Luận Truyện Thương Nguyên Đồ - Ngã Cật Tây Hồng Thị

CT4M

Hợp Đạo Kiếp
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
26
Tu vi
4,899


Thương Nguyên Đồ
沧元图
1570298903826.png
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Huyền huyễn

Link gốc: 《沧元图》_我吃西红柿著_玄幻_起点中文网

Link truyện convert: Thương Nguyên Đồ - Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ta là Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là phủ Đông Ninh "Đạo viện Kính Hồ" đương đại Đại sư huynh.
Phàm tục tu luyện chia làm năm giai đoạn: Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu...
---------------------------------
Tu Hành Cửu Điều:
Tu hành điều thứ nhất, trụ cột vô cùng trọng yếu, giống như phòng ốc căn cơ, tiến nhập đạo viện tiến hành hoàn chỉnh tu hành, là sự chọn lựa tốt nhất.

Điều thứ hai, số lần rất trọng yếu. Chỉ suy nghĩ trong đầu nhiều hơn nữa, cũng so ra kém đi trên việc tu luyện một vạn lần! Mỗi ngày rút đao vạn lần, mỗi ngày luyện 'Huyết Ảnh Thứ' vạn lần, lời tương tự, trọn vẹn mười hai vị Thần Ma đều nói qua.

Điều thứ ba, nhất chiêu tiên, cật biến thiên! Cùng điều thứ hai có tương tự chỗ, giết địch thật chỉ cần một chiêu, một chiêu tu luyện tới cực hạn, so với tu luyện mười cái tương đối lợi hại sát chiêu đều hữu dụng.

Điều thứ tư, tu luyện xác thực gian khổ, chịu đựng gian khổ nghiến răng đi tu luyện, cuối cùng chỉ là một người thợ! Chỉ có chính thức hưởng thụ trong đó, si mê trong đó, cẩn thận cân nhắc mỗi một chiêu huyền bí, mới thành Tông Sư.

Điều thứ năm, tiến bộ mỗi ngày, thay đổi mỗi tháng, cuối cùng có thành tựu. . .
.
.
.
.


 
Last edited:

Top