Đồng Mem Đại Cáo

Minh Nhân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Ngọc tận thu tất thảy chẳng thể,
Nên suy tính chọn lối nhẹ hơn.
Ví như giới hạn mới bị bào
Người khốn khó không phải gầy hao!
4 câu cuối là đưa ra phương án thay thế việc bị đánh thuế toàn diện kia.
Thay gì ai cũng bị đánh thuế bất kể giàu nghèo, thì đặt 1 giới hạn mới bị chịu thuế.
Ví dụ sở hữu trên 200k, 100k hoặc 50k ngọc,... mới bị chịu thuế, dưới mức ấy thì được an toàn.
Lão chốt câu nào thì in đậm câu đó, cho text lên size 26 cho anh em quần hùng dễ thẩm thấu
 

Cua Đá

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
4 câu cuối là đưa ra phương án thay thế việc bị đánh thuế toàn diện kia.
Thay gì ai cũng bị đánh thuế bất kể giàu nghèo, thì đặt 1 giới hạn mới bị chịu thuế.
Ví dụ sở hữu trên 200k, 100k hoặc 50k ngọc,... mới bị chịu thuế, dưới mức ấy thì được an toàn.
Thế ta muốn hỏi bạn Trảm một câu nhé:
Nếu một bạn làm lụng cày cuốc từ năm nọ qua tháng kia, lao động chính đáng vất vả mới có được một số tiền abc xyz, giờ bị thu thuế. Còn cậu bạn hàng xóm chỉ ăn rồi chơi thôi, tiền thì không nhiều cơ mà lại không bị đánh thuế, vậy ta phải làm sao đây? Tiếp tục cày cuốc hay là thôi, ném cuốc xẻng đi rong chơi?
 

Minh Nhân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Thế ta muốn hỏi bạn Trảm một câu nhé:
Nếu một bạn làm lụng cày cuốc từ năm nọ qua tháng kia, lao động chính đáng vất vả mới có được một số tiền abc xyz, giờ bị thu thuế. Còn cậu bạn hàng xóm chỉ ăn rồi chơi thôi, tiền thì không nhiều cơ mà lại không bị đánh thuế, vậy ta phải làm sao đây? Tiếp tục cày cuốc hay là thôi, ném cuốc xẻng đi rong chơi?
Kiếm ngọc có nhiều cách, trừ những admin ra (vì nắm ngọc để điều phối,..) thì muốn có nhiều ngọc không hề dễ.
Do đó, khó thể nào nhận định được ngọc nào kiếm được bằng cách vất vả hay ngọc nào kiếm được nhẹ nhàng.
Vấn đề ấy là thuộc về phạm trù cân bằng tỷ lệ giữa các mảng, các hoạt động.
Nên chúng ta hiện sẽ không bàn ngọc thế nào là "lao động chính đáng vất vả" so với "chỉ ăn rồi đi chơi". Thực tế chỉ ăn rồi đi chơi, thì làm gì có ngọc được, không làm mà có thì ít ra cũng là đi xin, hoặc người người khác cho, để mà được cho cũng là một vấn đề rồi :41:

Thay gì dù có bao nhiêu cũng bị thu, gọi là tận thu.
Thì cho một khoảng an toàn, ví dụ 100k ngọc.
Nếu cứ trữ mãi không chịu dùng thì trên con số ấy sẽ bị đánh thuế.
Người tích cực hoạt động có nhiều ngọc, thì họ vẫn có thể dụng ngay, ví dụ tăng tu vi, mua hàng, cho tặng,... vẫn có thể hạn chế lạm phát, vẫn có một áp lực phải xài ngọc nếu không sẽ mất, nhưng không đến độ ức chế vì bị tận thu.

