đuổi ? Lấy đâu ra chương khuyến khích ?. Ko lẽ sưu ngọn bỏ gốc ?
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
Bộ vũ luyện điên phong trc sưu có 750c, h sưu kịp bản cvt là 5k c. Như vậy tại hạ đã sưu bù khoảng 4k2 c. Cứ cho 2 tháng truyện ra 30 c. Như thế số chương thường vào khoảng 4k1. Và sẽ bị tính là 5n/c. Điều này có hợp lý ?. Ko có những chương đầu các vị lấy đâu ra chương đuổi ? Lấy đâu ra chương khuyến khích ?. Ko lẽ sưu ngọn bỏ gốc ?
Sao lão lại sưu convert vào chỗ truyện dịch thế, bộ vũ luyện điên phong chỉ khuyến khích sưu bản dịch thôi mà, bên danh sách convert đâu có nó?
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
16,464
Tu vi
6,789
Lúc đầu ko nhìn kỹ cứ tưởng bản dịch. Dù sao cũng lỡ rồi nên đành để cvt vậy. Tại hạ đã nhờ tech giúp đỡ rồi.
Trở lại câu truyện trc thì bản dịch sau mấy năm cũng chỉ khoảng 2k thôi, trong khi cvt thì khoảng 5k rồi. Vậy cái quy định kia áp dụng làm sao
 

Dạ Lang Vân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Moderator
Tầm Thư Chân Thần
Ngọc
745
Tu vi
2,301
Bộ vũ luyện điên phong trc sưu có 750c, h sưu kịp bản cvt là 5k c. Như vậy tại hạ đã sưu bù khoảng 4k2 c. Cứ cho 2 tháng truyện ra 30 c. Như thế số chương thường vào khoảng 4k1. Và sẽ bị tính là 5n/c. Điều này có hợp lý ?. Ko có những chương đầu các vị lấy đâu ra chương đuổi ? Lấy đâu ra chương khuyến khích ?. Ko lẽ sưu ngọn bỏ gốc ?
Ta thấy bộ đó tính 5n/c thì có gì sai đâu lão? Vì ngay từ đầu bộ đó đã không có trong danh sách khuyến khích rồi, và ta thấy lão nên nhờ mod sửa lại bộ đó đi. Lão sưu cv chèn vô truyện dịch thì sợ cuối tháng là nguyên bộ lão sưu đều không được tính lương luôn đấy. Vì bộ truyện dịch còn tới gần 2k chương mà lão sưu vậy thì sao này ai sưu truyện dịch bộ đó về được nữa.
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
16,464
Tu vi
6,789
Ta thấy bộ đó tính 5n/c thì có gì sai đâu lão? Vì ngay từ đầu bộ đó đã không có trong danh sách khuyến khích rồi, và ta thấy lão nên nhờ mod sửa lại bộ đó đi. Lão sưu cv chèn vô truyện dịch thì sợ cuối tháng là nguyên bộ lão sưu đều không được tính lương luôn đấy. Vì bộ truyện dịch còn tới gần 2k chương mà lão sưu vậy thì sao này ai sưu truyện dịch bộ đó về được nữa.
Lỡ sưu rồi thì sửa sau vậy. Vấn đề là các truyện dịch đều bị vip cả. Sưu ko đc bn cả :))
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
Lúc đầu ko nhìn kỹ cứ tưởng bản dịch. Dù sao cũng lỡ rồi nên đành để cvt vậy. Tại hạ đã nhờ tech giúp đỡ rồi.
Trở lại câu truyện trc thì bản dịch sau mấy năm cũng chỉ khoảng 2k thôi, trong khi cvt thì khoảng 5k rồi. Vậy cái quy định kia áp dụng làm sao
Đây là lỗi, cần phải fix thì mới được trả lương. Truyện dịch sưu theo truyện dịch, truyện convert thì cần tạo truyện mới + "[C]" để phân biệt, không thể nhập chung như vậy được.

Lỗi này của sưu tầm giả, không phải lỗi của BQT nên nếu trước ngày 5, không fix lỗi này thì sẽ không được trả lương cho truyện đó.
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ngọc
16,464
Tu vi
6,789
Đây là lỗi, cần phải fix thì mới được trả lương. Truyện dịch sưu theo truyện dịch, truyện convert thì cần tạo truyện mới + "[C]" để phân biệt, không thể nhập chung như vậy được.

Lỗi này của sưu tầm giả, không phải lỗi của BQT nên nếu trước ngày 5, không fix lỗi này thì sẽ không được trả lương cho truyện đó.
Lỗi đó tại hạ biết và đã nhờ tech sửa. Hình như ad chưa đọc hết cmt của tại hạ thì phải ?
 
Status
Not open for further replies.

Top