Luận Truyện Tiền Nhiệm Vô Song - Dược Thiên Sầu

CT4M

Hợp Đạo Kiếp
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
27
Tu vi
4,899

Tiền Nhiệm Vô Song
前任无双
1570301016213.png

Tác giả: Dược Thiên Sầu
Thể loại: Thần thoại, Tiên hiệp, Tu chân

Link truyện gốc: 《前任无双》_跃千愁著_仙侠_起点中文网

Link truyện convert: Tiền Nhiệm Vô Song - Dược Thiên Sầu

Tên truyện gắn kèm link:
Phi Thiên
Đạo Quân [C]
Đạo Quân


Đi một đường, đường toàn bụi gai, máu tanh ba trăm năm, cuối cùng xưng vương!

Vỡ Linh Tiêu, Chư Thần phẫn nộ, thiên la địa võng trốn chỗ nào?

Chạy trốn chạy trốn chạy trốn, trở về trở về trở về, mất hết can đảm.

Cầu nhỏ dòng nước gia đình.

Lá rụng về cội gặp gió lại bay lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, chiến bào lôi động hám thanh minh.

Bá Vương trở về. . .

QQ các bạn đọc: 766900664(Group đà chủ)

163628634(Group thường)
 

Top