Luận Truyện Lịch Hồng Hoang - Zhttty

Nhưng ta vẫn thấy khai thiên và hợp đạo được gọi là đức hạnh mà nhỉ.hơn nữa có rất nhiều đoạn đều nói mỗi cả 3 NVT đều có đức hạnh mà hơn nữa đức hạnh còn lớn hơn 3 đức hạnh của hy và hy phải dùng cả 3 đức hạnh + lại mới không thua kém đức hạnh của 3 NVT.🤔🤔 hay do ta nhớ nhầm nhỉ🤔🤔 .
Cơ mà lâu rồi không thấy bác xuất hiện nhỉ
Đức hạnh là khi bác làm 1 hành động gì đó khiến cho đa nguyên trở nên mạnh hơn. Vd đa nguyên là 1 cái nhà thì bác xây thêm phòng óc cho nó, xây thêm hàng rào vườn cho nó. Cổ bổ gaia gây tổn hại cho vũ trụ, Quân hợp đạo vừa đủ fix đống mess của Cổ tạo ra, biến gaia thành đồ chơi của hắn chứ cũng chả khiến bản chất của đa nguyên tăng cường hơn. Nên cả hai đều ko thể gọi là đại đức.
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
303,00
Tu vi
0,00
Dành cho những người chưa biết vô lượng lượng kiếp tác động đến một sinh linh như thế nào.
Chương 44 : Ngộ thần
Mười lần sinh tử môn, mười lần qua luân hồi ... Hách Khải tại không gian này trong đã trải qua độ quá mười lần luân hồi, do sinh đến chết, do tử đáo sinh, tuy nhiên nhiều lần đều phục hồi như cũ, nhưng hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ võ giả, cơ hồ có thể nói là cao cấp nhất cấp bậc kia võ giả, cho nên hắn có thể cảm giác được chính mình biến hóa rất nhỏ, mười lần sinh tử môn, tựu là 360 triệu năm, điều này làm cho hắn sụp đổ tử vong mười lần, lại mười lần phục hồi như cũ, nhưng là hắn cũng không có như lúc trước Sử Trung như vậy dần dần trở nên mạnh mẽ, sở hữu tích lũy lực lượng đều điền đến hư nghĩ siêu thoát cái đó vô lượng chui vào trong động, trừ phi hắn chân thật lất đầy hư nghĩ siêu thoát siêu thoát động này, bằng không thì những lực lượng này hắn là một phần đều không động được . Tuy nhiên lực lượng không có biến hóa, nhưng là tâm tình xác thực xuất hiện biến hóa, hắn với tư cách cao cấp võ giả có thể cảm giác rõ rệt đạt được, hắn trở nên già nua rồi ... Tuy nhiên mỗi một lần sinh tử môn cũng có thể luân hồi phục hồi như cũ, nhưng là loại này phục hồi như cũ cũng không phải format trở lại như cũ, ít nhất trí nhớ còn có, mà loại này trí nhớ tích lũy dưới, kiện kiện đấy, Hách Khải cảm thấy sâu trong nội tâm mình đã có một loại tang thương, già nua, thậm chí là mục nát hương vị . Tuy nhiên thứ mùi này phi thường phi thường rất nhỏ, rất nhỏ được nếu không có hắn là cao cấp nhất võ giả, chỉ sợ liền phát giác đều không phát hiện được, nhưng là loại này mục nát già nua hương vị đúng là tồn tại, mười lần sinh tử môn, 360 triệu năm thời gian cũng chỉ có rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy mỉm cười nói sợi, liền linh hồn hắn ý thức tổng số lượng một phần ức vạn đều không có, nhưng là loại này tích lũy là chân thật tồn tại, như là tiếp tục như vậy không ngừng quá khứ, thẳng đến một ngày nào đó những...này mục nát sẽ triệt để chiếm lĩnh đầy linh hồn của hắn, ý thức, thậm chí hết thảy tánh mạng tạo thành bản chất . Hách Khải mặc dù cũng không là cái gì nhà khoa học, nhưng là tốt xấu hắn là trải qua giáo dục người, hắn dùng đại nghị lực, dùng một triệu năm thời gian đến chậm rãi phỏng đoán cùng tính toán những...này mục nát khí tức chiếm cứ hắn bản chất tỉ lệ, dùng thời gian đến tính toán, không sai biệt lắm ba mươi mốt tỷ một trăm triệu trăm triệu năm thời gian tả hữu, những...này mục nát khí tức đem triệt để chiếm cứ hắn sở hữu . Mà làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là , dựa theo Sử Trung nhắc tới thời gian, nguyên hội, lượng kiếp, Vô Lượng Lượng Kiếp đến suy tính, một cái Vô Lượng Lượng Kiếp vừa mới là ba mươi mốt tỷ một trăm triệu ức năm tả hữu thời gian, cái này khó tránh khỏi làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rồi, một cái đa nguyên vũ trụ theo sinh đến diệt một cái luân hồi tựu là Vô Lượng Lượng Kiếp thời gian, mà Hách Khải trước mắt những cái...kia mục nát khí tức chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian cũng là một cái Vô Lượng Lượng Kiếp, trong lúc này khẳng định có lấy đại bí mật . Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng là như thế, theo trên lý luận mà nói, chỉ cần một cái bên trong có đa nguyên vũ trụ tồn tại chịu đựng qua Vô Lượng Lượng Kiếp, cái kia trên cơ bản liền xem xưng là bán siêu thoát rồi, vậy tại sao mênh mông như vậy vô lượng đa nguyên, Sử Trung du lịch đến bây giờ cũng chỉ gặp được mấy cái này? Trong đó còn có một thực chỉ có thể tính toán nửa cái siêu thoát, thì ra là chịu đựng qua Vô Lượng Lượng Kiếp, nhưng là tự hành lâm vào tại tên là "Chính mình " lao lung trong mê cung, muốn thoát kiếp mà ra không biết phải đi tới khi nào rồi, siêu thoát nếu là như vậy đơn giản nên, cái kia thì sẽ không thể gọi hắn là siêu thoát . Chỉ sợ cái này mục nát khí tức tựu là mấu chốt, Vô Lượng Lượng Kiếp, đã từ chỉ thời gian hợp thành, rất có thể cũng là giống như hắn mặt chữ giống nhau là một kiếp nạn kiếp số, nếu là chịu đựng qua dĩ nhiên chính là bán siêu thoát, nếu là nhịn không quá vậy dĩ nhiên là hết thảy đều thôi . Tại về điểm này, thậm chí ngay cả Sử Trung đều không thể trợ giúp hắn chút nào, quản chi hắn là mệnh định siêu thoát, một bước này kỳ thật cũng là rất là nguy hiểm, cần dựa vào chính hắn vượt qua, mài không qua, cái kia tiếp theo cùng vậy thật đồng dạng, vạn kiếp khó ra, muốn siêu thoát mà ra không biết phải bao lâu sau . Những điều này đều là Hách Khải mười lần sinh tử luân hồi lấy được kinh nghiệm cùng nhận thức, nhưng là cái này không dùng được, cho hắn tự chém đạo quả căn bản là chẳng có tác dụng gì có, hắn căn bản không biết nên như thế nào tự chém đạo quả, thậm chí cái này mười lần trong Luân Hồi, hắn không chỉ một lần tự sát, nhưng cũng là không dùng được, giống như Sử Trung nói như vậy, hắn hiện tại đã là hư nghĩ siêu thoát bên trong, phi sinh phi tử, mặc cho hắn tự hủy tự sát đều là vô dụng . Vì vậy, lại là một lần sinh tử luân hồi quá khứ ... Thời gian dần trôi qua, Hách Khải cái gì thậm chí đã không biết mình đi qua bao nhiêu sinh tử luân hồi, nhưng là hắn có một cái dự cảm, tựa hồ kỷ nguyên này cũng gần kết thúc rồi, bởi vì cái loại nầy mục nát khí tức đã chất đống linh hồn hắn, tánh mạng, ý thức hải vân vân tám chín mươi phần trăm trình độ, nếu nói là Vô Lượng Lượng Kiếp chính lúc này mục nát hơi thở triệt để chất đầy, như vậy cái thứ nhất Vô Lượng Lượng Kiếp liền muốn tới . Hách Khải biết rõ, cái không gian này là Sử Trung lưu cho hắn lễ vật, là không thể diễn tả cấp đại quyền hành đại uy năng thể hiện, nhưng là y nguyên không cách nào làm cho hắn tại kỷ nguyên này sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp, có thể làm cho hắn tại kỷ nguyên này sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp chính là những cái...kia tội nghiệt, kỳ thật thuộc về chính là do những cái...kia tội nghiệt để đổi tính toán một cái đa nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp sinh diệt, cũng không phải là là không có tiêu hao, chỉ là những cái...kia tội nghiệt tương đương với Sử Trung ba, bốn phần mười nhiều như vậy tổng sản lượng, như vậy đổi mấy trăm Vô Lượng Lượng Kiếp sinh diệt cũng không có vấn đề gì, mà mấy trăm Vô Lượng Lượng Kiếp sinh diệt xuống đến, Hách Khải đã sớm siêu thoát đi ra . Mà cái không gian này mặc dù là không thể diễn tả cấp đại quyền hành đại uy năng thể hiện, nhưng là lực lượng tựu là lực lượng, mặc cho ngươi lại huyền ảo cũng y nguyên cần lực lượng bổn nguyên đến