Thông Báo Quy chuẩn Quản lý chất lương Công tác Sưu tầm tay kể từ tháng 9/2019

Status
Not open for further replies.

Ô Ma Bát Đế

Bắc Hà Tiên Vực
Ngọc
415,104
Tu vi
13,000
QUY CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC SƯU TẦM TAY

I. SƯU TẦM TAY VÀ CÁC LỖI XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH SƯU TẦM

Sưu tầm tay là việc sưu tầm truyện từ các trang web khác về diễn đàn BNS, các động tác thực hiện trong quá trình sưu tầm như: copy, paste, post được thực hiện hoàn toàn bằng tay (thủ công) bởi các Sưu Tầm Giả, không có sự hỗ trợ của bất kỳ phần mềm nào.

Vì việc sưu tầm được thực hiện hoàn toàn bằng tay nên trong quá trình sưu tầm các sưu tầm giả phải quản lý và kiểm soát được các nội dung sau đây:

1. Tên chương truyện phải đúng theo mẫu chuẩn.

Mẫu chuẩn tên chương là: “Chương 6: Thiếu niên áo trắng” hoặc “Chương 6: Thiếu Niên Áo Trắng” hoặc “Chương 6 : Thiếu Niên Áo Trắng”, các lỗi có thường gặp với tên chương như sau:
 • Lỗi tên chương số 1 - Lỗi viết hoa toàn tên chương: như “CHƯƠNG 6: THIẾU NIÊN ÁO TRẮNG” hoặc “Chương 6: THIẾU NIÊN ÁO TRẮNG”. (Với những truyện đặc thù, tên chương có chứa các thông tin khác như số quyển, số tập, hoặc không có số chương như tuyển tập các truyện ngắn .... thì Sưu tầm giả liên hệ trực tiếp với Mod, Smod của box Sưu tầm để thống nhất cách viết, tình bày tên chương hợp lý nhất)
 • Lỗi tên chương số 2 – Lỗi copy thừa thông tin tên chương: như “Chương 6: Đệ lục chương thiếu niên áo trắng” hoặc “Chương 6: chương 6 thiếu niên áo trắng” hoặc “Chương 6: thiếu niên áo trắng (canh 3 nguyên đán vui vẻ)”…..
 • Lỗi tên chương số 3: Tên chương thiếu dấu hai chấm ( : ) và không viết hoa sau dấu hai chấm ( : ) như “Chương 6 thiếu niên áo trắng”

2. Nội dung chương truyện phải đầy đủ và không được chứa các thông tin quảng cáo dẫn đến trang web thứ 3, khi copy nội dung chương từ trang nguồn các Sưu tầm giả thường gặp lỗi sau đây:​

 • Lỗi nội dung chương số 1 - Copy nội dung quảng cáo: Một số trang nguồn cài các thông tin quảng cáo cho các trang web khác vào nội dung chương truyện, khi sưu tầm tiến hành copy vô tình copy luôn các thông tin này về BNS.
 • Lỗi nội dung chương số 2 – Nhập thông tin infor sai lệch: Một số trang nguồn cài vào nội dung của họ thông tin như “Đón đọc truyên mới nhất tại WWW” hoặc các thông tin về người đăng/người dịch/người convert…Nếu ở phần info,Sưu Tầm Giả yêu cầu nhập thông tin info khác với thông tin đang được cài, thì vô tình thông tin được cài theo ở trang nguồn này trờ thành quảng cáo cho trang web thứ 3.
 • Lỗi nội dung chương số 3 – Copy thiếu nội dung chương: Một số sưu tầm giả vì tránh các thông tin quảng cáo thừa ở phần dưới cùng hoặc trên cùng của nội dung chương nguồn đã thực hiện động tác bôi đen chưa chuẩn, nhưng vì cẩu thả không thực hiện lại nên đã copy thiếu một vài dòng từ trang nguồn của phần nội dung chương.
 • Lỗi nội dung chương số 4 - Copy truyện từ nguồn text xấu: Nguồn text xấu là nguồn text hoặc là được format với việc cách dòng rất sát nhau tạo cảm giác nhức mắt khi đọc, khi xuống hàng không cách dòng hoặc là được các trang truyện khác convert rất cẩu thả, khó đọc, khó hiểu. Khi sưu tầm, các Sưu tầm giả lưu ý không sưu những đầu truyện này về.

