[ĐK Dịch] Luyện Kiếm - Vong Ngữ - Tuyển thành viên dịch

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679
Bộ này mới ra đc 3 chương huynh dịch hết rồi. Chắc lão Vong nhá hàng trước, chờ pntt xong viết tiếp đó. Khi nào có huynh báo nha :)
Thì muội thấy truyện này lão Vong nhá nhá nên mới đăng ký 😁 khỏi bị hối đó huynh.
Nói chơi, chắc xong PNTGT thì lão ấy bạo bi bên này, theo từ đầu dễ nắm mạch, văn phong chủ dịch
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
189,657
Tu vi
8,888
Thì muội thấy truyện này lão Vong nhá nhá nên mới đăng ký 😁 khỏi bị hối đó huynh.
Nói chơi, chắc xong PNTGT thì lão ấy bạo bi bên này, theo từ đầu dễ nắm mạch, văn phong chủ dịch
Dịch truyện lão Vong khá dễ vì lão chỉ viết theo mạch truyện, ít đưa những tư tưởng triết lý nhân sinh nho giáo đạo giáo phật giáo ... vào. Những loại như trên cần phải có kiến thức về nó thì dịch mới chuẩn đc. Như bộ Tử Dương chẳng hạn, ko hiểu về đạo giáo và ko theo từ đầu thì dịch căng não lắm 😅
 

Top