chèo chống, cái không gian này cũng không có tội nghiệt, Hách Khải cũng không phải dựa vào tội nghiệt đến siêu thoát, mà là hư nghĩ siêu thoát , tương tự không có biện pháp bằng được đến quân lương, lại để cho hắn tại kỷ nguyên này liền sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp, nếu muốn sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp, vậy nhất định phải là kỷ nguyên nhất Sinh nhất Diệt mới được, cái không gian này có thể không cho được hắn cái này . Nói cách khác, hắn Vô Lượng Lượng Kiếp sắp tới, kỷ nguyên này cũng sắp kết thúc rồi, một kỷ nhất nguyên, chung kết về sau tựu là mở, sẽ đi qua tựu là kỷ nguyên mới, mới đa nguyên, thế giới mới, không biết lại sẽ có bao nhiêu sinh tử tiêu tan, ân oán tình cừu ... Lúc này đây sinh tử môn luân hồi về sau, Hách Khải không hiểu đã không có bực bội, nhưng cũng không phải bình tĩnh, nói xác thực hơn hẳn là một loại tĩnh mịch, phảng phất đối với sự tình gì cũng không có hứng thú, một loại đơn thuần tĩnh mịch hương vị đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có sử dụng không gian, mà là tĩnh tọa tại đó trầm tư, muốn rất nhiều rất nhiều, nghĩ tới hắn kiếp trước, nghĩ tới cha mẹ, bằng hữu, đồng học, nghĩ tới tiểu thuyết internet, manga, anime, kịch truyền hình, thậm chí nghĩ tới av ... Cái gì gì gì đó, sau đó lại nghĩ tới chuyển thế về sau, cô nhi, Lâm Hùng, luyện quyền, nội lực, báo thù ... Gặp lại Tô Thi Yên, Trương Hằng, Lam Linh Nhi ... Một hồi một hồi mạo hiểm, cười vui thống khổ, sinh tử ân oán ... Nhưng là nhớ lại những...này, hắn cảm giác nội tâm của mình rõ ràng một điểm ba động đều không có, tựu như cùng đang nhìn một quyển không hề hương vị, giống như nhai sáp nến tiểu thuyết đồng dạng, lẳng lặng nhìn, lẳng lặng chấm dứt, không còn có cái gì nữa ... "Với tư cách 'Ta ' tồn tại muốn tử vong rồi, ta sắp sửa bị vây ở tên là 'Chính mình ' trong lồng giam rồi, Vô Lượng Lượng Kiếp tiến đến lúc, tựu là với tư cách 'Ta' thời điểm tử vong ..." Giờ khắc này, Hách Khải sinh ra loại này hiểu ra, mà hắn trong lòng vẫn là hào không dao động, tựu như cùng đang tự hỏi sinh tử của người khác như vậy . Tuy là như thế, Hách Khải vẫn là sinh ra muốn lưu lại một ít gì, hoặc là nói phải làm những gì cảm giác . Nhưng là muốn lưu lại cái gì chứ ? Hắn cái gì đều không thể lưu lại, hắn hiện tại xen vào sống hay chết, có cùng không trong lúc đó, đối với ngoại giới mà nói, hắn căn bản liền không tồn tại, mà phải làm những gì đâu này? Hắn vô luận làm cái gì đều không thể ảnh hưởng đến ngoại giới, hắn thậm chí ngay cả một người đứng xem cũng không tính, bởi vì người quan sát có thể cải biến nhỏ bé nhất hạt kết quả, mà hắn lại cái gì đều không thể cải biến ảnh hưởng, thậm chí ngay cả người quan sát cũng không bằng. Cho nên ... Vẫn là luyện võ đi. Hách Khải đem không gian một lần nữa triệu hồi hắn xuyên việt đến kỷ nguyên này những năm kia, theo hắn mười năm luyện võ lúc mới đầu khắc, điều chỉnh không gian vị trí Thế Giới cũng không có hắn, sau đó hắn liền men theo mình dấu chân, một lần một lần luyện lúc đầu quyền pháp, La Hán Quyền . Hách Khải cũng không biết kiếp trước, thì ra là một cái đằng trước kỷ nguyên chân thật La Hán Quyền đến cùng là dạng gì, nhưng là trong hệ thống La Hán Quyền đúng là trang giá bả thức, đơn giản, thấp hiệu quả, vô lực, chân chính liền tam lưu võ công cũng không bằng đơn giản quyền thuật thuật, bất quá đây cũng là hắn bắt đầu, hơn nữa là khi đó hy vọng duy nhất . Hách Khải liền một ngày như vậy một ngày, từng quyền từng quyền luyện cái này bộ võ công, không tiêu không táo, không vội không chậm, chỉ là luyện quyền pháp, theo La Hán Quyền bắt đầu, Đại Lực Kim Cương Chưởng, Thái Cực Quyền, Không Minh Quyền ... Một bộ một bộ võ công không ngừng tuần hoàn luyện, không dùng lực lượng thủ thắng, chỉ là đơn thuần luyện võ . Năm thần cảnh, lục thần cảnh ... Không hiểu đấy, Hách Khải ngộ thần, nhưng cũng không phải động trong ngộ thần, hắn giờ phút này tâm tư ý thức tĩnh mịch một mảnh, ngược lại là phù hợp tĩnh trung ngộ thần yếu điểm, tại đây luyện quyền luyện võ bên trong, hắn tĩnh trung ngộ thần, hơn nữa là tính liên tục ngộ thần, theo loại tình huống này đến xem, hắn và Phổ Trí đồng dạng, cũng là động tĩnh hợp nhất . Mà ngộ thần chi về sau, Hách Khải tâm tư cuối cùng từ tĩnh mịch trong chậm rãi tránh thoát ra, tuy nhiên còn không có đạt tới lúc ban đầu, nhưng là cái kia mục nát khí tức chiếm đoạt linh hồn ý thức tỉ lệ đã giảm xuống rất nhiều, mà hắn rốt cục đã có trên tâm linh chấn động, mà cho đến lúc này, hắn mới biết được hắn ngộ thần chi trước đến cùng nguy hiểm cỡ nào , có thể nói cách hắn, hoặc là nói "Hắn" người này cách chân chính tử vong chỉ có trong gang tấc, nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn hết ý nặng đi một lượt từng đã là đường xưa, hơn nữa vừa mới tĩnh trung ngộ thần, mà ngộ thần tựu là nhất bản chất thăng hoa linh hồn ý thức hải, đặc biệt là trong truyền thuyết bảy thần cảnh, một khi đạt đến , có thể một đường đến Đế cấp đều không có bất kỳ cái cổ, từ nơi này đánh giá đến xem, có lẽ bảy thần cảnh tựu là phá vỡ sinh tử môn yếu điểm . Đây là Hách Khải cơ hội, hoặc là nói là hắn duy nhất có thể nghĩ tới, cùng với có thể làm được sự tình, hiện tại hắn bị khốn ở bị siêu thoát cảnh giới, không cách nào có thể tưởng tượng, không việc để làm, chỉ có thể từng bước từng bước bước về phía Vô Lượng Lượng Kiếp, mà bây giờ hắn nhìn thấy hy vọng, mặc dù nhưng cái này hy vọng gần kề chỉ là kéo dài Vô Lượng Lượng Kiếp đến, tự chém đạo quả chuyện tình càng là liền ảnh đều không có, nhưng cái này dù sao cũng là một tia hi vọng, dù sao cũng hơn hoàn toàn tuyệt vọng có quan hệ tốt . Cho nên Hách Khải tiếp tục luyện quyền, ý đồ tiếp tục ngộ thần, mà một lần cuối cùng ngộ thần tựu là bảy thần cảnh rồi, cái này cũng có khả năng là đánh vỡ sinh tử môn mấu chốt, hơn nữa Hách Khải ẩn ẩn có cảm giác, bảy thần cảnh còn không phải tới hạn, rất có thể còn có càng thâm ảo hơn cảnh giới, Bát Thần cảnh, cửu thần cảnh ... Vân vân cũng có thể . Nhưng là rất đáng tiếc ... Hách Khải đánh cho tiếp cận 3000 vạn năm quyền, thẳng đến hắn lại một lần nữa sa vào đến trong điên cuồng mà chết, tiếp theo sinh tử luân hồi một lần nữa hồi phục, hắn cũng vẫn không có đột phá đến bảy thần cảnh, nếu không có hắn đã cảm giác được rõ ràng cảnh giới này xác thực tồn tại, chỉ sợ hắn đều phải cho rằng cái gọi là bảy thần cảnh chỉ là hư giả đi. Một tua này trở về, Hách Khải cũng không có giống như…nữa trước khi tĩnh mịch lúc như vậy đánh chết quyền, bởi vì 3000 vạn năm thời gian đều đi qua rồi, cái này chứng minh đánh chết quyền, thì ra là tĩnh trung ngộ thần căn bản là không có cách ngộ đến thứ bảy thần, rất có thể thứ bảy thần là phải động trong ngộ thần mới có thể đạt tới, thậm chí càng thêm khoa trương, thứ bảy thần rất có thể cần động tĩnh hợp nhất mới có thể đạt tới, đây cũng không phải là đánh chết quyền có thể làm được được rồi . Cho nên lúc này đây Hách Khải cũng không tiếp tục đánh quyền, mà là men theo từng đã là quỹ tích tuyến, từng bước từng bước nhìn lấy, nhìn xem hắn tất cả đấy đồng bọn, sở hữu người quen biết, hoặc tốt hoặc xấu đấy, hoặc địch nhân hoặc thân nhân, tất cả mọi người hắn đều nhìn, cũng nhìn xem kỷ nguyên này hết thảy, Thất Hải thế giới cũng thế, bên ngoài cũng thế, thậm chí là đẳng cấp sinh vật cũng thế, tất cả đấy sinh linh cũng thế . Hách Khải xem lần kỷ nguyên này hết thảy
 

