Hy vọng tech có thể làm tốt hơn.

Vong Mạng

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Thẩm Phán TTP
Đọa hũ mới là đang chụp mũ, Trảm mỗ chỉ có giọng điệu gần giống BQT thoy bắt chước ai kia ấy mà, BQT thương mem như thương người nhà, sao nỡ làm gì ai, đối với mem kính trên nhường dưới, làm gì cũng sợ mem sỉ vã mặc dù không thể k làm, biết mang tiếng xấu nhưng cũng chấp nhận lãnh để vì đại cục :sm:
Đạo hữu đây mới là đang có ý nói BQT lạm dụng quyền lực, bằng chứng rành rành đang nói xỏ BQT. Vote ban vị này lần 2.
Kính BQT thành toàn :hellopakon:
Lại bốc phét rồi :cuoichet:
BQT không tới mức khổ như chú nói đâu, anh làm rồi nên dám chắc luôn. Làm BQT sướng lắm, đề nghị bà con tích cực ứng cử để hưởng.

Còn đồng chí seawood là chỗ thân tình với mr Cáo "già-đúng-nghĩa-đen" nên nói thế nào tự nhiên sẽ được hiểu theo đúng nghĩa mà người nói muốn truyền tải. Mình là người ngoài, nghe và hiểu chưa chắc đúng ý đâu. Cùng là một câu: Đừng anh. Mỗi lúc nghe mỗi khác nha :006:
 

BsChien

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Lại bốc phét rồi :cuoichet:
BQT không tới mức khổ như chú nói đâu, anh làm rồi nên dám chắc luôn. Làm BQT sướng lắm, đề nghị bà con tích cực ứng cử để hưởng.

Còn đồng chí seawood là chỗ thân tình với mr Cáo "già-đúng-nghĩa-đen" nên nói thế nào tự nhiên sẽ được hiểu theo đúng nghĩa mà người nói muốn truyền tải. Mình là người ngoài, nghe và hiểu chưa chắc đúng ý đâu. Cùng là một câu: Đừng anh. Mỗi lúc nghe mỗi khác nha :006:
Sao ta nghe toàn hiểu là Tới luôn đi anh!
 

Top