Chú Ý Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 9/2019

Độc Lữ Hành

Đại La Thượng Vị
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Đệ Nhị Dịch Giả Tháng 7
I/ Mục đích

- Topic này là nơi dịch giả một bộ truyện, nhóm trưởng hoặc người đại diện các đầu truyện dịch vào báo tổng số chương dịch đã đăng trong tháng của bộ truyện mình đang làm (thời hạn tính từ ngày 1-->ngày cuối cùng của tháng), đồng thời nhận ngọc về phát lại cho các thành viên. Ai báo sau hạn thông báo sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì, mọi người nên tôn trọng quy tắc. (Sẽ tính luôn cho các bạn 10% phí chuyển ngọc nếu cần phát lại cho thành viên, dịch giả solo sẽ không có 10% phí chuyển).

- Vinh danh những Dịch giả xuất sắc nhất.

- Vinh danh những đầu truyện thành tích cao nhất.

II/ Thể lệ, quy định

- Khi nhóm trưởng vào báo chương, mỗi thành viên trong nhóm các bạn dịch được bao nhiêu chương, cụ thể là chương nào, các bạn cần ghi ra một cách chi tiết!

- Những chương nào có số từ đủ để tính thành 2 chương, 3 chương,... thì các bạn cũng tổng kết và ghi luôn ra.

- Chỉ tính số chương đã đăng, không tính các chương đã dịch nhưng chưa đăng.

III/ Chế độ lương, thưởng

- Lương cơ bản
cho 1 chương truyện (khoảng 2000 chữ) là: 1000 ngọc/chương. Các chương nhiều hơn 2000 chữ cứ cộng tổng lại chia cho 2000 sẽ ra hệ số lương để nhân với 1000 ngọc cơ bản.

Thưởng:

Đối với Dịch giả:


- Dịch giả có thành tích dịch tốt nhất (đứng thứ 1): Nhân 3 lần số ngọc, thưởng 1 Thánh Thú tùy chọn hoặc Đan dược tăng tu vi.

- Dịch giả có thành tích từ thứ 2 -> 5: Nhân 2 lần số ngọc.

Ngoài ra:

+ Dịch giả có 5 -> 9 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 3000 ngọc.

+ Dịch giả có 10 -> 14 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 5000 ngọc.

+ Dịch giả có 15 -> 19 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 8000 ngọc.

+ Dịch giả có 20 -> 24 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 12000 ngọc.

+ Dịch giả có từ 25 chương dịch trong tháng trở lên: thưởng thêm 15000 ngọc và với mỗi chương thêm tính từ chương thứ 25 sẽ tặng thêm 500 ngọc.

Đối với truyện

- Tặng 10000 ngọc cho truyện đứng top 1.

- Tặng 7000 ngọc cho truyện đứng top 2 -> 5.

- Tặng 5000 ngọc cho truyện đứng top 6 -> 10.

- Thưởng cho truyện dịch đuổi (Dịch đuổi, được định nghĩa là đến ngày kết thúc của tháng, chương dịch đã đăng trên Reader cách chương mới nhất của tác giả đang viết tối đa 05 chương): 7000 ngọc.

- Thưởng truyện dịch full: dưới 100 chương = 10000 ngọc; dưới 300 chương = 20000 ngọc; dưới 500 chương = 30000 ngọc; trên 500 chương = 50000 ngọc.

- Người đại diện tự báo số chương, tự nhân ra số ngọc của dịch giả trong nhóm theo mẫu:

Mẫu báo danh lãnh lương truyện dịch
- Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
+ Bao nhiêu chương biên? Ai là người biên? (Lương biên người biên tự thỏa thuận với dịch giả)
+ Dịch giả 1: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
+ Dịch giả 2: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
Tổng: ??? ngọc.