cosmic298

Phàm Nhân
Ngọc
515,76
Tu vi
0,00
Dành cho những người chưa biết vô lượng lượng kiếp tác động đến một sinh linh như thế nào.
Chương 44 : Ngộ thần
Mười lần sinh tử môn, mười lần qua luân hồi ... Hách Khải tại không gian này trong đã trải qua độ quá mười lần luân hồi, do sinh đến chết, do tử đáo sinh, tuy nhiên nhiều lần đều phục hồi như cũ, nhưng hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ võ giả, cơ hồ có thể nói là cao cấp nhất cấp bậc kia võ giả, cho nên hắn có thể cảm giác được chính mình biến hóa rất nhỏ, mười lần sinh tử môn, tựu là 360 triệu năm, điều này làm cho hắn sụp đổ tử vong mười lần, lại mười lần phục hồi như cũ, nhưng là hắn cũng không có như lúc trước Sử Trung như vậy dần dần trở nên mạnh mẽ, sở hữu tích lũy lực lượng đều điền đến hư nghĩ siêu thoát cái đó vô lượng chui vào trong động, trừ phi hắn chân thật lất đầy hư nghĩ siêu thoát siêu thoát động này, bằng không thì những lực lượng này hắn là một phần đều không động được . Tuy nhiên lực lượng không có biến hóa, nhưng là tâm tình xác thực xuất hiện biến hóa, hắn với tư cách cao cấp võ giả có thể cảm giác rõ rệt đạt được, hắn trở nên già nua rồi ... Tuy nhiên mỗi một lần sinh tử môn cũng có thể luân hồi phục hồi như cũ, nhưng là loại này phục hồi như cũ cũng không phải format trở lại như cũ, ít nhất trí nhớ còn có, mà loại này trí nhớ tích lũy dưới, kiện kiện đấy, Hách Khải cảm thấy sâu trong nội tâm mình đã có một loại tang thương, già nua, thậm chí là mục nát hương vị . Tuy nhiên thứ mùi này phi thường phi thường rất nhỏ, rất nhỏ được nếu không có hắn là cao cấp nhất võ giả, chỉ sợ liền phát giác đều không phát hiện được, nhưng là loại này mục nát già nua hương vị đúng là tồn tại, mười lần sinh tử môn, 360 triệu năm thời gian cũng chỉ có rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy mỉm cười nói sợi, liền linh hồn hắn ý thức tổng số lượng một phần ức vạn đều không có, nhưng là loại này tích lũy là chân thật tồn tại, như là tiếp tục như vậy không ngừng quá khứ, thẳng đến một ngày nào đó những...này mục nát sẽ triệt để chiếm lĩnh đầy linh hồn của hắn, ý thức, thậm chí hết thảy tánh mạng tạo thành bản chất . Hách Khải mặc dù cũng không là cái gì nhà khoa học, nhưng là tốt xấu hắn là trải qua giáo dục người, hắn dùng đại nghị lực, dùng một triệu năm thời gian đến chậm rãi phỏng đoán cùng tính toán những...này mục nát khí tức chiếm cứ hắn bản chất tỉ lệ, dùng thời gian đến tính toán, không sai biệt lắm ba mươi mốt tỷ một trăm triệu trăm triệu năm thời gian tả hữu, những...này mục nát khí tức đem triệt để chiếm cứ hắn sở hữu . Mà làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là , dựa theo Sử Trung nhắc tới thời gian, nguyên hội, lượng kiếp, Vô Lượng Lượng Kiếp đến suy tính, một cái Vô Lượng Lượng Kiếp vừa mới là ba mươi mốt tỷ một trăm triệu ức năm tả hữu thời gian, cái này khó tránh khỏi làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rồi, một cái đa nguyên vũ trụ theo sinh đến diệt một cái luân hồi tựu là Vô Lượng Lượng Kiếp thời gian, mà Hách Khải trước mắt những cái...kia mục nát khí tức chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian cũng là một cái Vô Lượng Lượng Kiếp, trong lúc này khẳng định có lấy đại bí mật . Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng là như thế, theo trên lý luận mà nói, chỉ cần một cái bên trong có đa nguyên vũ trụ tồn tại chịu đựng qua Vô Lượng Lượng Kiếp, cái kia trên cơ bản liền xem xưng là bán siêu thoát rồi, vậy tại sao mênh mông như vậy vô lượng đa nguyên, Sử Trung du lịch đến bây giờ cũng chỉ gặp được mấy cái này? Trong đó còn có một thực chỉ có thể tính toán nửa cái siêu thoát, thì ra là chịu đựng qua Vô Lượng Lượng Kiếp, nhưng là tự hành lâm vào tại tên là "Chính mình " lao lung trong mê cung, muốn thoát kiếp mà ra không biết phải đi tới khi nào rồi, siêu thoát nếu là như vậy đơn giản nên, cái kia thì sẽ không thể gọi hắn là siêu thoát . Chỉ sợ cái này mục nát khí tức tựu là mấu chốt, Vô Lượng Lượng Kiếp, đã từ chỉ thời gian hợp thành, rất có thể cũng là giống như hắn mặt chữ giống nhau là một kiếp nạn kiếp số, nếu là chịu đựng qua dĩ nhiên chính là bán siêu thoát, nếu là nhịn không quá vậy dĩ nhiên là hết thảy đều thôi . Tại về điểm này, thậm chí ngay cả Sử Trung đều không thể trợ giúp hắn chút nào, quản chi hắn là mệnh định siêu thoát, một bước này kỳ thật cũng là rất là nguy hiểm, cần dựa vào chính hắn vượt qua, mài không qua, cái kia tiếp theo cùng vậy thật đồng dạng, vạn kiếp khó ra, muốn siêu thoát mà ra không biết phải bao lâu sau . Những điều này đều là Hách Khải mười lần sinh tử luân hồi lấy được kinh nghiệm cùng nhận thức, nhưng là cái này không dùng được, cho hắn tự chém đạo quả căn bản là chẳng có tác dụng gì có, hắn căn bản không biết nên như thế nào tự chém đạo quả, thậm chí cái này mười lần trong Luân Hồi, hắn không chỉ một lần tự sát, nhưng cũng là không dùng được, giống như Sử Trung nói như vậy, hắn hiện tại đã là hư nghĩ siêu thoát bên trong, phi sinh phi tử, mặc cho hắn tự hủy tự sát đều là vô dụng . Vì vậy, lại là một lần sinh tử luân hồi quá khứ ... Thời gian dần trôi qua, Hách Khải cái gì thậm chí đã không biết mình đi qua bao nhiêu sinh tử luân hồi, nhưng là hắn có một cái dự cảm, tựa hồ kỷ nguyên này cũng gần kết thúc rồi, bởi vì cái loại nầy mục nát khí tức đã chất đống linh hồn hắn, tánh mạng, ý thức hải vân vân tám chín mươi phần trăm trình độ, nếu nói là Vô Lượng Lượng Kiếp chính lúc này mục nát hơi thở triệt để chất đầy, như vậy cái thứ nhất Vô Lượng Lượng Kiếp liền muốn tới . Hách Khải biết rõ, cái không gian này là Sử Trung lưu cho hắn lễ vật, là không thể diễn tả cấp đại quyền hành đại uy năng thể hiện, nhưng là y nguyên không cách nào làm cho hắn tại kỷ nguyên này sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp, có thể làm cho hắn tại kỷ nguyên này sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp chính là những cái...kia tội nghiệt, kỳ thật thuộc về chính là do những cái...kia tội nghiệt để đổi tính toán một cái đa nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp sinh diệt, cũng không phải là là không có tiêu hao, chỉ là những cái...kia tội nghiệt tương đương với Sử Trung ba, bốn phần mười nhiều như vậy tổng sản lượng, như vậy đổi mấy trăm Vô Lượng Lượng Kiếp sinh diệt cũng không có vấn đề gì, mà mấy trăm Vô Lượng Lượng Kiếp sinh diệt xuống đến, Hách Khải đã sớm siêu thoát đi ra . Mà cái không gian này mặc dù là không thể diễn tả cấp đại quyền hành đại uy năng thể hiện, nhưng là lực lượng tựu là lực lượng, mặc cho ngươi lại huyền ảo cũng y nguyên cần lực lượng bổn nguyên đến chèo chống, cái không gian này cũng không có tội nghiệt, Hách Khải cũng không phải dựa vào tội nghiệt đến siêu thoát, mà là hư nghĩ siêu thoát , tương tự không có biện pháp bằng được đến quân lương, lại để cho hắn tại kỷ nguyên này liền sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp, nếu muốn sống qua Vô Lượng Lượng Kiếp, vậy nhất định phải là kỷ nguyên nhất Sinh nhất Diệt mới được, cái không gian này có thể không cho được hắn cái này . Nói cách