Vì sao cần phải có một khoảng an toàn?
Vì thực tế còn những hoạt động khác cần phải trữ ngọc.
Ví như có những cuộc đấu giá,...những món hàng trong phường thị cần trữ đủ để mua.
Ví dụ muốn mua vật phẩm đổi tên giá 20k, không tính những thành viên cày siêu nhận lương cao hàng tháng, một thành viên tầm trung thì tích đến bao giờ mới đủ? Khó nói khó nói,... nhưng quả thật sẽ gây ức chế!
Hoặc đơn giản họ muốn mua 1 item của công tượng, ví dụ mốc khóa rẻ cũng là 35k rồi, nói chi đến những món khác mấy trăm ngàn ngọc.
Cũng cần 1 sự tích trữ, đang tích đang trữ dần dần vẫn bị đánh thuế ai mà chịu được.
Do đó, vẫn thực thi việc đánh thuế này, nhưng giảm bớt áp lực.

Con đường trung hòa cho hết thảy là đưa ra một mức an toàn chưa bị đánh thuế.
Trảm mỗ đề xuất là 100k.


Mong mọi người ủng hộ!
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Thái Ất Hạ Vị
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Ông 1 Chém là đồng chí tay to nào thế :suynghi:
Thuế đã thông báo thì chắc chắn làm rồi, muốn chúng mem đồng lòng thì thái độ là quan trọng nhất, nói giải thích cũng được, mị dân cũng không sai, chủ yếu làm sao mấy cụ cày cuốc cật lực không cảm thấy thốn. Mà cũng chẳng cần đâu, chết cả đống hơn sống một mình, con voi mất miếng thịt thì con kiến cũng mất cái càng, cơ bản kích cỡ không thay đổi.

Chuyện sưu tầm tớ chỉ nghe qua, thấy vấn đề mà Miên không thoải mái ở chính cái chỗ kết luận quá vội vàng rằng sưu tầm làm forum lag, thậm chí xử lý cứng block acc reader, không biết đã có lời với người bị oan chưa?
:hayqua::hayqua:
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Thẩm Phán TTP
Ngọc
556.296,66
Tu vi
0,00
Kiếm ngọc có nhiều cách, trừ những admin ra (vì nắm ngọc để điều phối,..) thì muốn có nhiều ngọc không hề dễ.
Do đó, khó thể nào nhận định được ngọc nào kiếm được bằng cách vất vả hay ngọc nào kiếm được nhẹ nhàng.
Vấn đề ấy là thuộc về phạm trù cân bằng tỷ lệ giữa các mảng, các hoạt động.
Nên chúng ta hiện sẽ không bàn ngọc thế nào là "lao động chính đáng vất vả" so với "chỉ ăn rồi đi chơi". Thực tế chỉ ăn rồi đi chơi, thì làm gì có ngọc được, không làm mà có thì ít ra cũng là đi xin, hoặc người người khác cho, để mà được cho cũng là một vấn đề rồi :41:

Thay gì dù có bao nhiêu cũng bị thu, gọi là tận thu.
Thì cho một khoảng an toàn, ví dụ 100k ngọc.
Nếu cứ trữ mãi không chịu dùng thì trên con số ấy sẽ bị đánh thuế.
Người tích cực hoạt động có nhiều ngọc, thì họ vẫn có thể dụng ngay, ví dụ tăng tu vi, mua hàng, cho tặng,... vẫn có thể hạn chế làm phát, vẫn có một áp lực phải xài ngọc nếu không sẽ mất, nhưng không đến độ ức chế vì bị tận thu.

Vì sao cần phải có một khoảng an toàn?
Vì thực tế còn những hoạt động khác cần phải trữ ngọc.
Ví như có những cuộc đấu giá,...những món hàng trong phường thị cần trữ đủ để mua.
Ví dụ muốn mua vật phẩm đổi tên giá 20k, không tính những thành viên cày siêu nhận lương cao hàng tháng, một thành viên tầm trung thì tích đến bao giờ mới đủ? Khó nói khó nói,... nhưng quả thật sẽ gây ức chế!
Hoặc đơn giản họ muốn mua 1 item của công tượng, ví dụ mốc khóa rẻ cũng là 35k rồi, nói chi đến những món khác mấy trăm ngàn ngọc.
Cũng cần 1 sự tích trữ, đang tích đang trữ vẫn bị ai mà chịu được.
Do đó, vẫn thực thi việc đánh thuế này, nhưng giảm bức áp lực.

Con đường trung hòa cho hết thảy là đưa ra một mức an toàn chưa bị đánh thuế.
Trảm mỗ đề xuất là 100k.


