[ĐK Dịch] Luyện Kiếm - Vong Ngữ - Tuyển thành viên dịch

Thanh Hoan

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
273
Tu vi
0
Truyện cứng đơ như gỗ. Được cái không loằng ngoằng triết lý như lão Thân Vẫn. Dịch dễ. Cơ mà đọc thì hơi... :dead:
 

Top