khác, hắn Vô Lượng Lượng Kiếp sắp tới, kỷ nguyên này cũng sắp kết thúc rồi, một kỷ nhất nguyên, chung kết về sau tựu là mở, sẽ đi qua tựu là kỷ nguyên mới, mới đa nguyên, thế giới mới, không biết lại sẽ có bao nhiêu sinh tử tiêu tan, ân oán tình cừu ... Lúc này đây sinh tử môn luân hồi về sau, Hách Khải không hiểu đã không có bực bội, nhưng cũng không phải bình tĩnh, nói xác thực hơn hẳn là một loại tĩnh mịch, phảng phất đối với sự tình gì cũng không có hứng thú, một loại đơn thuần tĩnh mịch hương vị đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có sử dụng không gian, mà là tĩnh tọa tại đó trầm tư, muốn rất nhiều rất nhiều, nghĩ tới hắn kiếp trước, nghĩ tới cha mẹ, bằng hữu, đồng học, nghĩ tới tiểu thuyết internet, manga, anime, kịch truyền hình, thậm chí nghĩ tới av ... Cái gì gì gì đó, sau đó lại nghĩ tới chuyển thế về sau, cô nhi, Lâm Hùng, luyện quyền, nội lực, báo thù ... Gặp lại Tô Thi Yên, Trương Hằng, Lam Linh Nhi ... Một hồi một hồi mạo hiểm, cười vui thống khổ, sinh tử ân oán ... Nhưng là nhớ lại những...này, hắn cảm giác nội tâm của mình rõ ràng một điểm ba động đều không có, tựu như cùng đang nhìn một quyển không hề hương vị, giống như nhai sáp nến tiểu thuyết đồng dạng, lẳng lặng nhìn, lẳng lặng chấm dứt, không còn có cái gì nữa ... "Với tư cách 'Ta ' tồn tại muốn tử vong rồi, ta sắp sửa bị vây ở tên là 'Chính mình ' trong lồng giam rồi, Vô Lượng Lượng Kiếp tiến đến lúc, tựu là với tư cách 'Ta' thời điểm tử vong ..." Giờ khắc này, Hách Khải sinh ra loại này hiểu ra, mà hắn trong lòng vẫn là hào không dao động, tựu như cùng đang tự hỏi sinh tử của người khác như vậy . Tuy là như thế, Hách Khải vẫn là sinh ra muốn lưu lại một ít gì, hoặc là nói phải làm những gì cảm giác . Nhưng là muốn lưu lại cái gì chứ ? Hắn cái gì đều không thể lưu lại, hắn hiện tại xen vào sống hay chết, có cùng không trong lúc đó, đối với ngoại giới mà nói, hắn căn bản liền không tồn tại, mà phải làm những gì đâu này? Hắn vô luận làm cái gì đều không thể ảnh hưởng đến ngoại giới, hắn thậm chí ngay cả một người đứng xem cũng không tính, bởi vì người quan sát có thể cải biến nhỏ bé nhất hạt kết quả, mà hắn lại cái gì đều không thể cải biến ảnh hưởng, thậm chí ngay cả người quan sát cũng không bằng. Cho nên ... Vẫn là luyện võ đi. Hách Khải đem không gian một lần nữa triệu hồi hắn xuyên việt đến kỷ nguyên này những năm kia, theo hắn mười năm luyện võ lúc mới đầu khắc, điều chỉnh không gian vị trí Thế Giới cũng không có hắn, sau đó hắn liền men theo mình dấu chân, một lần một lần luyện lúc đầu quyền pháp, La Hán Quyền . Hách Khải cũng không biết kiếp trước, thì ra là một cái đằng trước kỷ nguyên chân thật La Hán Quyền đến cùng là dạng gì, nhưng là trong hệ thống La Hán Quyền đúng là trang giá bả thức, đơn giản, thấp hiệu quả, vô lực, chân chính liền tam lưu võ công cũng không bằng đơn giản quyền thuật thuật, bất quá đây cũng là hắn bắt đầu, hơn nữa là khi đó hy vọng duy nhất . Hách Khải liền một ngày như vậy một ngày, từng quyền từng quyền luyện cái này bộ võ công, không tiêu không táo, không vội không chậm, chỉ là luyện quyền pháp, theo La Hán Quyền bắt đầu, Đại Lực Kim Cương Chưởng, Thái Cực Quyền, Không Minh Quyền ... Một bộ một bộ võ công không ngừng tuần hoàn luyện, không dùng lực lượng thủ thắng, chỉ là đơn thuần luyện võ . Năm thần cảnh, lục thần cảnh ... Không hiểu đấy, Hách Khải ngộ thần, nhưng cũng không phải động trong ngộ thần, hắn giờ phút này tâm tư ý thức tĩnh mịch một mảnh, ngược lại là phù hợp tĩnh trung ngộ thần yếu điểm, tại đây luyện quyền luyện võ bên trong, hắn tĩnh trung ngộ thần, hơn nữa là tính liên tục ngộ thần, theo loại tình huống này đến xem, hắn và Phổ Trí đồng dạng, cũng là động tĩnh hợp nhất . Mà ngộ thần chi về sau, Hách Khải tâm tư cuối cùng từ tĩnh mịch trong chậm rãi tránh thoát ra, tuy nhiên còn không có đạt tới lúc ban đầu, nhưng là cái kia mục nát khí tức chiếm đoạt linh hồn ý thức tỉ lệ đã giảm xuống rất nhiều, mà hắn rốt cục đã có trên tâm linh chấn động, mà cho đến lúc này, hắn mới biết được hắn ngộ thần chi trước đến cùng nguy hiểm cỡ nào , có thể nói cách hắn, hoặc là nói "Hắn" người này cách chân chính tử vong chỉ có trong gang tấc, nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn hết ý nặng đi một lượt từng đã là đường xưa, hơn nữa vừa mới tĩnh trung ngộ thần, mà ngộ thần tựu là nhất bản chất thăng hoa linh hồn ý thức hải, đặc biệt là trong truyền thuyết bảy thần cảnh, một khi đạt đến , có thể một đường đến Đế cấp đều không có bất kỳ cái cổ, từ nơi này đánh giá đến xem, có lẽ bảy thần cảnh tựu là phá vỡ sinh tử môn yếu điểm . Đây là Hách Khải cơ hội, hoặc là nói là hắn duy nhất có thể nghĩ tới, cùng với có thể làm được sự tình, hiện tại hắn bị khốn ở bị siêu thoát cảnh giới, không cách nào có thể tưởng tượng, không việc để làm, chỉ có thể từng bước từng bước bước về phía Vô Lượng Lượng Kiếp, mà bây giờ hắn nhìn thấy hy vọng, mặc dù nhưng cái này hy vọng gần kề chỉ là kéo dài Vô Lượng Lượng Kiếp đến, tự chém đạo quả chuyện tình càng là liền ảnh đều không có, nhưng cái này dù sao cũng là một tia hi vọng, dù sao cũng hơn hoàn toàn tuyệt vọng có quan hệ tốt . Cho nên Hách Khải tiếp tục luyện quyền, ý đồ tiếp tục ngộ thần, mà một lần cuối cùng ngộ thần tựu là bảy thần cảnh rồi, cái này cũng có khả năng là đánh vỡ sinh tử môn mấu chốt, hơn nữa Hách Khải ẩn ẩn có cảm giác, bảy thần cảnh còn không phải tới hạn, rất có thể còn có càng thâm ảo hơn cảnh giới, Bát Thần cảnh, cửu thần cảnh ... Vân vân cũng có thể . Nhưng là rất đáng tiếc ... Hách Khải đánh cho tiếp cận 3000 vạn năm quyền, thẳng đến hắn lại một lần nữa sa vào đến trong điên cuồng mà chết, tiếp theo sinh tử luân hồi một lần nữa hồi phục, hắn cũng vẫn không có đột phá đến bảy thần cảnh, nếu không có hắn đã cảm giác được rõ ràng cảnh giới này xác thực tồn tại, chỉ sợ hắn đều phải cho rằng cái gọi là bảy thần cảnh chỉ là hư giả đi. Một tua này trở về, Hách Khải cũng không có giống như…nữa trước khi tĩnh mịch lúc như vậy đánh chết quyền, bởi vì 3000 vạn năm thời gian đều đi qua rồi, cái này chứng minh đánh chết quyền, thì ra là tĩnh trung ngộ thần căn bản là không có cách ngộ đến thứ bảy thần, rất có thể thứ bảy thần là phải động trong ngộ thần mới có thể đạt tới, thậm chí càng thêm khoa trương, thứ bảy thần rất có thể cần động tĩnh hợp nhất mới có thể đạt tới, đây cũng không phải là đánh chết quyền có thể làm được được rồi . Cho nên lúc này đây Hách Khải cũng không tiếp tục đánh quyền, mà là men theo từng đã là quỹ tích tuyến, từng bước từng bước nhìn lấy, nhìn xem hắn tất cả đấy đồng bọn, sở hữu người quen biết, hoặc tốt hoặc xấu đấy, hoặc địch nhân hoặc thân nhân, tất cả mọi người hắn đều nhìn, cũng nhìn xem kỷ nguyên này hết thảy, Thất Hải thế giới cũng thế, bên ngoài cũng thế, thậm chí là đẳng cấp sinh vật cũng thế, tất cả đấy sinh linh cũng thế . Hách Khải xem lần kỷ nguyên này hết thảy
Mà truyện lão z nặng về giải thích mà lại ko có bản dịch nên nhiều lúc đọc thấy khó hiểu thật. Cái phần về siêu thoát bác post lên lúc trc có những chỗ tôi phải đọc đến vài lần

