[Đào Hoa Thôn] Chém gió Đào Hoa Thôn - Lầu 3

Status
Not open for further replies.

Lão Khùng

Vấn Đạo
Ngọc
4,024
Tu vi
9
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
Định đối tiếp mà nghĩ khúc này hay quá nên thui...
Chốt lầu 3 khúc này là tuyệt...”An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi” hahaha...giờ hóng lầu 4 thôi :087:
 

Thập Dạ

Phàm Nhân
Ngọc
627
Tu vi
0
Định đối tiếp mà nghĩ khúc này hay quá nên thui...
Chốt lầu 3 khúc này là tuyệt...”An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi” hahaha...giờ hóng lầu 4 thôi :087:
An nhiên tự tại mấy người ngộ
Không không sắc sắc vẫn ganh đua
Vô thường giả tạm mà chấp chặt
Mở lầu ngọc thưởng của ta rồi :leuleu:

Này thì uống trà kết lầu :leuleu:
 

Vì anh vô tình

Hợp Thể Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
12,470
Tu vi
904
Lòng lão sầu đắng rượu nào đắng
Cạn chén lão say chứ ai say
Còn tình huynh đệ thật ai hay
Chỉ người trong cuộc lòng mới hiểu
Ngày mai sống chết kệ chúng mày:54::54::54:
:48:
nghĩa tình một chữ tựa thái sơn
Còn đó dù cho có hao mòn
Rượu say huynh đệ ta cùng chén
Chia sẻ sầu lo quên dỗi hờn
 
Status
Not open for further replies.

Top