Mong mọi người ủng hộ!
Đề xuất này nếu thành thì xét ở mặt trốn thuế nó là hạng nhất luôn, xét về mặt điều tiết lượng ngọc lưu thông thì là hạng bét. Nếu là tay to thì đừng nghĩ thế. Giả tỉ đặt mốc 100k không bị thuế, chưa tính đến yếu tố kỹ thuật tech làm được hay không, một ông có 1 triệu ngọc chỉ cần nhịn đau ném đi 100k phí chuyển để chia cho 10 nick phụ, vậy là bảo lưu chắc chắn 900k. Nhìn 10% nhất thời có hơi đau nhưng tính ra 2 tháng thuế thì hoà, nửa năm thuế thì siêu hời bởi 6 tháng thuế tương đương hơn 25% giá trị ban đầu. Đau hơn 10% nhiều.
 

Cua Đá

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Kiếm ngọc có nhiều cách, trừ những admin ra (vì nắm ngọc để điều phối,..) thì muốn có nhiều ngọc không hề dễ.
Do đó, khó thể nào nhận định được ngọc nào kiếm được bằng cách vất vả hay ngọc nào kiếm được nhẹ nhàng.
Vấn đề ấy là thuộc về phạm trù cân bằng tỷ lệ giữa các mảng, các hoạt động.
Nên chúng ta hiện sẽ không bàn ngọc thế nào là "lao động chính đáng vất vả" so với "chỉ ăn rồi đi chơi". Thực tế chỉ ăn rồi đi chơi, thì làm gì có ngọc được, không làm mà có thì ít ra cũng là đi xin, hoặc người người khác cho, để mà được cho cũng là một vấn đề rồi :41:

Thay gì dù có bao nhiêu cũng bị thu, gọi là tận thu.
Thì cho một khoảng an toàn, ví dụ 100k ngọc.
Nếu cứ trữ mãi không chịu dùng thì trên con số ấy sẽ bị đánh thuế.
Người tích cực hoạt động có nhiều ngọc, thì họ vẫn có thể dụng ngay, ví dụ tăng tu vi, mua hàng, cho tặng,... vẫn có thể hạn chế lạm phát, vẫn có một áp lực phải xài ngọc nếu không sẽ mất, nhưng không đến độ ức chế vì bị tận thu.

Vì sao cần phải có một khoảng an toàn?
Vì thực tế còn những hoạt động khác cần phải trữ ngọc.
Ví như có những cuộc đấu giá,...những món hàng trong phường thị cần trữ đủ để mua.
Ví dụ muốn mua vật phẩm đổi tên giá 20k, không tính những thành viên cày siêu nhận lương cao hàng tháng, một thành viên tầm trung thì tích đến bao giờ mới đủ? Khó nói khó nói,... nhưng quả thật sẽ gây ức chế!
Hoặc đơn giản họ muốn mua 1 item của công tượng, ví dụ mốc khóa rẻ cũng là 35k rồi, nói chi đến những món khác mấy trăm ngàn ngọc.
Cũng cần 1 sự tích trữ, đang tích đang trữ dần dần vẫn bị đánh thuế ai mà chịu được.
Do đó, vẫn thực thi việc đánh thuế này, nhưng giảm bớt áp lực.

Con đường trung hòa cho hết thảy là đưa ra một mức an toàn chưa bị đánh thuế.
Trảm mỗ đề xuất là 100k.


Mong mọi người ủng hộ!
Ta thấy chẳng sao cả, ta không ủng hộ 5%, ta cũng không ủng hộ thu theo tháng (nếu được thì thu theo quý hoặc thu theo năm đi, thu theo tháng thì độ bền vững của chính sách sẽ không cao), nhưng bù lại, ta thấy vẫn có cơ hội cho phường thị mà nhỉ?
- Phường thị triển khai sản phẩm bán trả góp (ký cam kết, trả trước một phần, tháng sau trả)
- Đấu giá thanh toán từ từ trả góp
- Dịch vụ cho vay từ các đại gia tăng lên, ai muốn vay ngọc thì có thể vay đại gia để dùng rồi trả sau....
- Dịch vụ nhận lương linh hoạt, làm tháng này, 2 tháng sau báo lương...
....
Tìm cơ hội trong chủ trương mới là cách của người khôn ngoan nên làm chứ nhỉ.
Ta đi chào mời cho vay từ hôm qua mà chưa thấy có ai vay cả, chậc chậc, mỗi lão @MaThiênHành thì lão chê tài sản của ta không đủ lão trả tiền lãi :D
 