Theo như tôi hiểu thì ở đoạn trên, có vẻ Hách Khải đã đạt đến nội đa nguyên, đang dần tiếp cận bán siêu thoát. Vì bán siêu thoát là đứng giữa tồn tại và ko tồn tại, mọi dấu vết tồn tại đã bị xoá đi nên Hách Khải ko thể can thiệp vào ngoại giới

Vậy sao Chân là bán siêu thoát lại có thể can thiệp vào thế giới đc ? Hay do Hách Khải vẫn kém Chân 1 bậc ?

Mà dù mọi dấu vết tồn tại đã bị xoá đi, có vẻ như bán siêu thoát vẫn ko thể xoá đc vết tích để lại sau khi chủ động tác động vào thế giới. Vậy nên trong hhl mới có nhiều kẻ nhận ra sự tồn tại của Chân. Khứ tử khứ tử đoàn ban đầu có lẽ chỉ biết đến Gaia, nhưng sau khi Gaia bị bổ nát thì đám này chắc hẳn cũng sẽ phát hiện còn 1 kẻ nữa thao túng kịch bản của toàn đa nguyên. Đám trí giả đỉnh cấp còn liên hợp bố cục để "hắn" phải lộ diện ở cuối công đức lịch, sau đó Lịch sử chân thực nhận ra đc việc "hắn" đến
 

cosmic298

Phàm Nhân
Ngọc
515,76
Tu vi
0,00
12 Phẩm Kim Liên là Hậu Thiên Linh Bảo.

Phật Giáo không có Tiên Thiên Linh Bảo. Chỉ có tại vật có cùng cấp độ và đặc tính với Tiên Thiên Linh Bảo là vài mảnh Phong Thần Bảng
Kể ra hơi lạ, đám đại năng còn tranh cả htlb của thuộc hạ Ngô Minh. Nhưng đống hàng khủng như mảnh lớn nhất của phong thần bảng, 1/2 đông hoàng chung, tạo hoá ngọc điệp, trận đồ cây sự sống thì lại ném hết vào chỗ Chủ thần

Cuối cùng 1/2 đông hoàng chung thì Xá đưa cho Ngô Minh, sau đó vỡ nát khi Minh về lại lịch hồng hoang. Trận đồ cây sự sống thì Adam dùng nhưng chưa đi đến đâu thì bị xoá sổ gần hết r bị La Cam Đạo xơi. Mảnh lớn nhất của phong thần bảng và tạo hoá ngọc điệp thì bị clone Sở Hiên cầm đi, tên này sau đó tìm cách giết Hy. Chẳng thấy đám đại năng đc lợi gì sau mấy chuyện này cả, trường hợp của clone Sở Hiên thì còn là bị móc ngược
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
303,00
Tu vi
0,00
Mà truyện lão z nặng về giải thích mà lại ko có bản dịch nên nhiều lúc đọc thấy khó hiểu thật. Cái phần về siêu thoát bác post lên lúc trc có những chỗ tôi phải đọc đến vài lần

Theo như tôi hiểu thì ở đoạn trên, có vẻ Hách Khải đã đạt đến nội đa nguyên, đang dần tiếp cận bán siêu thoát. Vì bán siêu thoát là đứng giữa tồn tại và ko tồn tại, mọi dấu vết tồn tại đã bị xoá đi nên Hách Khải ko thể can thiệp vào ngoại giới

Vậy sao Chân là bán siêu thoát lại có thể can thiệp vào thế giới đc ? Hay do Hách Khải vẫn kém Chân 1 bậc ?

Mà dù mọi dấu vết tồn tại đã bị xoá đi, có vẻ như bán siêu thoát vẫn ko thể xoá đc vết tích để lại sau khi chủ động tác động vào thế giới. Vậy nên trong hhl mới có nhiều kẻ nhận ra sự tồn tại của Chân. Khứ tử khứ tử đoàn ban đầu có lẽ chỉ biết đến Gaia, nhưng sau khi Gaia bị bổ nát thì đám này chắc hẳn cũng sẽ phát hiện còn 1 kẻ nữa thao túng kịch bản của toàn đa nguyên. Đám trí giả đỉnh cấp còn liên hợp bố cục để "hắn" phải lộ diện ở cuối công đức lịch, sau đó Lịch sử chân thực nhận ra đc việc "hắn" đến
Hách khải vị cách cao hơn chân 1 bậc ,hk có cảnh giới là diêu thoát nhưng lại không có đủ sức mạnh của siêu thoát. HK bị Hư nghĩ siêu thoát 1 tạo vật đỉnh cao của thời thái cổ ảnh hưởng nếu đối vs người khác thì nó không có ảnh hưởng gì cả nhưng HK có siêu thoát đạo quả nên hắn lập tức có được cảnh giới siêu thoát nhưng lại không đủ thực lực siêu thoát vì thế HK phải tích lũy sức mạnh bao giờ đủ để siêu thoát thì hắn mới thoát ra khỏi cái hư nghĩ siêu thoát,đãng lẽ HK sẽ phải nằm im 1 chỗ để chờ tích lũy đủ sức mạnh siêu thoát nhưng nhờ có sử trung giúp nên hắn mới có thể tự chủ đi qua thời gian không gian,luyện võ vv...
 

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
888,73
Tu vi
0,00
Kể ra hơi lạ, đám đại năng còn tranh cả htlb của thuộc hạ Ngô Minh. Nhưng đống hàng khủng như mảnh lớn nhất của phong thần bảng, 1/2 đông hoàng chung, tạo hoá ngọc điệp, trận đồ cây sự sống thì lại ném hết vào chỗ Chủ thần

Cuối cùng 1/2 đông hoàng chung thì Xá đưa cho Ngô Minh, sau đó vỡ nát khi Minh về lại lịch hồng hoang. Trận đồ cây sự sống thì Adam dùng nhưng chưa đi đến đâu thì bị xoá sổ gần hết r bị La Cam Đạo xơi. Mảnh lớn nhất của phong thần bảng và tạo hoá ngọc điệp thì bị clone Sở Hiên cầm đi, tên này sau đó tìm cách giết Hy. Chẳng thấy đám đại năng đc lợi gì sau mấy chuyện này cả, trường hợp của clone Sở Hiên thì còn là bị móc ngược
Vì không dùng được. Đơn giản mà.

Phong Thần Bảng không có Tạo Hóa Ngọc Điệp thì càng dùng sẽ bị Đa Nguyên bài xích càng lớn. Cỡ đám tầm vị diện thì cùng lắm vị diện bài xích, đám Thánh Nhân chắc chắn mưu việc lớn mà việc càng lớn thì cắn trả càng cao. Nhân Loại chỉ có 4 mảnh trấn 4 đại tuyệt địa. Còn lại trong tay các đại lão chỉ để phản bản hoàn nguyên thôi.

Tạo Hóa Ngọc Điệp là Tiên Thiên Chí Bảo. Qua hai món TTCB khác là Hạo Thiên Kính và TĐHHLLBT thì đã rõ. TTCB chả giống TTLB. TTLB dù không có duyên vẫn có thể qua hàng triệu triệu năm để "ép buộc", HTLB thì chỉ cần đoạt được là dùng được. Nhưng TTCB thì chỉ có chủ nhân mới dùng được, còn lại thì chả xơ múi gì nổi.

Về 1/2 Đông Hoàng Chung và Trận Đồ Cây Sự Sống thì chắc do Đệ Nhị Quân và Jehova ném vào rồi. Có cả gậy của Ngộ Khỉ nữa mà.

Một điểm nữa, đám Tiên Thánh đời đầu khi ném đám tạo vật đỉnh cấp mày vào là khi cả đám chuẩn bị đi tử chiến với "kẻ địch". Lúc đầu, Sở Hiên nhận định nhầm là kẻ địch từ "ngoài chiếc hộp" tới, nhưng đó là sai vì thiếu thông tin. Họ đã mặc định là không trở về được nên ném hết những món đồ tốt nhất cho con cháu đời sau, kể ra trong Lăng Không Các rất có thể còn 1 món TTLB là cây gậy mà Trịnh Xá nhận xét là giống của Ngộ Khỉ.

Lúc đầu thì Sở Hiên nhận được thông tin là phân hệ da trắng phá. Nhưng sau đó logic thì lại không hợp lý, ai dám phá khi Hy và Quân Đệ Nhị ở đó. Tam Thanh, Song Phật ném đồ vào đó, Jehova phá gì nổi. Đây đơn giản là thủ đoạn lừa thông tin và tránh bị con cháu đời sau nó rủa vì "quá ác" thôi.

Kẻ địch mà đám Tiên Thánh đời đầu tuyệt vọng đi đối đầu là "mảnh vỡ lớn nhất nvt của Thế Giới"-" một góc bàn phím". Vì có liên quan đến nvt nên đám Tiên Thánh đời đầu khi gửi tin nhắn đến con cháu đã chả dám nói nhiều vì sợ con cháu biết cái mà chúng chưa đủ trưởng thành để biết, từ đó gây họa. Thứ hai, họ nhận định Thế Giới là kẻ thù của Nhân Loại vì Vạn Tộc nhận vơ Thế Giới là nvt của mình.

Đương nhiên sau đó, theo Sở Hiên suy luận thì đám Tiên Thánh đời đầu đã lạm dụng PTB khiến cho bị cắn trả. Cho nên trận chiến này có thể là "PTB phiên bản không hoàn thiện" vs "Mảnh Bàn Phím". Cuối cùng đánh tan được mảnh nvt này nhưng trả giá là Nhân Hoàng phải hứa hẹn gì đó với Thế Giới, đám Tiên Thánh đời đầu đều bị cắn trả phải lâm vào ngủ say.

Nhân Loại chuyển từ vật chất hạn chế sang sung túc mà không có sự hướng đạo của đám Tiên Thánh đời đầu nên đâm ra sa đọa. Lúc đám Tiên Thánh đã tỉnh dậy thì thấy Nhân Loại phân hệ da vàng nô dịch 2 phân hệ còn lại, các quyến tộc như Mã Diện bị nuôi thịt. Vạn Tộc làm nô lệ. Nhân Loại còn lập môn phái cao cao tại thượng, lũng đoạn tu chân, kẻ mạnh mãi mạnh, kẻ yếu mãi hèn.

Vì thế mà Jehova phải đi sửa lại số mệnh của tộc da trắng. Hy, Oa, Hậu Thổ, Tam Thanh giết hết đám môn phái mặc kệ là chính hay tà, kẻ muốn độc chiếm tu chân đều bị huyết tẩy. Còn Phật Môn thì là nơi đám Vu hay Tán Tiên lui về ở ẩn.
 

