Đơn xin giảm án cho thành viên haihoatac

Status
Not open for further replies.

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
BNS ngày 16/10/2019.

Kính gửi thẩm phán Thanh Thiên Phủ cùng chư vị thượng quan.

Hôm nay kẻ hèn này nhận được thư thỉnh cầu của vị đạo hữu @Haihoatac, hiện tại đang ở ngoài đảo khỉ du lịch 6 tháng.

Vì giờ kẻ ở miền xa, phân thân lẫn thông đạo hết bị trảm rồi chặn nên tiếng nói khó vọng tới các vị thượng quan nên phải nhờ mình chuyển lời.
Đại ý chỉ có 2 điểm:
- Thứ nhất, đạo hữu haihoatac không cố ý đường truyền tống sang giới diện khác mà chỉ trong lúc vô tình sao chép không để ý để đến khi post thì có cả link truyền tống. Về điểm này cũng có thể hiểu bởi khi sao chép văn tự ở một giới diện khác rồi post tại BNS, diễn đàn cho phép ghi cả BBCode ẩn link dưới text.
- Thứ hai: Đạo hữu haihoatac tất nhiên hiểu rằng quy định là quy định, xóa án là không thể nhưng có thể xem xét giảm án để nhanh chóng quay lại với ngôi nhà chung BNS, cùng huynh đệ xa gần đi chung hành trình theo chân Hàn Lão Ma.

Tại hạ trộm nghĩ, quyết định của các thượng quan là không có gì sai, vốn thượng quan đã ra chiếu chỉ thì kẻ hèn này vốn không dám và không thể lật lại, thế nhưng chúng ta vốn có tiêu chí xây dựng BNS như một gia đình, mà gia đình có lúc này lúc nọ, chủ yếu là bao dung nhau, ngoài đạt lý còn phải thấu tình.
Mà tình ở đây có thể xem xét mấy điểm:
- Đạo hữu haihoatac tham gia diễn đàn đã lâu, gần như chỉ tham gia thảo luận ở BNS, cũng tính là mem trung thành.
- Đạo hữu haihoatac cũng có những đóng góp về tinh thần, vật chất cho diễn đàn chứ không phải chỉ xem dạo.
- Đạo hữu haihoatac, xin thượng quan rộng lượng, hãy nghĩ theo hướng tích cực là chỉ vô tình phạm lỗi, không phải đầu bò đầu bướu cố tình vi phạm.

Nếu có thể được thượng quan xem xét giảm án, như vậy cũng là thấu tình lại thể hiện đức nhân của thượng quan, thực đáng vui đáng mừng lắm thay. Vậy nên tại hạ mạnh dạn làm đơn này, mong chư vị thượng quan đèn trời soi xét, dĩ đức phục chúng, giơ cao đánh khẽ, được vậy là phúc cho giới diện a.
Cảm ơn mọi người, diễn đàn trân trọng những mối quan hệ chúng ta xây dựng được tại đây!
Thực ra diễn đàn là một sân chơi cho mọi người.
Việc phải ban/cấm ai không hề vui vẻ gì. Tại hạ còn ước mơ 1 ngày cái topic này phủ bụi luôn, vì đó là khi mọi người đều cư xử văn minh và hòa nhã.

Trình bày rõ ràng, đạo hữu @Haihoatac bị bạn bởi vị phạm 2 nguyên tăc:
- Tung tin đồn thất thiệt, cái này thì trước nay mọi người đều biết, nhất là với topic luận truyện PNTGT thuộc khu PNT.
- Dẫn link sang site truyện khác, cái này thì thuộc về quy định nên cũng k có gì bàn cãi.

Nhưng thấu hiểu đạo hữu Haihoatac do chưa biết, chỉ là vô tình chứ k cố ý trong việc dẫn link.
Đạo hữu cũng là một thành viên lâu đời của diễn đàn, đồng thời cũng có nhiều vị hảo hữu đã mở lời.
Cái đáng trân trọng và ở chỗ này, một trong những cái quý giá ở diễn đàn là chúng ta tìm được niềm vui, những người bạn.

Nên sẽ điều chỉnh lại, giảm thời gian 6 tháng xuống còn 7 ngày.
Hy vọng sau lần này, đạo hữu haihoatac sẽ rút kinh nghiệm hơn, những người bạn là vô cùng đáng quý!
 
Status
Not open for further replies.

Top