[Tiên Hiệp] Chân Linh Cửu Biến - Thuỵ Thu - Full - PRC only (1

Vạn Kiếm Chi Vương

Kim Tiên Hậu Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
16
Tu vi
3,000
Ta nói lần sau á! Mà mi đừng nghĩ làm vì ngọc. Mi cứ nghĩ mi làm ebook là để mấy kẻ hay đọc offline như ta có thêm truyện để đọc và mục lục kép để theo dõi truyện dễ hơn! :6cool_smile:
Mà ta nhớ cái tool get text nó tích hợp luôn lựa chọn mục lục kép hay không mà? Tick vô 1 phát là được rồi! Mi xem lại xem.
Ta làm vì kiếm ngọc thôi, chứ ko nghĩ xa như bà bà đâu :themvao:
Ta có thấy, nhưng tool đó làm lởm lắm, ta toàn phải tạo lại trong Word á, nên mới lười :thodai:
 

Vì anh vô tình

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
1,047
Tu vi
100
Tình tiết lặp lại nhiều quá! Có lẽ lúc sau sẽ khác, nhưng kiên nhẫn của tỷ đến 30% là hết rồi! Có thể lúc nào đó tỷ sẽ đọc tiếp, nhưng chưa biết lúc nào! :5cool_big_smile:
Truyện trên 1000c thì phải vậy a, quan trọng là cách viết thế nào thôi. Thật ra đệ ngán đọc truyện dài lắm hơn 1000c là thấy lười, ngày xưa đọc lúc đang ra khoảng 300c mới cày cho hết không cũng nghỉ khỏe:anhday:
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top