[Tầm Thư] Truyện khuyến khích sưu tầm tháng 11/2019

Status
Not open for further replies.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
DANH SÁCH TRUYỆN DỊCH KHUYẾN KHÍCH SƯU TẦM

STT
Tên truyện
Đăng ký sưu tầm
1Toàn Chức Cao Thủ@Tường Vy
2Toàn Chức Pháp Sư@Vì anh vô tình
3Vũ Luyện Đỉnh Phong @Mạt Thế Phàm Nhân
4Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân@Tường Vy
5Vạn Cổ Tối Cường/Đệ Nhất Tông@Mạt Thế Phàm Nhân
6Đạo Quân@Dạ Lang Vân
7Ác Linh Quốc Gia@Tường Vy
8Ta Là Chí Tôn@Dạ Lang Vân
9Thái Cổ Thần Vương @Vì anh vô tình
10Siêu Cấp Gen@Lười biếng giả
11Siêu Cấp Binh Vương@Chautyty
12Đỉnh Phong Chí Tôn@Lười biếng giả
13Tiền Nhiệm Vô Song@Dạ Lang Vân
14Trường Ninh Đế Quân @Vì anh vô tình
15Đỉnh Cấp Lưu Manh@Hoa Ly Hi Dạ
16Lâm Vũ Thiên Hạ@Tường Vy
17Thiên Mệnh Khả Biến@cglcb
18Vũ Luyện Đỉnh Phong@Mạt Thế Phàm Nhân
19Cổ Chân Nhân@Mạt Thế Phàm Nhân
20Tối cường trang bức đả kiểm hệ thống@Dạ Lang Vân
21Đấu la Đại Lục 4@Hoa Ly Hi Dạ
22Nguyên Tôn@Hoa Ly Hi Dạ
23Chuế tuế@Dạ Lang Vân
24Trọng sinh đô thị tu tiên@Dạ Lang Vân
 
Last edited by a moderator:

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
50,065
Tu vi
0
DANH SÁCH TRUYỆN CONVERT KHUYẾN KHÍCH SƯU TẦM

STTTên truyệnĐăng ký sưu tầm
1Vạn Cổ Đệ Nhất Tông@Dạ Lang Vân
2Toàn Chức Pháp Sư@Vì anh vô tình
3Đạo Duyên Phù Đồ
4Đại Kiếp Chủđã hoàn thành
5Siêu Phàm Lê Minh@Dạ Lang Vân
6Trùng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ@Dạ Lang Vân
7Triệu Hoán Mộng Yểm@Tường Vy
8Chư Giới Tận Thế Online@Dạ Lang Vân
9Cửu Thiên@Chautyty
10Vấn Đạo Hồng Trần@Dạ Lang Vân
11Siêu Thần Chế Tạp Sư@Lười biếng giả
12Toàn Cầu Cao Võ@Tường Vy
13Tiên Thảo Cung Ứng Thương@Dạ Lang Vân
14Siêu Thần Cơ Giới Sư@Dạ Lang Vân
15Ta Có Một Tòa Nhà Ma@Lê Minh IT
16Thần Vận Tiên Vương@Tường Vy
17Siêu Thần Đạo Thuật@Hoa Ly Hi Dạ
18Cổ Chân Nhân@Mạt Thế Phàm Nhân
 
Last edited by a moderator:

Đô Đô bé bỏng

Luyện Hư Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
91,536
Tu vi
888
Status
Not open for further replies.

Top