[Dịch] Thay đổi lương, thưởng - áp dụng từ tháng 11/2019 (1

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
Từ tháng 11/2019, áp dụng chế độ lương, thưởng mới:

1. Lương:

- Chương thường: 1.000 ngọc/chương.

- Chương đuổi: 3.000 ngọc/chương.

2. Thưởng:

- Bỏ thưởng ngọc.

- Thưởng vật phẩm:

+ Truyện:
 • Đệ nhất: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 15.000 ngọc.
 • Đệ nhị: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
 • Đệ tam: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 5.000 ngọc.
+ Dịch giả:
 • Đệ nhất: 1 vật phẩm trị giá không quá 30.000 ngọc.
 • Đệ nhị: 1 vật phẩm trị giá không quá 20.000 ngọc.
 • Đệ tam: 1 vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
 
Last edited:

Vạn Cổ

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
32,432
Tu vi
682
Từ tháng 11/2019, áp dụng chế độ lương, thưởng mới:

1. Lương:

- Chương thường: 1.000 ngọc/chương.

- Chương đuổi: 3.000 ngọc/chương.

2. Thưởng:

- Bỏ thưởng ngọc.

- Thưởng vật phẩm:

+ Truyện:
 • Đệ nhất: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 15.000 ngọc.
 • Đệ nhị: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
 • Đệ tam: 3 vật phẩm, mỗi vật phẩm trị giá không quá 5.000 ngọc.
+ Dịch giả:
 • Đệ nhất: 1 vật phẩm trị giá không quá 30.000 ngọc.
 • Đệ nhị: 1 vật phẩm trị giá không quá 20.000 ngọc.
 • Đệ tam: 1 vật phẩm trị giá không quá 10.000 ngọc.
Có thể cho lên đến top 5 được hông huynh :(( vọ top 3 chua quá... huhu
 
-:- Vật phẩm -:-

Vạn Cổ

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
32,432
Tu vi
682
Không được, nếu ai đó lại muốn tăng lên top 7 thì huynh chịu chết.
Đối với Dịch giả:

- Dịch giả có thành tích dịch tốt nhất (đứng thứ 1): Nhân 3 lần số ngọc, thưởng 1 Thánh Thú tùy chọn hoặc Đan dược tăng tu vi.

- Dịch giả có thành tích từ thứ 2 -> 5: Nhân 2 lần số ngọc.
Đệ xin lên top 5 là có cơ sở mà, còn như huynh nói là top 7 thì không có tiền lệ, từ chối cũng là có lý do.
 
-:- Vật phẩm -:-

Vạn Cổ

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
32,432
Tu vi
682
Cắt thưởng x3, x2 rồi đệ, chỉ còn thưởng vật phẩm thôi, nên lọt top 3 cũng đâu còn thưởng ngọc nữa.
Ý đệ là, không phải đệ bảo là x2 hay x3 ngọc, mà là cái khung cũ đã thưởng cho 5 vị trí, thì cái mới cũng thưởng 5 vị trí ấy mà
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top