[YouTube] Bàn làm việc (3

Cua Ẩn Sĩ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
52,980
Tu vi
793
Nghe ổn đó, giọng bắc nghe tếu tếu, hình như giọng Thái Bình thì phải 🙂🙂🙂
Không biết, thiên cơ bất khả lộ 🤣🤣🤣🤣
Huynh đưa đây 100k ngọc thì đệ chấp nhận pháp tắc phản phệ, sẽ tiết lộ chút tiên cơ a 😎
Tỷ vừa nghe xong. Ngữ điệu tốt đó. Đã xác định được nguyên quán thân chủ 😊
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 2)


Top