Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Truyện Convert tháng 09/2019

CT4M

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
28,806
Tu vi
5,111
Thông báo: Áp dụng phương thức thưởng ngọc cho converter có số chương convert vượt mức.
Nhằm khích lệ và động viên các converter, từ tháng 9/2019 bắt đầu áp dụng thêm hình thức thưởng ngọc cho converter có số chương convert trong tháng vượt mức trung bình cộng của quý trước đó. Cụ thể mỗi converter đạt điều kiện sẽ được thưởng thêm 10% tổng số lương của tháng đó. Ví dụ:
Converter @LOLOTICA báo lương tháng 8 (quý III),
- Tổng số chương là: 800 chương mới
- Cấp bậc: Thiên Tôn
=> Tổng lương = 800 x 180 + 9000 = 153.000 ngọc
Xét trung bình cộng số chương mà @LOLOTICA convert trong quý II:

Tháng 4Tháng 5Tháng 6Trung bình
Số chương convert4331119669740
Số chương convert trong tháng 8 nhiều hơn mức trung bình của quý II, do đó được nhận thêm số ngọc thưởng là: 153.000 x 0,1 = 15.300 ngọc=> Tổng số ngọc nhận được trong tháng 8 là: 153.000 +15.300 =168.300 ngọc


1/ Thể lệ, quy định

- Thời hạn báo chương:
hết ngày 08/09/2019
Cú pháp báo chương như sau:
Truyện (ABC) = "số chương" ____ "chương cũ/chương mới/"_____"ngôn tình/ khoa huyễn/ đô thị"
Trong đó:
(ABC): là tên truyện
"số chương" là tổng số chương của truyện (ABC) mà Converter tự mình convert trong tháng 09.
"chương cũ/ chương mới/ " là kiểu chương để tính ngọc. ("Chương cũ" là chương tác giả sáng tác trước tháng 9. "Chương mới" là chương được tác giả sáng tác trong tháng 9.
"Ngôn Tình, khoa huyễn, đô thị" là 3 thể loại truyện được BQT khuyến khích thêm 20n/chương.
Ví dụ convert @CT4M báo chương: Truyện : "Tu chân nói chuyện phiếm quần" = 60 chương mới " truyện đô thị"

- BTC sẽ thống kê và phát thưởng, phát lương cho các converter đã báo chương. Converter không báo chương đúng theo cú pháp sẽ không xếp hạng thành tích và phát lương!

Bảng lương được tính như sau:
Chương cũ 100n/ chương.
Chương mới 180n/ chương.
Ngôn tình Khoa huyễn đô thị thêm 20n/ chương.
Thưởng theo cấp convert:
Thưởng theo phân bậc Converter:
 • Nhập Môn: 1.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Tinh Tiến: 2.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Tiểu Thành: 3.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Quán Thông: 4.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Đại Thành: 5.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Đỉnh Phong: 6.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Viên Mãn: 7.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Hoàn Mỹ: 8.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Thiên Tôn: 9.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.

Chú ý:
Các truyện mới đăng khi đủ 50 chương cv sẽ được tặng 500 ngọc cho truyện mới. Vui lòng báo danh theo theo cú pháp:
Truyện "ABC " _____ "truyện mới____ link reader.

- Sau ngày 08/09/2019 mọi báo cáo sẽ không được giải quyết.

- Tháng nào lãnh lương tháng đó, không được gộp. trả lương ngày 09.


2/ Phần thưởng
- 3 converter có thành tích tốt nhất sẽ được tít " đệ nhất cvt, đệ nhị cvt, đệ tam cvt tháng 9"
- Converter có thành tích tốt nhất sẽ được tặng thánh thú (thời gian 1 tháng) và treo banner hình cho truyện của mình.


Lưu ý: Đề nghị các CVT kiểm soát chất lượng truyện mình cv. nếu truyện quá nhiều sạn và được góp ý vẫn không sửa BQT sẽ có biện pháp trừ ngọc theo lần báo chương sau.