- Các dịch giả, trưởng nhóm dịch được bao nhiêu cứ báo chương, tại hạ tin tưởng mọi người và sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thôi. :1cool_look_down:

- Việc bản dịch quá nhiều lỗi hay chưa đạt chuẩn các bạn hãy mạnh dạn báo lại, chúng tôi sẽ nhắc nhở, nhờ người biên và tạm tháo xuống đến khi có bản dịch phù hợp hơn.

*Lưu ý: + Một nhóm nhiều thành viên, lương cơ bản gửi cho nhóm trưởng, lương thưởng theo chương từng người gửi cá nhân.
+ Hạn chót báo chương là ngày 7 tháng tiếp theo. Quá thời hạn trên mà không báo, lương của tháng đó sẽ được báo dồn cho tháng sau, nhưng chính sách thưởng của tháng sau sẽ không được cộng thêm chương của tháng trước đó.
 
Last edited:

Độc Lữ Hành

Đại La Thượng Vị
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Đệ Nhị Dịch Giả Tháng 7
Lẻ qua ngày 1/10 tính dùm đệ nha ca ca :(((( cho đệ thêm ngày hôm nay với, còn nốt 1 chương chưa post @Độc Hành
Để tháng 10 báo đi đệ, tiếc chi chương, mất công sau này rối lắm. Sáng huynh quên post 5-6 chương mà giờ cũng ko báo đc nà :D
 

Niệm Di

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
I/ Mục đích

- Topic này là nơi dịch giả một bộ truyện, nhóm trưởng hoặc người đại diện các đầu truyện dịch vào báo tổng số chương dịch đã đăng trong tháng của bộ truyện mình đang làm (thời hạn tính từ ngày 1-->ngày cuối cùng của tháng), đồng thời nhận ngọc về phát lại cho các thành viên. Ai báo sau hạn thông báo sẽ không giải quyết với bất kỳ lý do gì, mọi người nên tôn trọng quy tắc. (Sẽ tính luôn cho các bạn 10% phí chuyển ngọc nếu cần phát lại cho thành viên, dịch giả solo sẽ không có 10% phí chuyển).

- Vinh danh những Dịch giả xuất sắc nhất.

- Vinh danh những đầu truyện thành tích cao nhất.

II/ Thể lệ, quy định

- Khi nhóm trưởng vào báo chương, mỗi thành viên trong nhóm các bạn dịch được bao nhiêu chương, cụ thể là chương nào, các bạn cần ghi ra một cách chi tiết!

- Những chương nào có số từ đủ để tính thành 2 chương, 3 chương,... thì các bạn cũng tổng kết và ghi luôn ra.

- Chỉ tính số chương đã đăng, không tính các chương đã dịch nhưng chưa đăng.

III/ Chế độ lương, thưởng

- Lương cơ bản
cho 1 chương truyện (khoảng 2000 chữ) là: 1000 ngọc/chương. Các chương nhiều hơn 2000 chữ cứ cộng tổng lại chia cho 2000 sẽ ra hệ số lương để nhân với 1000 ngọc cơ bản.

Thưởng:

Đối với Dịch giả:


- Dịch giả có thành tích dịch tốt nhất (đứng thứ 1): Nhân 3 lần số ngọc, thưởng 1 Thánh Thú tùy chọn hoặc Đan dược tăng tu vi.

- Dịch giả có thành tích từ thứ 2 -> 5: Nhân 2 lần số ngọc.

Ngoài ra:

+ Dịch giả có 5 -> 9 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 3000 ngọc.

+ Dịch giả có 10 -> 14 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 5000 ngọc.

+ Dịch giả có 15 -> 19 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 8000 ngọc.

+ Dịch giả có 20 -> 24 chương dịch trong tháng: Thưởng thêm 12000 ngọc.

+ Dịch giả có từ 25 chương dịch trong tháng trở lên: thưởng thêm 15000 ngọc và với mỗi chương thêm tính từ chương thứ 25 sẽ tặng thêm 500 ngọc.

Đối với truyện

- Tặng 10000 ngọc cho truyện đứng top 1.