3. Số chương phải đầy đủ, không được thừa, thiếu, trùng chương, thứ tự chương phải nhảy tuân theo quy tắc thứ tự của dãy số tự nhiên: Đây là lỗi phổ biến nhất và thường xuyên xảy ra kể cả đối với các cao thủ sưu tầm. Việc thừa, thiếu, trùng chương hầu như xảy ra với các truyện có số lượng chương lớn khoảng từ 1000 chương trở lên.​


II. NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT LỖI VÀ YÊU CẦU HỖ TRỢ SỬA LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SƯU TẦM
 • Nguyên tắc 1: Sưu tầm giả có trách nhiệm tự kiểm soát các lỗi trong quá trình sưu tầm và có quyền yêu cầu Mod, Smod hỗ trợ sửa chữa, khắc phục những lỗi xảy ra trong quá trình sưu mà việc khắc phục các lỗi này chiếm ít thời gian công sức hơn nếu như xóa bỏ và sưu lại truyện/chương. Khi yêu cầu hỗ trợ sửa chữa lỗi , Sưu Tầm Giả phải chỉ ra cụ thể đó là lỗi gì? Chương nào? Truyện nào? Đường link truyện cụ thể....
 • Nguyên tắc 2: Khi bạn đang là Tân Thủ (chưa có huy chương Sưu Tầm giả) hoặc bạn đang ở tháng đầu tiên thực hiện việc sưu tầm thì bạn sẽ được Mod, Smod hỗ trợ sửa chữa lỗi kể cả khi bạn đã post sản phẩm (truyện) của mình vào topic Báo lương hàng tháng.
Nhưng ngược lại, khi bạn đã là một Sưu tầm giả (đã có huy chương Sưu Tầm Giả) hoặc bạn đã từng lĩnh lương cho việc sưu tầm ở các tháng trước đây thì bạn chỉ được Mod, Smod hỗ trợ trong quá đang sưu. Các yêu cầu hỗ trợ sửa chữa lỗi của bạn phải được post ở topic “Hỏi đáp, Trao đổi kinh nghiệm, Thảo luận, Yêu cầu giúp đỡ về Sưu tầm truyện”. Nếu bạn đã post sản phẩm của mình ở topic Báo lương hàng tháng thì coi như bạn đã chính thức bàn giao sản phẩm của mình cho BQT. Bạn sẽ không còn cơ hội để sửa chữa các lỗi của mình (nếu có) và có thể bạn sẽ bị trừ Ngọc trực tiếp vào lương khi truyện sưu của bạn xuất hiện lỗi. Số Ngọc này sẽ được chuyển cho bộ phận phụ trách việc edit để sửa chữa các lỗi mà bạn gây ra. Vì vậy, trước khi post sản phẩm của mình vào topic Báo lương, hãy kiểm tra thật kỹ.​

 • Nguyên tắc 3: Chậm nhất vào ngày 30/31 hàng tháng, sưu tầm giả phải báo lương. Việc kiểm soát, phản hồi lỗi sẽ được thực hiện chậm nhất trong thời gian 5 ngày, Thù lao sưu tầm chậm nhất sẽ được chính thức phát vào ngày 6 hàng tháng.
 • Nguyên tắc 4: Nếu truyện bạn sưu tầm có nhiều lỗi bạn sẽ bị trừ Ngọc từ lỗi vi phạm theo nguyên tắc lũy kế tổng cộng các lỗi nhưng tối đa không quá 70% số Ngọc thu lao mà bạn được trong tháng đó.. Trong trường hợp Admin, Smod, Mod cảm thấy hao phí cho việc edit truyện của bạn lớn hơn việc sưu tầm lại thì truyện của bạn sẽ bị giỡ bỏ và bạn sẽ không nhận được bất kỳ thù lao nào.
III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẮT GIẢM THÙ LAO NẾU ĐỂ LỖI XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH SƯU TẦM

Việc cắt giảm thù lao sẽ được tiến hành nếu lỗi xảy ra theo Nguyên tắc 2, điều II trên đây, theo đó thì:​

