Chú Ý Tìm nhân lực cho kênh YouTube BNS

Hàn Huyên

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
14,812
Tu vi
220
Đây là bản radio mình làm 3 năm trước, ghép mỗi đọc và nhạc nền, không chỉnh sửa. Mọi người cho ý kiến. :xinloi: Nếu tham gia chắc làm 1 chân đọc thôi vì hiện tại đang không có máy tính :))

chỉ cần người đọc thôi mà :iumat: :iumat:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
19,864
Tu vi
0
Đây là bản radio mình làm 3 năm trước, ghép mỗi đọc và nhạc nền, không chỉnh sửa. Mọi người cho ý kiến. :xinloi: Nếu tham gia chắc làm 1 chân đọc thôi vì hiện tại đang không có máy tính :))

Lão thử 1 chương Phàm Nhân Tu Tiên 2 xem sao? :D
 

ndk Cún

Hóa Thần Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
18,297
Tu vi
452
Đây là bản radio mình làm 3 năm trước, ghép mỗi đọc và nhạc nền, không chỉnh sửa. Mọi người cho ý kiến. :xinloi: Nếu tham gia chắc làm 1 chân đọc thôi vì hiện tại đang không có máy tính :))

Quý quá team mới có 1 tiên tử bắt đầu đọc Quỷ Bí Chi Chủ thôi :tungtang:
 

ndk Cún

Hóa Thần Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Ngọc
18,297
Tu vi
452
Đây là bản radio mình làm 3 năm trước, ghép mỗi đọc và nhạc nền, không chỉnh sửa. Mọi người cho ý kiến. :xinloi: Nếu tham gia chắc làm 1 chân đọc thôi vì hiện tại đang không có máy tính :))

:008: sửa video ko cần lo có team rồi
 

Top