- Tặng 7000 ngọc cho truyện đứng top 2 -> 5.

- Tặng 5000 ngọc cho truyện đứng top 6 -> 10.

- Thưởng cho truyện dịch đuổi (Dịch đuổi, được định nghĩa là đến ngày kết thúc của tháng, chương dịch đã đăng trên Reader cách chương mới nhất của tác giả đang viết tối đa 05 chương): 7000 ngọc.

- Thưởng truyện dịch full: dưới 100 chương = 10000 ngọc; dưới 300 chương = 20000 ngọc; dưới 500 chương = 30000 ngọc; trên 500 chương = 50000 ngọc.

- Người đại diện tự báo số chương, tự nhân ra số ngọc của dịch giả trong nhóm theo mẫu:

Mẫu báo danh lãnh lương truyện dịch
- Truyện ABC: 10c (từ 1 đến 10)
+ Bao nhiêu chương biên? Ai là người biên? (Lương biên người biên tự thỏa thuận với dịch giả)
+ Dịch giả 1: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
+ Dịch giả 2: Dịch được bao nhiêu chương? Số ngọc tương ứng?
Tổng: ??? ngọc.

- Các dịch giả, trưởng nhóm dịch được bao nhiêu cứ báo chương, tại hạ tin tưởng mọi người và sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thôi. :1cool_look_down:

- Việc bản dịch quá nhiều lỗi hay chưa đạt chuẩn các bạn hãy mạnh dạn báo lại, chúng tôi sẽ nhắc nhở, nhờ người biên và tạm tháo xuống đến khi có bản dịch phù hợp hơn.

*Lưu ý: + Một nhóm nhiều thành viên, lương cơ bản gửi cho nhóm trưởng, lương thưởng theo chương từng người gửi cá nhân.
+ Hạn chót báo chương là ngày 7 tháng tiếp theo. Quá thời hạn trên mà không báo, lương của tháng đó sẽ được báo dồn cho tháng sau, nhưng chính sách thưởng của tháng sau sẽ không được cộng thêm chương của tháng trước đó.
Báo chương lĩnh lương dịch:
- Truyện: Thế Giới Hoàn Mỹ - Tác Giả: Thần Đông - Link: https://bachngocsach.com/reader/the-gioi-hoan-my
+ Tổng số chương dịch: 01 Chương - chương 1390.
+ Tổng số chương biên: 01 chương
+ Dịch giả: @HanaMon - Số ngọc tương ứng: 3582 từ/2000*1000 = 1791 ngọc

- Truyện: Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Tác giả: Thất Nguyệt Tửu Tiên - Link: https://bachngocsach.com/reader/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy

+ Tổng số chương dịch: 03 Chương - từ chương 1 - 3.
+ Dịch giả: @VoMenh - Số ngọc tương ứng: 10952 từ/2000*1000 = 5476 ngọc
----

P.s: Do truyện Thế Giới Hoàn Mỹ có 1 chương duy nhất nên nếu được thì mod trả lương thẳng cho dịch giả @HanaMon dùm đệ được không ạ, để khỏi phải tốn phí chuyển khoản, tag mod dịch: @Mink , @Độc Hành @Lạc Đinh Đang
 

Độc Lữ Hành

Đại La Thượng Vị
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Đệ Nhị Dịch Giả Tháng 7
Đừng dụ người dịch nhóm mụi, hừ hừ.
Tiểu Vô cảnh giác với gã-tín-dụng-đen này cho tỷ. >"<
Tiểu Đinh Đang đâu mà huynh lại chủ trì báo chương thế này?
Người ta có lòng tốt cho mượn ko lãi mà còn nghi ngờ là sao đây? Thặc là oan ức quá.

Tiểu đt năm nay lo tập trung thi đại học nên hơi bận đó :)

Mà tháng này muội đc nhiêu chương thế? Có cạnh tranh đệ nhất với huynh ko 😁😁😁
 
Top