Minh Nhân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Đề xuất này nếu thành thì xét ở mặt trốn thuế nó là hạng nhất luôn, xét về mặt điều tiết lượng ngọc lưu thông thì là hạng bét. Nếu là tay to thì đừng nghĩ thế. Giả tỉ đặt mốc 100k không bị thuế, chưa tính đến yếu tố kỹ thuật tech làm được hay không, một ông có 1 triệu ngọc chỉ cần nhịn đau ném đi 100k phí chuyển để chia cho 10 nick phụ, vậy là bảo lưu chắc chắn 900k. Nhìn 10% nhất thời có hơi đau nhưng tính ra 2 tháng thuế thì hoà, nửa năm thuế thì siêu hời bởi 6 tháng thuế tương đương hơn 25% giá trị ban đầu. Đau hơn 10% nhiều.
Bởi vì cốt lõi, ngọc là thể hiện sự ghi nhận cống hiến của mọi người, việc cho rồi lại lấy lại 1 cách mạnh bạo như vậy có thể chấp nhận được sao? Thà đừng cho, đừng ghi nhận cống hiến, bảo rằng mem hoạt động cũng k có ngọc gì hết, ai có lòng thì làm, k muốn thì thôi.

Dĩ nhiên có nghĩ đến vấn đề né thuế bằng cách chuyển cho clone rồi.
Đó chính là phương thức nhẹ nhàng hơn, không tận thu. Tạo một áp lực nhẹ nhàng hơn, vẫn bị chịu phí khi chuyển ngọc.
Và phí chuyển ngọc có thể tăng lên thành khoảng 15 - 20%.
 

Minh Nhân

Chân Tiên Hậu Kỳ
Ta thấy chẳng sao cả, ta không ủng hộ 5%, ta cũng không ủng hộ thu theo tháng (nếu được thì thu theo quý hoặc thu theo năm đi, thu theo tháng thì độ bền vững của chính sách sẽ không cao), nhưng bù lại, ta thấy vẫn có cơ hội cho phường thị mà nhỉ?
- Phường thị triển khai sản phẩm bán trả góp (ký cam kết, trả trước một phần, tháng sau trả)
- Đấu giá thanh toán từ từ trả góp
....
Tìm cơ hội trong chủ trương mới là cách của người khôn ngoan nên làm chứ nhỉ.
Ta đi chào mời cho vay từ hôm qua mà chưa thấy có ai vay cả, chậc chậc, mỗi lão @MaThiênHành thì lão chê tài sản của ta không đủ lão trả tiền lãi :D
Phường Thị là một addon bán hàng tự động, việc bán trả góp là không thể vì không ai theo dõi hay ghi nhận được, chỉ duy có đủ ngọc thì mới mua, k đủ dù chỉ 1 ngọc cũng k thể mua.
Việc trả góp nếu trong bán đấu giá cũng sẽ bị việc thanh toán kéo dài, tốn công sức theo dõi,vv...
- Dịch vụ cho vay từ các đại gia tăng lên, ai muốn vay ngọc thì có thể vay đại gia để dùng rồi trả sau....
- Dịch vụ nhận lương linh hoạt, làm tháng này, 2 tháng sau báo lương...
Nếu áp hết thì đại gia càng bị mất nhiều càng xót, nên cũng sẽ k còn đại gia ngọc, nếu có thì chỉ là đại gia tu vi.
Nên cũng coi như dẹp hẳn luôn việc cho vay vì không có ngọc sẵn.
Linh hoạt trong nhận lương,vv...là có thể, nhưng có nhiều trường hợp phát sinh.
Ví dụ tháng này đang cần ngọc dùng hay mua gì đó, mà phải đợi tới 2-3 tháng mới được nhận, rồi phải ứng trước,..để xài, rắc rối và dài dòng so với trước giờ.

