[ĐK Dịch] Luyện Kiếm - Vong Ngữ - Tuyển thành viên dịch

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679
Dịch truyện lão Vong khá dễ vì lão chỉ viết theo mạch truyện, ít đưa những tư tưởng triết lý nhân sinh nho giáo đạo giáo phật giáo ... vào. Những loại như trên cần phải có kiến thức về nó thì dịch mới chuẩn đc. Như bộ Tử Dương chẳng hạn, ko hiểu về đạo giáo và ko theo từ đầu thì dịch căng não lắm 😅
Thường ko theo từ đầu thì phải đọc hết những gì người trước dịch đã rồi mới xuống tay dịch được, thứ nhất là tên tự, danh xưng, tên địa điểm, văn phong...Ít nhất nắm được rồi mới dám dịch.
Mà muội nhớ rồi, truyện này hồi bữa huynh trích ra trong bài tập phải không? Văn phong này muội theo được. Chừng nào có hú muội hén.
Chắc năm sau mới có bi mới, tha hồ chuẩn bị ăn Tết đã hihi 😊
 

Cún

Hóa Thần Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
1,363
Tu vi
449
Thường ko theo từ đầu thì phải đọc hết những gì người trước dịch đã rồi mới xuống tay dịch được, thứ nhất là tên tự, danh xưng, tên địa điểm, văn phong...Ít nhất nắm được rồi mới dám dịch.
Mà muội nhớ rồi, truyện này hồi bữa huynh trích ra trong bài tập phải không? Văn phong này muội theo được. Chừng nào có hú muội hén.
Chắc năm sau mới có bi mới, tha hồ chuẩn bị ăn Tết đã hihi 😊
Tỷ mải dịch quên đệ rồi
:112:
 

Top