 • Đối với Lỗi tên chương số 1 - Lỗi viết hoa toàn tên chương: Với mỗi tên chương viết hoa, Sưu tầm giả sẽ bị trừ 30 ngọc/tên chương lỗi. Và bị trừ tối đa không quá 50% số Ngọc thu lao mà bạn được hưởng từ việc sưu tầm đầu truyện đó.
 • Đối với Lỗi tên chương số 2 – Lỗi copy thừa thông tin tên chương: Với mỗi tên chương thừa thông tin, Sưu tầm giả sẽ bị trừ 20 ngọc/tên chương lỗi. Và bị trừ tối đa không quá 40% số Ngọc thu lao mà bạn được hưởng từ việc sưu tầm đầu truyện đó.
 • Đối với Lỗi tên chương số 3: Với mỗi tên chương bị lỗi số 3, Sưu tầm giả sẽ bị trừ 30 ngọc/tên chương lỗi. Và bị trừ tối đa không quá 50% số Ngọc thu lao mà bạn được hưởng từ việc sưu tầm đầu truyện đó.
 • Đối với Lỗi nội dung chương số 1 - Copy nội dung quảng cáo: Với mỗi chương có chứa nội dung quảng cáo cho trang web thứ 3, Sưu tầm giả bị trừ 40 ngọc/chương lỗi và bị trừ tối đa không quá 60% số Ngọc thu lao mà bạn được hưởng từ việc sưu tầm đầu truyện đó.
 • Đối với Lỗi nội dung chương số 2 – Nhập thông tin infor sai lệch: Nếu phần infor của Sưu tầm giả yêu cầu hỗ trợ nhập hàng loạt khác với thông tin có thể xuất hiện trong nội dung truyện như “bạn đang đọc truyện tại WWW” hoặc “truyện được convert bởi ABC” thì Sưu tầm giả sẽ bị trừ 5.000 ngọc/ đầu truyện/1 lần yêu cầu hỗ trợ nhập thông tin info hàng loạt. Và bị trừ không quá 25% số Ngọc thu lao mà bạn được hưởng từ việc sưu tầm đầu truyện đó.
 • Đối với Lỗi nội dung chương số 3 – Copy thiếu nội dung chương: Với mỗi chương copy thiếu nội dung chương bất kể là thiếu ít hay thiếu nhiều, Sưu tầm giả bị trừ 1000 ngọc/chương lỗi và khi số chương lỗi thiếu nội dung chiếm hơn 30% thì truyện của bạn bị buộc phải xóa bỏ, bạn sẽ không được nhận thù lao cho đầu truyện này.
 • Đối với Lỗi số chương thừa, thiếu và nhảy chương không tuân theo quy tắc thứ tự của dãy số tự nhiên: Với mỗi chương thừa, thiếu, số thứ tự chương nhảy không đều. Sưu tầm giả bị trừ 1000 ngọc/ lỗi và bị trừ tối đa không quá 50% Tổng số Ngọc thu lao mà bạn được hưởng từ việc sưu tầm đầu truyện đó.
 • Đỗi với Lỗi nội dung chương số 4 - Copy truyện từ nguồn text xấu: Đối với lỗi này Sưu tầm giả bị trừ 1000 ngọc/ lỗi và bị trừ tối đa không quá 50% Tổng số Ngọc thu lao mà bạn được hưởng từ việc sưu tầm đầu truyện đó. Trong trường hợp BQT nhận thấy rằng hoặc là nguồn text được cách dòng quá sát nhau, khó đọc hoặc là việc convert quá cẩu thả, câu từ khó hiểu thì có thể sẽ quyết định dỡ bỏ truyện của bạn và bạn sẽ không nhận được thù lao cho đầu truyện này.
 • Đối với Lỗi blocked account reader: Khi một Sưu tầm giả vi phạm lỗi và BQT nhận thấy rằng: việc vi phạm lỗi của bạn có thể làm ảnh hưởng hệ thống reader của diễn đàn thì bạn sẽ bị BQT blocked tài khoản Reader và bạn sẽ bị trừ toàn bộ số ngọc bất kể là bao nhiêu ở tháng cuối cùng có thời điểm tài khản của bạn bị blocked.
Lưu ý: Nếu nguồn bị nhảy chương, ví dụ từ chương 8 nhảy lên chương 10 và bỏ qua chương 9 (tức là thiếu chương 9) nhưng nội dung của truyện vẫn liền mạch, không ảnh hưởng, thì Chương 9 bạn vẫn phải post với tên chương là “Chương 9: Nhảy nguồn” và nội dung của chương 9 cũng là “Nhảy nguồn” nếu như bạn không muốn bị trừ ngọc. Nếu nguồn bị trùng số chương, bạn phải dồn hai chương đó lại thành một, và tên chương bạn dồn lại cách nhau bằng dấu +. Ví dụ hai chương trùng là “Chương 3: Thiếu nữ bóng đêm” và “Chương 3: Thần bí thương nhân” bạn sẽ dồn tên chương thành “Chương 3: Thiếu nữ bóng đêm+Thần bí thương nhân” Nội dung chương bạn phải dồn hai chương từ trang nguồn vào phần nội dung chương.

IV. THỜI HẠN ÁP DỤNG

Quy định này bắt đầu áp dụng từ tháng 9/2019 và có hiệu lực đến khi có quy định khác thay thế, các Mod, Smod phụ trách box Sưu tầm căn cứ vào đây để thù lao cho các Sưu tầm giả dựa theo chất lượng công tác Sưu tầm của từng người.​
V. QUY ĐỊNH VỀ THÙ LAO CHO BỘ PHẬN PHÁT HIỆN LỖI VÀ EDIT LỖI TRUYỆN SƯU TẦM
(Đang soạn thảo)​
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Top