Game Ma Sói - Thảo luận

Vote treo cổ - Ngày 5

 • 2. Mạt Thế Phàm Nhân

  Votes: 0 0,0%
 • 4. BsChien

  Votes: 0 0,0%
 • 13. Tử Đằng Hoa

  Votes: 0 0,0%

 • Total voters
  3

Liễu Liễu

Phàm Nhân
Giải Ba event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
473,97
Tu vi
0,00
Ma Sói
/Thảo luận/
----

Đây sẽ là nơi mọi người thảo luận cho đợt game này ạ.

Vì sự lơ ngơ, thiếu kinh nghiệm của em nên topic thảo luận được mở hơi chậm một chút. Mong mọi người thông cảm.


Số lượng nhân vật:
- Phe Sói: 3
+ Sói: 2
+ Sói con: 1
- Phe Dân: 10
+ Dân: 3
+ Cupid: 1
+ Hoàng Tử: 1
+ Thiếu nữ: 1
+ Thợ săn: 1
+ Bảo vệ: 1
+ Phù thủy: 1
+ Tiên tri: 1
Phe thứ 3: Chưa xuất hiện


Thời gian:
+ Đêm: Từ 18h00 đến 20h00
+ Ngày: Từ 20h00 hôm trước đến 17h30 hôm sau
 
Last edited:

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Thành Chủ Phong Thành
Hoa Thần BNS 2020
Ma Sói
/Thảo luận/
----

Đây sẽ là nơi mọi người thảo luận cho đợt game này ạ.

Vì sự lơ ngơ, thiếu kinh nghiệm của em nên topic thảo luận được mở hơi chậm một chút. Mong mọi người thông cảm.


Số lượng nhân vật:
- Phe Sói: 3
+ Sói: 2
+ Sói con: 1
- Phe Dân: 10
+ Dân: 3
+ Cupid: 1
+ Hoàng Tử: 1
+ Thiếu nữ: 1
+ Thợ săn: 1
+ Bảo vệ: 1
+ Phù thủy: 1
+ Tiên tri: 1
Phe thứ 3: Chưa xuất hiện


Thời gian:
+ Đêm: Từ 18h00 đến 20h00
+ Ngày: Từ 20h00 hôm trước đến 17h30 hôm sau
Muội để stt tên người chơi để dễ tính...
 
Top