Mọi người đang đánh giá hơi nhẹ việc bị tận thu này, nó tác động rất rộng đến toàn thể và gây nhiều bất tiện lẫn ức chế đấy.
 

Cua Đá

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
@Nhất Trảm:
1. Ta không nói rằng việc thu thuế này sẽ không ảnh hưởng rộng nhé. Về mặt chính sách mà nói, chính sách có độ trễ, và độ trễ của chính sách sẽ phản ánh chính sách có hợp lòng dân hay không. Chính sách gây hậu quả xấu thường không tồn tại được lâu dài, vậy nên ở góc độ của ta, ta không cho rằng chính sách này sẽ được thực thi dài hạn.
2. Nói rằng thu thuế là một hoạt động làm giảm lạm phát, ta cho rằng không chính xác. Bản chất của thu thuế tài sản là làm giảm số ngọc đang tồn tại trong mem, và khi nó đạt ngưỡng an toàn, các lão đại sẽ phải đưa ra một giải pháp khác phù hợp hơn giải pháp này. Vì sao phải mạnh tay, ta đoán rằng nó đã đến ngưỡng báo động.
Ta giả sử số ngọc toàn hệ thống bây giờ là 100 triệu, và số ngọc ban quản trị kỳ vọng trong hệ thống là 50 triệu, vậy chính sách sẽ duy trì cỡ 8 - 10 tháng sẽ phải điều chỉnh lại, còn nếu kéo dài hơn, thì nó là cái gì đạo hữu hiểu rồi.
Nói một cách khác thì nó như cái hoạt động của cái "Tuần lễ vàng" thời kỳ 45 - 46 đó, nếu bây giờ có vài đại gia ủng hộ quyên toàn bộ ngọc của mình, có khi chẳng cần phải dùng chính sách này nữa cũng nên.

Tóm lại là ta chỉ đoán thôi nha, thêm một cách nhìn cho đạo hữu á
 

Minh Nhân

Chân Tiên Hậu Kỳ
@Nhất Trảm:
1. Ta không nói rằng việc thu thuế này sẽ không ảnh hưởng rộng nhé. Về mặt chính sách mà nói, chính sách có độ trễ, và độ trễ của chính sách sẽ phản ánh chính sách có hợp lòng dân hay không. Chính sách gây hậu quả xấu thường không tồn tại được lâu dài, vậy nên ở góc độ của ta, ta không cho rằng chính sách này sẽ được thực thi dài hạn.
2. Nói rằng thu thuế là một hoạt động làm giảm lạm phát, ta cho rằng không chính xác. Bản chất của thu thuế tài sản là làm giảm số ngọc đang tồn tại trong mem, và khi nó đạt ngưỡng an toàn, các lão đại sẽ phải đưa ra một giải pháp khác phù hợp hơn giải pháp này. Vì sao phải mạnh tay, ta đoán rằng nó đã đến ngưỡng báo động.
Ta giả sử số ngọc toàn hệ thống bây giờ là 100 triệu, và số ngọc ban quản trị kỳ vọng trong hệ thống là 50 triệu, vậy chính sách sẽ duy trì cỡ 8 - 10 tháng sẽ phải điều chỉnh lại, còn nếu kéo dài hơn, thì nó là cái gì đạo hữu hiểu rồi.
Nói một cách khác thì nó như cái hoạt động của cái "Tuần lễ vàng" thời kỳ 45 - 46 đó, nếu bây giờ có vài đại gia ủng hộ quyên toàn bộ ngọc của mình, có khi chẳng cần phải dùng chính sách này nữa cũng nên.

Tóm lại là ta chỉ đoán thôi nha, thêm một cách nhìn cho đạo hữu á
Vốn dĩ việc thu thuế cũng đã là không nên, không thể thay đổi được việc bị thu, nên đây là Trảm mỗ đang muốn ý kiến trung hòa nhẹ nhàng lại.
Đó chính là còn một ngưỡng an toàn.
Việc tận thu dù kéo dài trong bao lâu, cũng là không thể chấp nhận được, nói chi là dài hạn. :xinloi:
 
Top