Dr. Khan

Phàm Nhân
Ngọc
888,73
Tu vi
0,00
Kể ra hơi lạ, đám đại năng còn tranh cả htlb của thuộc hạ Ngô Minh. Nhưng đống hàng khủng như mảnh lớn nhất của phong thần bảng, 1/2 đông hoàng chung, tạo hoá ngọc điệp, trận đồ cây sự sống thì lại ném hết vào chỗ Chủ thần

Cuối cùng 1/2 đông hoàng chung thì Xá đưa cho Ngô Minh, sau đó vỡ nát khi Minh về lại lịch hồng hoang. Trận đồ cây sự sống thì Adam dùng nhưng chưa đi đến đâu thì bị xoá sổ gần hết r bị La Cam Đạo xơi. Mảnh lớn nhất của phong thần bảng và tạo hoá ngọc điệp thì bị clone Sở Hiên cầm đi, tên này sau đó tìm cách giết Hy. Chẳng thấy đám đại năng đc lợi gì sau mấy chuyện này cả, trường hợp của clone Sở Hiên thì còn là bị móc ngược
Với lại đừng so sánh đám Tiên Thánh đời đầu với HHTĐ.

Lúc Hy muốn phản công Hồng Hoang, 1/5 Tiên Thánh bỏ mình.

Lúc Hy muốn vào phản diện Đa Nguyên, 1/5 Tiên Thánh tự bạo để mở đường cho Hy. Đến 1/3 Tiên Thánh theo chân Hy vào Phản Diện Đa Nguyên. Trừ Hy, Oa, Tam Thanh là trở về. Những người còn lại đã ngã xuống tại phản diện Đa Nguyên.

Đám như Tiếp Dẫn (thân cao 6 trượng), Chuẩn Đề (12 cánh tay) hay Ma La (ngộ ra tịch diệt) e rằng đều là Đại Vu được tác giả nhắc qua. Bọn họ vốn dĩ vì Nhân Loại đi con đường không lối quay đầu. Nhưng sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mà thành Tôn Giả, thoát ra cảnh chắc chắn điên loạn nhưng kỳ thực đã bị biến đổi thành một chủng mới. Sau đó bị Hy kỳ thị nên mới lúc mắc với Hy.

Jehova cũng là bôn ba vì phân hệ da trắng. Đám phân hệ da vàng của HHTĐ láo đến mức dám coi khinh hắn. Jehova cũng là toàn tâm toàn ý lo cho Nhân Loại. Đám Thiên Sứ của hắn cũng là một loại Vu khác, những kẻ tình nguyện thành Vu cũng ban sơ sẵn sàng ngã xuống vì Nhân Loại

Đám phân hệ Da Đen cũng vậy, họ ít nhất, chỉ có thánh nhân nhưng cũng nghĩa bất từ nan.

Về sau, có quá nhiều chuyện. Đặc biệt là cách xử trí chiến hậu của Hy hoàn toàn không xong. HTLB toàn rơi vào tay Tam Thanh, HHTĐ và bọn đồ đệ của Tam Thanh. Ma La và một nhóm Vu bị ép rời đi. Hậu Thổ bị phủ nhận Đạo nên bỏ đi Địa Ngục. Di tộc bị cướp HTLB. Khổng Tuyên và Tứ Đại Kỵ Sỹ phải nương nhờ Phật Giáo và Thánh Giáo.

Cuối cùng, Phật Giáo và Thánh Giáo cũng bị HHTĐ bài xích. HHTĐ chỉ ca Hy và Tam Thanh, một thằng ất ơ phân hệ da vàng cũng dám nhục mạ Jehova. Thánh nhân phân hệ Da Đen và các phân hệ nhỏ khác thì như chó chạy, chả khác gì Vạn Tộc, bị đẩy ra khỏi chủ đạo của Nhân Loại.

Đồng thời họ phát hiên ra Hy chỉ muốn lợi dụng họ. Hấp thu họ khi họ thành đạo, hắn chỉ coi họ như loại "dưỡng chất" không hơn không kém. Hy chỉ coi Tam Thanh, Oa, Hậu Thổ là người thân, đám còn lại chỉ là vật để hắn lợi dụng. Mà cụ thể Phục Hy còn để Nguyên Thủy, Lão Tử hi sinh đi đúc Cửu Châu Đỉnh, hắn cũng chỉ coi Tam Thanh như nguyen liệu thôi.

Hy quá nuông chiều Nhân Loại Hồng Hoang. Sau này hắn thành Bùi Hy (đã không còn sự tàn khốc, không còn nuông chiều Nhân Loại Hồng Hoang, quyết định tự mình lên nvt mà không cần hi sinh người khác) thì mẫu thuẫn do Phục Hy để lại đã là không thể vãn hồi với 5-6 vị Tôn Giả khác. Ngay cả Tam Thanh cũng muốn hạn chế quyền hành của Hy.

Hy không tin Tam Thanh, phong luôn Tam Thanh trong vụ vị diện Clash of Titan. Vào sinh ra tử vì hắn, vì hắn mà sẵn sàng hi sinh đúc Cửu Châu Đỉnh. Cuối cùng bị Hy coi như chả khác Song Phật, Jehova. Toàn bộ bị phong.

Tôi không tin sau tất cả những gì mà Hy làm thì một người trọng tình như Cổ lại chấp nhận. Cổ cũng là tự biến đổi mình khác đi để thành Thánh, nếu nói Vu thì Cổ mới là Vu đầu tiên nhất. Nếu câu trả lời của Cổ mà ủng hộ Hy thì Hy đã chả từ bỏ Nhân Hoàng vị cách. Đáng tiếc, e rằng Cổ cũng không đồng ý.
 
Last edited:

cosmic298

Phàm Nhân
Ngọc
515,76
Tu vi
0,00
Trc đọc vhkb xong đến vhtl, vhtq luôn, ko đọc tvkđ. Thành ra có nhiều chuyện trong vhtq đọc mà ko hiểu. Giờ mò lại mới vỡ ra đc nhiều thứ thật. Mà có vài chỗ chưa thông lắm, nhờ mấy bác giải đáp giùm vậy


"Nói đến đây, thanh niên không nói lời nào nữa, mà dùng một tay chỉ một cái, uy năng lớn lao trực tiếp phá vỡ vị diện, hơn nữa gần như vượt qua sự cách trở của vô cùng vô tận vị diện, tại phía trước nơi ngón tay đang chỉ, có ba đoàn khí tức màu xanh đang tồn tại, một đoàn là thánh quang thuần túy, hai luồng màu vàng Phật quang hiện ra, một đoàn không cách nào hình dung, có vẻ tùy thời đang thay đổi, lại tựa hồ như khí tức khổng lồ vĩnh hằng đang bất động, đoàn khí tức này thậm chí còn vượt qua bản thân người thanh niên. Còn đoàn khí cuối cùng, lại đông nghìn nghịt rất nhiều loại khí tức, tuy rằng yếu hơn đoàn khí tức khổng lồ to vĩ đại kia, nhưng mà những khí tức này tựa hồ ở cùng một chỗ, tương tự như một dạng toàn thể vậy…"

3 đoàn khí tức màu xanh là Tam Thanh, thánh quang là Jehovah, 2 luồng Phật quang là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, đoàn khí tức gồm nhiều loại khí tức tập hợp lại hình như là HHTĐ. Còn luồng khí tức nhỉnh hơn cả Hy là của ai vậy ?


"Tất cả các ý thức đều lập tức tĩnh lặng lại. Họ đều đã hiểu rõ ý của Nhân Hoàng, chỉ là đây lại là cái ý mà bọn họ không thể nào chấp nhận được. Đây là cơ hội mà bọn họ khó khăn lắm mới có được, thậm chí họ đã vì nó mà trả giá rất nhiều, ví dụ như một ý thức vĩ đại mênh mông nào đó trong đó, còn có một bộ phận căn nguyên của một số ý thức khác, thế nhưng hiện tại, tất cả đều đã kết thúc rồi."

Đây là đoạn Bùi Hy dùng cửu châu đỉnh phong toả HHTĐ. Cái ý thức vĩ đại mênh mông đã hi sinh là chỉ ai vậy ?


"Lại nói Varotian hiện tại, hắn phát hiện ra linh hồn bị nguyền rủa của mình có thể được phục hồi, điều này thật khiến hắn quá đỗi vui mừng. Phải biết rằng lúc trước, ngay cả chữa trị của Chủ Thần cũng không có hiệu quả, trong lòng hắn đã vô cùng tuyệt vọng. Cách thức giải thoát duy nhất hắn có thể nghĩ đến khi đó chỉ có bảng Phong Thần, nhưng món đồ này đã sớm bị chia năm xẻ bảy, chủ thể lại ở chỗ lão già kinh khủng đó. Trừ phi là Bùi Hi ra tay, bằng không hắn chỉ có thể cứ như vậy mà sống tiếp, có trời mới biết đến khi nào hắn có thể hồi phục."

Lão già kinh khủng ở đây là đệ nhị Quân phải ko ?


Lúc đánh nhau với Medusa trong thần miếu, Varotian có xài thánh thương Longinus, lúc giải hoá đã còn hô lên "Thái cực đồ". Thánh thương lấy đc trong nhiệm vụ, là hình chiếu của cái Jehovah đang giữ, còn thái cực đồ thì sao Varotian dùng đc ?


