Báo Cáo Tài Chính Bạch Ngọc Sách [Update 05/08/2019]

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Nhằm đảm bảo tính minh bạch việc vấn đề Thu/Chi của Bạch Ngọc Sách.

Hôm nay Chiêu Nhi lập topic này để tổng kết Báo cáo Tài chính Thu/Chi của 4rum BNS và được cập nhật hàng tháng.

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ :


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ:


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết trong kỳ = Tổng số tiền đã thu - Tổng số tiền đã chi

Tổng kết trong kỳ từ ngày 25/08/2012 đến ngày 05/09/2012 = 3,450,000 - 0 = 3,450,000 đồng.

Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng.


Bạch Ngọc Sách xin gửi lời tri ân các Mạnh Thường Quân cũng như các thành viên của forum.

Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ tại BNS cũng như đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 9

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ :


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ:


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết trong kỳ = Tổng số tiền đã thu - Tổng số tiền đã chi

Tổng số tiền đã thu: 6,670,000 VNĐ và 90 USD
Tổng số tiền đã chi: 0

=> Tổng kết trong kỳ: 6,670,000 VNĐ và 90 USD

Bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm, bảy mươi nghìn đồng và chín mươi đô la Mỹ.


Bạch Ngọc Sách xin gửi lời tri ân các Mạnh Thường Quân cũng như các thành viên của forum.

Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ tại BNS và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 10

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ :


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ:


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết cuối kỳ = Tổng số tiền đã thu - Tổng số tiền đã chi

Tổng số tiền đã thu = 350$ + 15,900,000 VND
Tổng số tiền đã chi = 350 $ + 29,470,000 VND

=> Tổng kết cuối kỳ = -13,570,000 VND

Bằng chữ: Âm Mười ba triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng.


Nhờ có sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, BNS đã có đủ chi phí trang trải server trong vòng 6 tháng. Và cũng cảm ơn anh hoangsang, anh nhatchimai0000, anh Tìm về thực tại đã ứng tiền cho BNS mua server 6 tháng tiếp theo.

Thay mặt BQT BNS, Tiểu Chiêu xin gửi lời tri ân đến các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ BNS trong thời gian qua và hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại BNS và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 11

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ :


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ:* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết cuối kỳ = Tổng số tiền đã thu - Tổng số tiền đã chi

Tổng số tiền đã thu = -12,970,000 VND + 5$
Tổng số tiền đã chi = 42.5$

=> Tổng kết cuối kỳ = -12,970,000 VND & -37.5$

Bằng chữ: Âm Mười hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng và âm ba mươi bảy đô la Mỹ lẻ năm xu.


Cảm ơn anh McLaren đã ứng tiền trước để mua hệ thống Bạch Ngọc, chuẩn bị việc áp dụng hệ thống tiền tệ mới của 4rum.

Thay mặt BQT BNS, Tiểu Chiêu xin gửi lời tri ân đến các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ BNS trong thời gian qua và hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại BNS và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 12

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ :


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ:* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết cuối kỳ = Số Dư Đầu Kỳ + Tổng số tiền đã thu trong kỳ - Tổng số tiền đã chi

Số dư đầu kỳ = -12,970,000 VND & -37.5$
Tổng số tiền đã thu = 2,100,000 VND & 42.5$
Tổng số tiền đã chi = 5$

=> Tổng kết cuối kỳ = -10,870,000 đồng

Bằng chữ: Âm mười triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng ./.
Cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các thành viên đã luôn ủng hộ BNS trong thời gian qua.

Năm mới, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành với cộng đồng 4rum Bạch Ngọc Sách.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 1

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ = Thu từ donate + Các khoản thu khác = 100,000 + 1,200,000 = 1,300,000 đồng* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ: = 0* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết cuối kỳ = Số Dư Đầu Kỳ Từ Năm 2012 + Tổng số tiền đã thu trong kỳ - Tổng số tiền đã chi

Số dư đầu kỳ = -10,870,000 đồng
Tổng số tiền đã thu = 1,300,000 đồng
Tổng số tiền đã chi = 0

=> Tổng kết cuối kỳ = -9,570,000 đồng

Bằng chữ: Âm chín triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng ./.

