[Dịch] Đăng ký tít Dịch Giả

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104,009
Tu vi
0
@Âu Luật Hiện mỗi thành viên BQT không có quá 3 tít, trong đó tít tu vi và tít BQT là 2 tít bắt buộc, muội... đang có 4 tít. :((

Trong 2 tít dịch giả và tít event, muội chọn giữ lại tít nào? Trường hợp giữ tít event thì huynh sẽ tạm thời gỡ tít dịch giả, khi nào tít event hết hạn, muội báo huynh set lại. :D
 

Lạc Đinh Đang

Chân Tiên Sơ Kỳ
Giải Nhì event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
263
Tu vi
1,918
@Âu Luật Hiện mỗi thành viên BQT không có quá 3 tít, trong đó tít tu vi và tít BQT là 2 tít bắt buộc, muội... đang có 4 tít. :((

Trong 2 tít dịch giả và tít event, muội chọn giữ lại tít nào? Trường hợp giữ tít event thì huynh sẽ tạm thời gỡ tít dịch giả, khi nào tít event hết hạn, muội báo huynh set lại. :D
Huynh tạm gỡ tit Dịch giả cho muội nhé. :D
 

Thanh Hoan

Trúc Cơ Trung Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
5,714
Tu vi
77

Top