[Dịch] Đăng ký tít Dịch Giả

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
89.187,44
Tu vi
0,00

alreii

Hóa Thần Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh

Độc Lữ Hành

Đại La Thượng Vị
Administrator
*Thiên Tôn*
20 chương ít nhỉ? Khi nào trả xong bộ Tu Tiên Ấn Độ kia, ta phải quay lại tranh đoạt PNTT thôi :057:
Lão có thời gian đi đếm lại đi, ta đoán chắc cũng tầm khoảng 40 chương rồi. Đếm xong, lại thêm bên tu Ấn độ kia rồi dịch vài chương nữa là đủ 70, lấy cái tita Trường Sinh bất tử.
 

Chưởng Thiên

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
0,28
Tu vi
0,00
Tên nick: Chưởng Thiên
Cấp độ dịch giả: Thái Tuế
Số chương đã đăng: >40, dưới đây là bằng chứng của 32 chương.
Nhờ admin @kethattinhthu7 set title Dịch Giả Thái Tuế. Đa tạ!

PNTGT 56 chương từ 917-973:

@Độc Hành 18x700=12,600
@Tiểu Mjnh 11x700=7,700
@Lạc Đinh Đang 9x700=2,700
@Chưởng Thiên 8x700=5,600
@Đậu Đỏ 8x700=5,600
@o0oTiêu Dao Tửo0o 1x700=700
@pctrieu0812 1x700=700
Tổng cộng: 56x700=39,200
Cấp: @Độc Hành Thiên Phủ: 3,000
@Lạc Đinh Đang Trường Sinh: 2000
@Tiểu Mjnh Thái Tuế 1000
Dịch đuổi 5000
Tổng: 50,200

Sát nhân điện: @Độc Hành 1x700=700

Tổng 2 truyện: 50,900

SAU VAT 10%: 55,990

@Mink
Tổng Hợp Tháng 7
*Lưu ý: Chương dịch tính theo số từ trung bình một chương là 2000 từ/chương.

Diệp Lưu Cát báo bù lương tháng trước: 22 chương => 15400 ngọc.
@archnguyen1984 , @Độc Hành , @Mink , @Hân DiCập nhật đầu truyện đang Dịch/ số chương tính từ 1/8 đến 19/8:

- Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2): 1037 -> 1070: 34 chương
@Độc Hành: Chương 1037, 1038, 1041, 1045, 1046, 1049, 1052, 1053, 1055, 1057, 1060, 1061, 1063, 1065, 1067, 1070: 16 chương.
@Chưởng Thiên: Chương 1040, 1042, 1048, 1050, 1054, 1056, 1062: 7 chương.
@hoangdz2014: Chương 1044, 1047, 1058, 1066, 1068: 5 chương.
@thanhtrung5: Chương 1039, 1064, 1069: 3 chương
@Tiểu Mjnh: Chương 1051: 1 chương
@ngocdungvnhpka1986: Chương 1059: 1 chương
@ngoc_anh4797: Chương 1043: 1 chương.

- Ngũ Hành Thiên: 28 chương, hoàn. (688 -> 715)
@phuongkta1: Chương 688.
@hoangtruc: Chương 689 -> 698, 705: 11 chương.
@Độc Hành: Chương 699, 703, 704, 706 -> 710: chương
@Vũ Tích: Chương 700, 702: 2 chương
@deeno12701: Chương 701.
@Miêu Như Chương 711 -> 715: 5 chương

- Nhất Thế Chi Tôn: 19 chương.
@Tiểu Băng: Chương 8 -> 26: 19 chương.

- Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn: 9 chương.
@Lạc Đinh Đang: Chương 34 -> 42.

- Nhất Ngôn Thông Thiên: 691 -> 699: 9 chương
@hoangtruc: Chương 691 -> 695: 5 chương.
@VoMenh: Chương 696 -> 699: 4 chương.

- Đại Bát Hầu: 8 chương.
@†Ares† : Chương 44.
@hoangtruc: Chương 45 -> 51: 7 chương.

- Hôn nhân ấm áp 33 ngày: 7 chương.
@Diệp Lưu Cát: Chương 47 -> 53: 7 chương

- Lịch Hồng Hoang: 6 chương.
@Clear: Chương 8 -> 13: 6 chương.

- Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo: 5 chương.
@Lạc Đinh Đang: Chương 255 -> 259.

- Thế Giới Hoàn Mỹ: 3 chương
@VoMenh: Chương 1386 -> 1388: 3 chương.

- Ta Là Tiên Phàm: 2 chương
@Hoa Gia Thất Đồng: Chương 31.
@Thỏ Con Lạc Đường: Chương 32.

- Quỷ Bí Chi Chủ: 2 chương.
@VoMenh: Chương 196.
@Hân Di: Chương 197.

- Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng: 1 chương.
@jieun110498: Chương 9.

- Tử Dương: 1 chương
@alreii: Chương 427.

:bucminh: Cuối tháng nhóm trưởng cập nhật lần cuối và tính lương.
 
Top