[Dịch] Đăng ký tít Dịch Giả (1

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
15,661
Tu vi
1,731
Cho đệ đăng ký nha @kethattinhthu7
lục tiên
2 chương

kiếm vương triều

2 chương

man hoang hành 14,5 chương
8/2016 1 chương
12/2016 7 chương [Chú Ý] - Báo Chương Lãnh Lương Truyện Dịch Tháng 12/2016
1/2017 6,5 chương [Chú Ý] - [Khai xuân box Dịch] Báo chương - lĩnh lương dịch tháng 1/2017

thư kiếm trường an 52,5 chương
1/2017
1 chương [Chú Ý] - [Khai xuân box Dịch] Báo chương - lĩnh lương dịch tháng 1/2017
2/2017
6 chương [Thông Báo] - Báo chương lãnh lương truyện dịch tháng 2/2017
3/2017
8 chương https: //bachngocsach.com/forum/threads/15339/
4/2017
8,5 chương https: //bachngocsach.com/forum/threads/15455/page-2
5/2017
14 chương https: //bachngocsach.com/forum/threads/16229/page-2
6/2017
5 chương https: //bachngocsach.com/forum/threads/16466/
8/2017
10 chương https: //bachngocsach.com/forum/threads/16869/


vừa đúng 71 chương
nhờ @tiểu toán bàn @Vivian Nhinhi @Vong Mạng huynh set danh hiệu giúp đệ nhé:thank:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
Ôi cái tít này trước khi hạo kiếp bổ xuống, Sweet có rồi, sau đó mới mất.
Bây giờ phải đăng ký lại sao ?
Sweet nhớ lúc trước mình được tít trên bậc thấp nhất ấy.
Tỷ chỉ cần lấy link báo cấp bậc hoặc lin báo lương được các mod chấp nhận rồi làm theo mẫu là được.
 

sweetzarbie

Hóa Thần Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
7,736
Tu vi
531
Tỷ chỉ cần lấy link báo cấp bậc hoặc lin báo lương được các mod chấp nhận rồi làm theo mẫu là được.
Bây giờ biết cái link nào, đọc bao lâu mới tìm ra đây :5cool_sweat:
Hồi trước tỷ cũng làm đơn xin rồi, tại reset forum mới mất.
Thôi để chừng nào lên qua bậc khác tỷ làm đơn xin cũng được.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Administrator
Ngọc
47,861
Tu vi
0
Cho đệ đăng ký nha @kethattinhthu7
Tên nick: Tiểu Mjnh
Cấp bật : Bạch Ngọc Trường Sinh
Dịch được PNTT 2 : 74c
Mạnh Sư Tại Thượng: 12c
@kethattinhthu7
Bây giờ biết cái link nào, đọc bao lâu mới tìm ra đây :5cool_sweat:
Hồi trước tỷ cũng làm đơn xin rồi, tại reset forum mới mất.
Thôi để chừng nào lên qua bậc khác tỷ làm đơn xin cũng được.
Xong nha mọi người.
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top