Trc khi đến vị diện Clash of titans, còn chứ thành thánh, Trịnh xá đã chạm đến cảnh giới lưỡng nghi. Dù chỉ là cảm nhận mơ hồ, ko thể tìm hiểu hay nhận thức đc rõ rệt, nhưng ngay cả Hy cũng chỉ có chút đầu mối, Oa thì thậm chí còn ko biết, phải để Hy giải thích cho. Bảo sao Xá vừa thành thánh đã có thể đối cứng với Băng Phượng. Cái lưỡng nghi này dường như còn vượt trên cả đại la với kim tính nữa


Trong vhtq cũng nhiều lần nhắc đến Bùi Hy là đạo tiêu. Vậy là đạo tiêu mà Xá đánh bại đúng là Hy
 

Phan lưu Hải

Phàm Nhân
Ngọc
303,00
Tu vi
0,00
Trước bác nào nói BÁ vương không thể tinh lọc tội nghiệt ấy nhỉ. Xong còn nói là ta không đọc kỹ nữa...
Ta tìm ra đoạn nói BV tinh lọc được tội nghiệt rồi đấy nhé


Chương 47 : Mạnh yếu Bá Vương đều vô địch
Tự Bá Vương đã bắt đầu Man Cổ thế gian, Bá Vương chiến trường liền triển khai như vậy, mà Bá Vương biểu hiện ra đúng là quét ngang vô địch tuyệt thế chi tư, chính như cùng hình dung hắn từ ngữ như vậy, phách tuyệt thiên địa, cường tuyệt cổ kim, mặc cho bao nhiêu sinh linh, mặc cho bao nhiêu cường giả, mặc cho biết bao anh hùng hào kiệt, ở trước mặt hắn đều đều cúi đầu . Mà ở ngay từ đầu tấn công cường giả ở bên trong, Kiếm Hoàng cùng Cực Hoàng biểu hiện kinh người nhất, cũng phù hợp bọn hắn tại trong lịch sử địa vị thành tựu, chỉ là đây đối với Bá Vương mà nói thực là còn thiếu rất nhiều, há mồm phun một cái tựu là một vầng ngân hà, tiện tay một ngón tay tựu là một đạo lỗ đen, cái này đã vượt qua võ giả phạm trù, thậm chí vượt qua khoa học kỹ thuật phạm trù, đây là nội hữu vũ trụ cảnh giới, là vũ trụ đại uy năng đại quyền hành, không phải sinh linh đủ khả năng tưởng tượng . Cho đến về sau, lại có hai đại tuyệt thế anh hào đột nhiên xuất hiện, cái này hai đại anh hào chỉ sợ là từ xưa đến nay đều là xếp hạng hàng trước nhất tồn tại, đều riêng phần mình có công ích lớn tại nhân loại văn minh, bọn hắn tựu là Tuyệt Thế Thiên Cương cùng Hồi Thiên Thánh Thủ . Theo cấp độ đi lên nói, cái này hai đại anh hào nhưng thật ra là gần với Quang Minh Thần Đế cùng Trung Ương Dạ Đế cái chủng loại kia, chỉ sợ là cùng Bá Vương chiến trường thời kỳ Hách Khải chiến đấu, hai người này rất có thể cũng có thể tới địch nổi, thậm chí còn có thể thắng được một ít, dù sao hai người đều có khuôn mô hình trong người, tuy nhiên không phải đẳng cấp nhân loại, cũng không phải đơn thuần làm chiến đấu mà tồn tại võ giả chi nhánh, nhưng là hai người khuôn mô hình thậm chí ngay cả cuối cùng nhất tuyệt chiêu đều nắm giữ, mà Hách Khải cuối cùng nhất quyết chiến Hiệp Hành Thiên Hạ còn không biết tại đó, cái này là chênh lệch cực lớn rồi, chăm chú đánh giá, hai người này so với Phong Hoàng đều là không kém . Từ điểm này mà nói, cái này hai đại anh hào không nên chết sớm như vậy đấy, trên thực tế, bọn hắn ngay từ đầu ý định cũng là như thế, vây quanh Bá Vương, liên lụy Bá Vương, mà đối đãi đại bộ đội đến, chỉ là cái này hai đại anh hào trong chiến đấu phát hiện Bá Vương đại bí mật, mà cái này đại bí mật rất có thể tựu là đả bại Bá Vương mấu chốt nhất, cho nên hai người mới bỏ được đi tự thân hết thảy sinh tử, hướng ra phía ngoài thoát ra, đem bí mật này báo cho cái khác anh hào cùng Vọng . Mà bí mật này kỳ thật tựu là Bá Vương sở hành Man Cổ thế gian phải . Bá Vương là nội hữu vũ trụ cường giả, trong cơ thể liền có một tuần hoàn tự túc vũ trụ, hơn nữa theo hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, cái vũ trụ này còn sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn nhiều, đến cuối cùng đến đỉnh lúc, hắn trong cơ thể mình liền có một đa nguyên vũ trụ, bản thân có thể địch nổi toàn bộ đa nguyên . Đây cũng không phải là Thiên Đạo như vậy tồn tại, Thiên Đạo kỳ thật chỉ là đa nguyên hiện ý thức, mà cũng không phải là đa nguyên vũ trụ hết thảy, quả thật, Thiên Đạo có thể triệu tập đa nguyên lực lượng, nhưng cái này bản thân liền là có phần trăm cùng ngạch độ đấy, ví dụ như lần ngày Bá Vương chiến trường, Thiên Đạo tựu là hao tốn giá thật lớn, hắn một cái giá lớn to lớn cơ hồ gần với vĩnh hằng ngủ say . Mà Bá Vương là nội hữu vũ trụ nhân vật, nếu là hắn đạt tới bên trong có đa nguyên, như vậy hắn thậm chí khả năng một hơi liền đem Thiên Đạo cho thổi tan, bởi vì hắn bản thân chính là một cái đa nguyên, hơn nữa là nắm giữ một cái đa nguyên toàn bộ, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, hết thảy hết thảy lực lượng tồn tại, cùng Thiên Đạo như vậy hiện ý thức so với quả thực là căn bản là không có cách cùng cấp, chỉ sợ là chỉ có đơn thể Nội Vũ Trụ, chỉ từ lực lượng thuộc về mà nói kỳ thật liền đã vượt qua Thiên Đạo rồi, chỉ là huyền diệu bên trên còn hơi có không kịp mà thôi . Vốn chăm chú mà nói, như Bá Vương như vậy nội hữu vũ trụ, tại dưới của hắn bất kỳ cảnh giới nào đều là sâu kiến, quản chi mạnh như Quang Minh Thần Đế cùng Trung Ương Dạ Đế, cũng chỉ là lớn mạnh một chút sâu kiến mà thôi, lẫn nhau cấp độ sống đã là hoàn toàn bất đồng, một phương còn là sinh mệnh, một phương đã là vũ trụ, chỉ là Bá Vương muốn làm được là Man Cổ thế gian, cho nên mới đã có có thể đả bại hắn khả năng . Cái gọi là Man Cổ thế gian, tựu là Bá Vương thu nạp toàn bộ đa nguyên tội nghiệt, sau đó đem những tội lỗi này tinh lọc về sau đi thêm phát ra, hóa thành vô cùng số lượng quân lương đến làm cho cả đa nguyên tất cả sinh linh tiến hóa làm Man, tất cả sinh linh đều có vô cùng khả năng cùng tiềm chất, nếu không phân hiền ngu, này tựu là đại đồng thế gian bắt đầu . Muốn làm đến chuyện như vậy, tầng Nội Vũ Trụ lần thực lực chỉ là điều kiện tiên quyết, càng cần nữa có không biết sợ hi sinh tinh thần, mà Bá Vương liền có cái này chút ít, hắn đem chính mình Nội Vũ Trụ toàn bộ khai phóng xuất dung nạp cùng thu nạp tinh lọc tội nghiệt, nói cách khác, hắn đã bỏ đi chính mình cường đại nhất một khối, nội hữu vũ trụ toàn bộ lấy ra làm Man Cổ thế gian tiến hành chăn đệm . Cho nên hắn bản thân liền phân làm hai bộ phận, bên ngoài Bá Vương, theo thu nạp tội nghiệt nhiều ít mà trở nên càng mạnh, nội tại trong vũ trụ Bá Vương, theo thu nạp tội nghiệt nhiều ít mà trở nên càng yếu, thẳng đến đem sở hữu tội nghiệt thu nạp hoàn tất, trong ngoài Bá Vương sẽ hỗn hợp làm một, sau đó tựu là Man Cổ thế gian rồi, khai thiên tích địa vậy đại kịch thay đổi . Giờ phút này, phần đông anh hào đã dựa vào Nguyên Hoàng, Phong Hoàng, Người người như rồng hào kiệt môn, Thế Giới chi chủ vân vân anh hào hi sinh, rốt cục tiến vào Bá Vương trong nội vũ trụ, mà ở Bá Vương trong nội vũ trụ, Bá Vương tố tạo ra được một khối trời tròn đất vuông trung tâm lục địa, trên thực tế, có thể tiến vào Bá Vương Nội Vũ Trụ anh hào môn, bọn hắn không sai biệt lắm cũng đều biết, nếu là đa nguyên vũ trụ không có tội nghiệt ăn mòn, có thể theo hỗn độn diễn biến khai tới, như vậy lúc ban đầu đa nguyên vũ trụ hỗn độn điểm trung tâm sẽ hóa thành một khối trời tròn đất vuông khôn cùng đại lục, đây là đa nguyên vũ trụ điểm trung tâm, cũng là cả đa nguyên nhất chiếu cố chỗ, tại đó sinh linh tương lai có thật lớn tỷ lệ trở thành nhân vật chính chủng tộc . Mà giờ khắc này Bá Vương liền ở hắn Nội Vũ Trụ trong thể hiện rồi như vậy lục địa, theo anh hào tụ quần đến, hắn cũng theo ngồi xếp bằng địa tư thái đứng dậy, chiến đấu tại không nói lời nào dưới tình huống vang dội, luồng