[Help] Vì sao box truyện convert hoàn thành lại nằm trong box Ngọc Táng?

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Như tiêu đề có thắc mắc, vì sao box này không nằm trong box truyện convert mà lại nằm ở Ngọc táng, mong được BQT giải đáp!
Cc: @fox9
Không riêng gì một box hay subbox nào ở bất kỳ mảng nào.
Những mục đã lâu không hoạt động, đã lâu không có post sẽ được BQT điều chỉnh, sắp xếp cho gọn lại.
Hiện tại subbox Truyện Convert Hoàn Thành không còn sử dụng nữa nên BQT đã điều chuyển.
 
Top