P/s: Mọi thay đổi về lương thưởng các CVT theo dõi tại đây: [Thông Báo] - Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Converter - Lương, thưởng, ưu đãi mảng Convert
CC @Đại Hắc Thủ @Tịnh Du
 
Last edited:

Tịnh Du

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
1,234
Tu vi
5,412
Thông báo: Áp dụng phương thức thưởng ngọc cho converter có số chương convert vượt mức.
Nhằm khích lệ và động viên các converter, từ tháng 9/2019 bắt đầu áp dụng thêm hình thức thưởng ngọc cho converter có số chương convert trong tháng vượt mức trung bình cộng của quý trước đó. Cụ thể mỗi converter đạt điều kiện sẽ được thưởng thêm 10% tổng số lương của tháng đó. Ví dụ:
Converter @LOLOTICA báo lương tháng 8 (quý III),
- Tổng số chương là: 800 chương mới
- Cấp bậc: Thiên Tôn
=> Tổng lương = 800 x 180 + 9000 = 153.000 ngọc
Xét trung bình cộng số chương mà @LOLOTICA convert trong quý II:

Tháng 4Tháng 5Tháng 6Trung bình
Số chương convert4331119669740
Số chương convert trong tháng 8 nhiều hơn mức trung bình của quý II, do đó được nhận thêm số ngọc thưởng là: 153.000 x 0,1 = 15.300 ngọc

=> Tổng số ngọc nhận được trong tháng 8 là: 153.000 +15.300 =168.300 ngọc


1/ Thể lệ, quy định

- Thời hạn báo chương:
hết ngày 08/09/2019
Cú pháp báo chương như sau:
Truyện (ABC) = "số chương" ____ "chương cũ/chương mới/"_____"ngôn tình/ khoa huyễn/ đô thị"
Trong đó:
(ABC): là tên truyện
"số chương" là tổng số chương của truyện (ABC) mà Converter tự mình convert trong tháng 09.
"chương cũ/ chương mới/ " là kiểu chương để tính ngọc. ("Chương cũ" là chương tác giả sáng tác trước tháng 9. "Chương mới" là chương được tác giả sáng tác trong tháng 9.
"Ngôn Tình, khoa huyễn, đô thị" là 3 thể loại truyện được BQT khuyến khích thêm 20n/chương.
Ví dụ convert @CT4M báo chương: Truyện : "Tu chân nói chuyện phiếm quần" = 60 chương mới " truyện đô thị"

- BTC sẽ thống kê và phát thưởng, phát lương cho các converter đã báo chương. Converter không báo chương đúng theo cú pháp sẽ không xếp hạng thành tích và phát lương!

Bảng lương được tính như sau:
Chương cũ 100n/ chương.
Chương mới 180n/ chương.
Ngôn tình Khoa huyễn đô thị thêm 20n/ chương.
Thưởng theo cấp convert:
Thưởng theo phân bậc Converter:
 • Nhập Môn: 1.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Tinh Tiến: 2.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Tiểu Thành: 3.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Quán Thông: 4.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Đại Thành: 5.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Đỉnh Phong: 6.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Viên Mãn: 7.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Hoàn Mỹ: 8.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.
 • Thiên Tôn: 9.000 ngọc/tháng nếu có tối thiểu 35 chương tháng đó.

Chú ý:
Các truyện mới đăng khi đủ 50 chương cv sẽ được tặng 500 ngọc cho truyện mới. Vui lòng báo danh theo theo cú pháp:
Truyện "ABC " _____ "truyện mới____ link reader.

- Sau ngày 08/09/2019 mọi báo cáo sẽ không được giải quyết.

- Tháng nào lãnh lương tháng đó, không được gộp. trả lương ngày 09.


2/ Phần thưởng
- 3 converter có thành tích tốt nhất sẽ được tít " đệ nhất cvt, đệ nhị cvt, đệ tam cvt tháng 9"
- Converter có thành tích tốt nhất sẽ được tặng thánh thú (thời gian 1 tháng) và treo banner hình cho truyện của mình.


Lưu ý: Đề nghị các CVT kiểm soát chất lượng truyện mình cv. nếu truyện quá nhiều sạn và được góp ý vẫn không sửa BQT sẽ có biện pháp trừ ngọc theo lần báo chương sau.

P/s: Mọi thay đổi về lương thưởng các CVT theo dõi tại đây: [Thông Báo] - Đăng ký, nâng cấp cấp bậc Converter - Lương, thưởng, ưu đãi mảng Convert
CC @Đại Hắc Thủ @Tịnh Du
Vất vả cho đệ quá. Tặng 2k ngọc thay cho cái ôm hôn vì xa quá. :9:
 

Top