Chi tiết xem tại Link: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Arh_4-bUe9LIdEJPOXdJWkFueGRwRThCRzFvTnUzX3c&usp=sharingCảm ơn các Mạnh Thường Quân, các thành viên đã luôn ủng hộ BNS trong thời gian qua.

Năm mới, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành với cộng đồng 4rum Bạch Ngọc Sách.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 2

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ = Thu từ donate + Các khoản thu khác = 3,050,000 + 977,000 = 4,027,000 đồng
* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ: = 0* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết cuối kỳ = Số Dư Đầu Kỳ Tháng 1 + Tổng số tiền đã thu trong kỳ - Tổng số tiền đã chi

Số dư đầu kỳ = -9,570,000 đồng
Tổng số tiền đã thu = 4,027,000 đồng
Tổng số tiền đã chi = 0

=> Tổng kết cuối kỳ = -5,543,000 đồng

Bằng chữ: Âm năm triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng ./.

Chi tiết xem tại Link: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Arh_4-bUe9LIdEJPOXdJWkFueGRwRThCRzFvTnUzX3c&usp=sharingChân thành cảm ơn các bạn và các Mạnh Thường Quân đã luôn kề vai sát cánh với diễn đàn.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ, thành công trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng cộng đồng Bạch Ngọc Sách.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 3

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ = Thu từ donate + Các khoản thu khác = (1,056,000 VND + 40$) + 0 = 1,056,000 đồng và 40 đô la Mỹ* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ: = 440,000 đồng* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết cuối kỳ = Số Dư Đầu Kỳ Tháng 2 + Tổng số tiền đã thu trong kỳ - Tổng số tiền đã chi

Số dư đầu kỳ = -5,543,000 đồng
Tổng số tiền đã thu = 1,056,000 đồng và 40 đô la Mỹ
Tổng số tiền đã chi = 440,000 đồng

=> Tổng kết cuối kỳ =
40 đô la Mỹ và -4,927,000 đồng

Bằng chữ: Bốn mươi đô la Mỹ và âm bốn triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng ./.

Chi tiết xem tại Link: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Arh_4-bUe9LIdEJPOXdJWkFueGRwRThCRzFvTnUzX3c&usp=sharingHiện tại, Bạch Ngọc Sách đã mở rộng việc ủng hộ donate thông qua thẻ cào. Chi tiết vui lòng xem tại link
http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4731 ~

Thời điểm mua server mới sắp đến, mong vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các Mạnh Thường Quân.

Xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã đóng góp tinh thần, vật chất vào sự phát triển của Bạch Ngọc Sách.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ, thành công trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng cộng đồng Bạch Ngọc Sách.

Thân ái,
 

Chiêu Nhi

Hóa Thần Hậu Kỳ
Administrator
Ngọc
978
Tu vi
529
Báo Cáo Tài Chính BNS Tháng 4

1. Báo Cáo Thu Trong Kỳ = Thu từ donate + Các khoản thu khác = (2,958,000 VND + 50$) + 7,000,000 VND = 9,958,000 đồng và 50 đô la Mỹ


* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày cụ thể giao dịch được thực hiện theo báo cáo của đơn vị trung gian (Ngân hàng, paypal, moneybooker,weston union...) trong đó 05/09/2012, thời gian được ghi theo cách ngày/tháng/năm. Giờ được ghi theo mẫu 24 giờ một ngày và múi giờ cụ thể (Nếu có).
Cột 3: Nick name của người gửi ở BNS. Đối với người gửi nặc danh ghi là Anonymous.
Cột 4: Số ID của người gửi, đề phòng trường hợp người gửi đổi tên.
Cột 5: Số tiền gửi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 6: Tương tụ cột 5 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 7: Lý do gửi phải được ghi rõ ràng, vì trong phạm vi hoạt động của diễn đàn, người gửi tiền đến mang theo nhiều mục đích khác nhau và phải được BQT biết rõ để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý nhất.
Cột 8: Ghi rõ nơi người đó gửi tiền đi như ngân hàng ACB, hoặc Master Card, Paypal INC, Webmoney INC... và xxxx là bốn số cuối của tài khoản/số thẻ của người gửi. Nếu là các dịch vụ chuyển tiền online thì đó là tên account mà người gửi đã sử dụng. Phải ghi rõ để tránh kiện tụng. Tránh các trường hợp người gửi sử dụng tiền phạm pháp, credits card chùa...v.v.
Cột 9: Nơi nhận và người nhận để biết rõ ai là người thu nhận và quản lý/xử lý/chịu trách nhiệm số tiền đó.
Cột 10: Thông tin liên hệ trong sự cho phép của người gửi, từ số nhà, số điện thoại, tên thật... để tiện cho công việc làm từ thiện, thăm hỏi... sau này.
Cột 11: Ghi chú (Nếu có)


2. Báo Cáo Chi Trong Kỳ: = 0

* Thuyết minh bản báo cáo:

Cột 1: Số Thứ Tự
Cột 2: Ngày Tháng thực hiện việc chi tiền.
Cột 3: Lý do chi tiền, ghi rõ ràng & cụ thể.
Cột 4: Số tiền phải chi được viết bằng số và ghi cụ thể theo đơn vị USD hay VNĐ.
Cột 5: Tương tụ cột 4 nhưng được viết hoàn toàn bằng chữ tiếng việt có dấu.
Cột 6: Người thực hiện việc chi tiền để biết rõ ai là người chịu trách nhiệm về số tiền đó.
Cột 7: Số ID của người thực hiện chi tiền.
Cột 8: Ghi chú (Nếu có)

3. Tổng kết cuối kỳ = Số Dư Đầu Kỳ Tháng 3 + Tổng số tiền đã thu trong kỳ - Tổng số tiền đã chi

Số dư đầu kỳ = 40 Đô la Mỹ & -4,927,000 đồng
Tổng số tiền đã thu = 50 Đô la Mỹ & 9,958,000 đồng

Tổng số tiền đã chi = 0 đồng

=> Tổng kết cuối kỳ = 9
0 đô la Mỹ và 5,031,000 đồng

Bằng chữ: Chín mươi đô la Mỹ và Năm triệu, không trăm, ba mươi mốt
nghìn đồng ./.

Chi tiết xem tại Link: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Arh_4-bUe9LIdEJPOXdJWkFueGRwRThCRzFvTnUzX3c&usp=sharing


Trong tháng 5/2013, Bạch Ngọc Sách sẽ tổ chức quyên góp từ thiện để mua tặng Sách giáo khoa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Chi tiết xem tại link: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=5455


Vào ngày 22/3/2013, hệ thống donate qua thẻ cào đã nhận được một thẻ cào trị giá 100,000 đồng, giá trị nhận thực tế là 80,000 đồng. Nhưng không thấy Mạnh Thường Quân báo tên trong topic donate, Tiểu Chiêu xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của anh/chị.Trong tháng 4 vừa qua, Bạch Ngọc Sách có nhận được thông báo donate qua thẻ cào Vina, trị giá 200,000 đồng của bạn phuongdong. Tuy nhiên BQT BNS kiểm tra trên chi tiết giao dịch donate vẫn không có lịch sử giao dịch này, nhờ bạn vui lòng cung cấp lại mã thẻ và số seri để BQT BNS nhờ bên cung cấp dịch vụ kiểm tra lại. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn.

Hiện tại, Bạch Ngọc Sách đã mở rộng việc ủng hộ donate thông qua thẻ cào. Chi tiết vui lòng xem tại link
http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4731 ~

Thời điểm mua server mới sắp đến, mong vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các Mạnh Thường Quân.

Xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã đóng góp tinh thần, vật chất vào sự phát triển của Bạch Ngọc Sách.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ, thành công trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng cộng đồng Bạch Ngọc Sách.

Thân ái,


 

Top