Thông Báo Thay đổi phân cấp nhóm Sưu Tầm Giả - Đăng ký, báo danh nâng bậc Sưu Tầm Giả kể từ tháng 09/2019.

YÊULONGCỔĐẾ

Luyện Hư Trung Kỳ
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
6,305
Tu vi
756
Lão nêu rõ số lượng chương, điểm thành tích của mình, chứ nêu chung chung như vậy các mod không có thời gian kiểm tra đâu.
1637 chương = 100
Lão nêu rõ số lượng chương, điểm thành tích của mình, chứ nêu chung chung như vậy các mod không có thời gian kiểm tra đâu.
Có đường link ghi tổng sl chương mình đăng mà.
1637c = 81 điểm cống hiến
 

Top