[Dịch] Chúc mừng Ngũ Hành Thiên đi hết chặng đường.

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
27.854,77
Tu vi
1,00
:chucmung::chucmung:
Sau bao nhiêu trắc trở và truyện có thể đã bị drop ở gần cuối con đường. Nhưng nhờ có anh @kethattinhthu7 đã vận động hành lang để truyện Ngũ Hành Thiên đi đến cuối. Cám ơn các bạn dịch giả đã góp công hoàn thành bộ truyện @Đậu bắp @hoangtruc @Độc Hành @Đầu Gỗ và rất nhiều anh chị các bạn dịch giả khác nữa.
Nhóm dịch được thưởng 50k ngọc và truyện ngũ hành thiên sẽ được treo banner một tháng.
@pctrieu0812 trao thưởng cho anh thất để anh ấy chia hành lý nhé. Còn việc treo banner thì do nhất thế chí tôn cũng đã hoàn thành nên các min tự thống nhất việc treo banner nhé.
 

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
:chucmung::chucmung:
Sau bao nhiêu trắc trở và truyện có thể đã bị drop ở gần cuối con đường. Nhưng nhờ có anh @kethattinhthu7 đã vận động hành lang để truyện Ngũ Hành Thiên đi đến cuối. Cám ơn các bạn dịch giả đã góp công hoàn thành bộ truyện @Đậu bắp @hoangtruc @Độc Hành @Đầu Gỗ và rất nhiều anh chị các bạn dịch giả khác nữa.
Nhóm dịch được thưởng 50k ngọc và truyện ngũ hành thiên sẽ được treo banner một tháng.
@pctrieu0812 trao thưởng cho anh thất để anh ấy chia hành lý nhé. Còn việc treo banner thì do nhất thế chí tôn cũng đã hoàn thành nên các min tự thống nhất việc treo banner nhé.
Đệ có thưởng mỗi người 50k ngọc như NTCT ko? :)
 

Top