Game Ma Sói - Thảo luận

Vote treo cổ - Ngày 5

 • 2. Mạt Thế Phàm Nhân

  Votes: 0 0.0%
 • 4. BsChien

  Votes: 0 0.0%
 • 13. Tử Đằng Hoa

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  3

Juvia

Chân Tiên Hậu Kỳ
Trial-Moderator
Thanh Xuân Ký Giả
Thê Tử của Thông Thiên Mộc
Ngọc
1,287
Tu vi
2,182
Triệu hồi cupid nào...
Lấy được ngọc của Lucy rất dễ. Nhưng ngọc của Vy Vy thì ngàn năm có 1 đó
Tỷ là người không ham ngọc mà 😝😋
Vậy 2 muội là 1 dân 1 sói à :suynghi:
Đá cho chết này.. đá đá.. bọn muội đã lập lời thề rồi.:73:
 

Top