[Convert] Đăng ký tít Chuyển Ngữ

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
Title chính là những dòng chữ bên dưới tên nick. Các min đã nhóm họp và lập các quy định về Title như sau:

I. Title tu vi

Tất cả thành viên BNS đều phải hiển thị title tu vi. Title tu vi chính là dấu hiệu biểu thị kết quả của những hoạt động mà thành viên đó tham gia. Nói một cách tương đối, đó là thang định lượng những đóng góp của một thành viên cho cộng đồng BNS.

Các admin được khuyến cáo rằng: Nên hiển thị title tu vi để làm gương cho mọi người.

II. Title Ban Quản Trị

Đây là dấu hiệu cho biết một user nào đó đang là thành viên của Ban Quản Trị. Quyền được ban người khác và quyền được vào Phòng Họp gắn liền với dấu hiệu này. Dấu hiệu này là bắt buộc với tất cả thành viên BQT.

III. Ngoại trừ title Tuvi và title BQT, tất cả nick đều chỉ được có thêm một dòng title.

a. Những title thuộc dạng này được phân thành 2 loại:

1. Title Chức Nghiệp

Đây là các title dùng để phân cấp Chức nghiệp hoặc định danh Chức vụ, bao gồm các title thang bậc của Dịch giả, Sưu giả.... hoặc các title định danh của các hội nhóm bang phái.

Với những title này, admin của mảng hoạt động được toàn quyền quyết định trong việc thiết lập thang bậc/chức vụ hoặc tên gọi của các title. Và quy định này chỉ đang nói về title, những gì khác title sẽ không bao gồm trong sự toàn quyền này.

2. Title Event

Đây là các title được dùng làm phần thưởng cho một event hay một cuộc thi nào đó. Những title này cần phải được các admin chấp thuận. Nếu không, event hay cuộc thi đó sẽ không có được phần thưởng là title. Nội dung câu từ, màu sắc hiệu ứng và thời hạn của title Event cũng sẽ được các min quyết định khi xét duyệt.


b. Tất cả các title khác loại với 2 loại title kể trên sẽ không được chấp nhận. Ví dụ, title Tự chọn mà một mem tự lựa chọn câu từ, màu sắc.


c. Thành viên BNS nếu có nhiều hơn một title thuộc phần III này sẽ được quyền lựa chọn một trong số những title đó để hiển thị. Các thành viên được khuyến cáo là chỉ thay đổi title khi vừa có thêm một title mới, và không được khuyến khích quay lại title cũ mà họ đã gạt qua trước đó. Việc thay đổi title sẽ do các admin chủ quản hoạt động (hoặc chủ quản event) thực hiện.

:hoa:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
Thất phụ trách mảng convert, thông báo đến các converter, converter nào muốn mang tít Tử Ngọc Chuyển Ngữ thì báo tại đây kèm theo chứng cứ chứng minh mình đạt cấp độ converter đó. Như quyết định trên, trừ tít tu vi, nếu 1 thành viên bình thường chỉ được mang 1 tít duy nhất nên mọi người hãy cân nhắc trước khi chọn tít mình mang. Việc đang mang tít converter, sau đó từ bỏ tít converter, bạn có thể sẽ gặp khó khăn khi muốn mang tít converter trở lại.

Mẫu đăng ký tít:
- Tên nick:
- Cấp độ converter:
- Tít đang mang:
- Chứng cứ chứng minh: 
Last edited:

CT4M

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
28,806
Tu vi
5,111

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
109,481
Tu vi
0
Ngoài h @LOLOTICA gặp khó khăn trong việc thống kê chương thì các cvter khác đệ có làm bảng thống kê rồi, để đơn giản, thuận tiện, đệ gửi h bảng kê và note những ai đang hoạt động vào sau đó h set 1 thể luôn😁
Bảng đó thì được rồi nhưng huynh không set hàng loạt đâu, vì có thể có thành viên tuy đạt được cấp độ Chuyển Ngữ nhưng không thích mang tít hoặc chọn mang tít của chức nghiệp khác. Set tít theo nguyên tắc: ai muốn mang tít, người đó tự lên tiếng.
 

CT4M

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
28,806
Tu vi
5,111
Bảng đó thì được rồi nhưng huynh không set hàng loạt đâu, vì có thể có thành viên tuy đạt được cấp độ Chuyển Ngữ nhưng không thích mang tít hoặc chọn mang tít của chức nghiệp khác. Set tít theo nguyên tắc: ai muốn mang tít, người đó tự lên tiếng.
Vậy thì lấy bảng đó làm đối chiếu, ai muốn set, đăng kí chỉ cần tag h hoặc đệ, ok thì set luôn chứ k cần chứng minh nữa nhỉ😀
 

Top