Thông Báo Thay đổi phân cấp nhóm Sưu Tầm Giả - Đăng ký, báo danh nâng bậc Sưu Tầm Giả kể từ tháng 09/2019.

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
Ta xin icon sưu tầm làm kỉ niệm với (ko xin tít)
https://bachngocsach.com/reader/users/luoi-bieng-gia
@Dạ Lang Vân @BsChien :thank:
Đệ mạo muội xin nâng cấp 1: Hoàng Ngọc Tầm Thư Học Đồ
Bằng chứng: https://bachngocsach.com/reader/users/leanhchin 50 chương đả tự = 50 điểm
Tổng chương đã sưu: 1576.
Xin nâng cấp lên mức 1, nhận icon không nhận title
@kethattinhthu7 huynh set giúp đệ nhé
Đã kiểm tra và báo lại, Admin đã set icon - title.

@Tiểu Tán Tu @YÊULONGCỔĐẾ: Lần sau mọi người nhớ dẫn link tài khoản reader của mình.
bachngocsach.com/reader/users/tieu-tan-tu
bachngocsach.com/reader/users/yeulongcode
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Super-Moderator
Ngọc
3,881,765
Tu vi
9,663
Dẫn link tk reader để làm gì vậy lão? @Sided Lovettt
Để ta tiện kiểm tra đó mà, tiết kiệm được thời gian lên reader tìm link. Người báo chỉ cần nhấn vào tên của mình và copy link, còn người kiểm tra thì phải vào danh sách Account của Reader tìm (Chỉ Super-Editor trở lên mới truy cập được trang này), sẽ lâu hơn. Nếu tài khoản Forum chưa từng đổi tên khác so với Reader thì có cách tìm nhanh hơn, nhưng tóm lại mọi người cứ dẫn link khi báo. :cuoichet:
 

Top