thứ nhất ra tay công kích đúng là số lượng khổng lồ nhất đẳng cấp sinh vật quần, mặc dù đang tiến vào bên trong giờ vũ trụ đã bị tước mất chín mươi chín phần trăm số lượng, nhưng là còn thừa xuống 1% số lượng cũng là khổng lồ được quả thực khoa trương, phô thiên cái địa vậy xâm nhập hướng về phía toàn bộ đại lục . Phần đông anh hào liền chỉ thấy ở đằng kia trong đại lục ương Bá Vương, chỉ là đưa tay giơ lên, giống như Bá Vương nắm núi đồng dạng, lập tức, phảng phất thì có một tòa cường đại vô cùng cao nữa là chi núi đứng vững lên, tại đây cự sơn trước mặt, sở hữu đột kích đẳng cấp sinh vật đều đều nát bấy, chỉ là một cái thoáng trong lúc đó, ngoại trừ đứng đầu nhất Man Cấp sinh vật, Man Cấp sinh vật trở xuống đẳng cấp sinh vật đã chết cái thất thất bát bát . "Quả là cường đại, nhưng ít ra không phải bên ngoài Bá Vương khoa trương như vậy ." Thì có hoàng giả trầm ngâm nói . Đây cũng là nói ra ở đây phần đông anh hào môn tiếng lòng rồi, bên ngoài Bá Vương theo thu nạp tội nghiệt nhiều ít mà càng thêm trở nên mạnh mẽ, nói cách khác, bên ngoài Bá Vương lực lượng đến từ bên trong vũ trụ, mà bên trong tại Bá Vương theo thu nạp tội nghiệt nhiều ít mà càng thêm biến yếu, cái này là nội tại Bá Vương dần dần mất đi Nội Vũ Trụ lực lượng gia trì, đang từ từ thay đổi vì trở thành Nội Vũ Trụ trước khi Bá Vương thực lực chân thật . Đúng vậy, chỉ sợ là không có có thành tựu Nội Vũ Trụ trước khi, Bá Vương cũng là cái gọi là phách tuyệt thiên địa, cường tuyệt cổ kim, là so Quang Minh Thần Đế cùng Trung Ương Dạ Đế càng thêm bất khả tư nghị đại cường giả, nhưng là loại này cường đại tốt xấu là ở thế giới của võ giả xem trong tồn tại, nhưng là Nội Vũ Trụ Bá Vương liền vượt qua thế giới này xem khái niệm, đó là một loại bất khả tư nghị cường đại . Cho nên một chiêu hạ xuống cơ hồ toàn diệt đẳng cấp sinh vật tạp binh quần, cái này cũng không có trở ngại lấy phần đông anh hào, ngược lại là để cho bọn họ chứng kiến hy vọng, quản chi cái này hy vọng y nguyên xa vời, nhưng là ít nhất là hy vọng đúng không? Ngay sau đó, cao cấp Man Cấp sinh vật, viễn cổ anh hào, phần đông thuận nghịch thần tướng cảnh, bên ngoài Tam Nhãn Tộc văn minh cùng gien văn minh đủ ủng mà lên, hướng về Bá Vương che ép xuống ... Khi Vọng đám người đi tới Bá Vương trong nội vũ trụ lúc, chỗ đã thấy tràng cảnh nhưng lại một mảnh chết thảm trọng tuyệt vọng chiến trường, Bá Vương dựng ở trong đại lục ương, cử động quyền dưới, cái thế vô địch, mặc cho ngươi anh hùng hào kiệt, mặc cho ngươi xưng tổ làm tông, mặc cho ngươi Man cấp quyền hành, mặc cho ngươi văn minh tập thể, cử động quyền hạ xuống không thể địch nổi . Thây ngang khắp đồng, hỗn hợp có bùn đất, thật đúng có một loại long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng cảm giác, phần lớn anh hào cũng đã biến thành thi thể, bị đánh được nát bấy càng là vô số kể, đến một bước này, trên trận chỉ còn lại chưa đủ hai mươi tên anh hào cường giả, Cơ Nhân Tộc huyết nhục thành lũy cũng chỉ còn lại có một phần mười thể tích, Tam Nhãn Tộc thuyền càng là chỉ còn lại có thiểu thiểu hai chiếc , còn đẳng cấp sinh vật, hoặc là nói xác thực hơn là có quyền hành cao cấp Man Cấp sinh vật, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có Tất Hắc Cự Tinh Aylwin, Hồng Long Selvidi, Hỗn Độn Chi Thương, cùng với một đầu giương nanh múa vuốt, phảng phất là viên thực vật, lại phảng phất là một đầu biến hình bạch tuộc chính là hình thức cực lớn đẳng cấp sinh vật . Cái này bốn đầu đẳng cấp sinh vật có thể cũng coi là đẳng cấp sinh vật quần thể bên trong nhất đính cấp cường giả rồi, lại hướng bên trên cũng chỉ còn lại có Tam Đại Linh, chỉ là không biết vì cái gì, đã đến hiện vào thời khắc này Tam Đại Linh đều chưa từng xuất hiện, không đơn thuần là Tam Đại Linh chưa từng xuất hiện, Quang Minh Thần Đế cùng Trung Ương Dạ Đế đều chưa từng xuất hiện, phải biết rằng Quang Minh Thần Đế sớm lúc trước Vọng bọn người đuổi bắt Hắc Ám nhà khoa học lúc liền xuất hiện qua, nhưng là không biết vì cái gì, hắn cũng không có tiến vào tới nơi này. "Bọn hắn còn đang chờ đãi cái gì ! ?" Vọng chứng kiến hiện trường một màn này, hắn lập tức cả giận nói: "Quang Minh Thần Đế, Trung Ương Dạ Đế, Tam Đại Linh ... Với tư cách áp trục tồn tại bọn hắn đến cùng còn đang chờ đãi cái gì ! ? Đều đến lúc này, chẳng lẽ nói bọn hắn còn đánh tính toán để cho chúng ta tiếp tục tiêu hao Bá Vương ư ! ?" Đông Thành nhưng lại vỗ vỗ Vọng bả vai nói: "Về cái này, ta ngược lại thật ra có chút quyền lên tiếng, bọn hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến bị lôi kéo đến nơi đây liền sẽ ảnh hưởng đến khoảng thời gian này cân đối tình trạng, lúc trước thê tử của ta vì cuối cùng nhất chiến trường mà mình phân giải cá nhân võ trang, đại bộ phận nguyên nhân chính là vì thời không vững chắc , còn Quang Minh Thần Đế ... Hắn đoán chừng vẫn còn vào trên đường đi, nơi này có Bá Vương trấn áp thời không hết thảy, hắn muốn tiến đến ... Quá khó khăn ." Vọng lúc này mới gật đầu, đối với thời gian cùng không gian mà nói, tuy nói chính hắn cũng là cao cấp võ giả, nhưng là tương đối đại khoa học gia, đặc biệt là năng lượng hệ thậm chí thời gian hệ đại khoa học gia mà nói, hắn thật sự chênh lệch nhiều lắm, cho nên cụ thể như thế nào hắn thật đúng là phải nghe chuyên gia . "... Chúng ta đây cũng gia nhập chiến trường đi." Vọng quay đầu nhìn về phía Lam Linh Nhi cùng Phổ Trí, nói xác thực hơn là Lam Linh Nhi . Lam Linh Nhi gật đầu nói: "Ta để ý tới, giống như chúng ta trước khi nói như vậy, thời khắc mấu chốt ... Ta tự sẽ làm ra lựa chọn hi sinh ." Vọng gật đầu, hắn vừa nhìn về phía mặt khác một ít theo hư nghĩ siêu thoát trong trở về mà đến anh hào môn, những...này anh hào từ cái này hư nghĩ siêu thoát trong hoặc nhiều hoặc ít đều đã có thu hoạch, tuy nhiên khẳng định so ra kém Đông Thành trực tiếp phục sinh, nhưng là những thu hoạch này đều ít nhất để cho bọn họ hiện tại có đi một tí át chủ bài, khi bọn hắn chứng kiến Vọng nhìn qua ánh mắt lúc, cầm đầu một gã hoàng giả liền vừa cười vừa nói: "Chúng ta cũng biết nên làm như thế nào, tựu như cùng lúc trước thứ mười ba số Thế Giới tiến công chiếm đóng chiến như vậy, ngươi nói, chúng ta làm, thành công hay không liền chỉ bằng thiên ý ." Vọng lại gật đầu lần nữa, hắn và Đông Thành lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đón lấy hai người hóa quang trực tiếp hướng về Bá Vương chỗ bay thẳng mà đi, theo sát phía sau thì là Lam Linh Nhi, Phổ Trí, cùng cái khác anh hào môn . Trên đường, Lam Linh Nhi bỗng nhiên đối với Phổ Trí nói ra: "Phổ Trí đại thúc, một hồi ngươi không cần tiến lên nữa đi, có thể đi đến một bước này, Phổ Trí đại thúc ngươi đã rất cố gắng, tiếp đó, liền tĩnh chờ chúng ta chiến đấu đi." Phổ Trí không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, hắn chỉ là nhìn phía xa Bá Vương, một lúc lâu sau mới nói: "Không, trận chiến đấu này ... Thật là khiến người ta hướng về a, không biết các ngươi cảm giác được chưa, Bá Vương hắn hình như là tại ... Cười chứ?" Phổ Trí lời vừa nói ra, ở đây anh hào môn lập tức đều hết sức chăm chú nhìn về phía Bá Vương, đây cũng là tin tức, hơn nữa là là tối trọng yếu nhất tin tức, nhưng nhìn qua thật lâu, tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, Lam Linh Nhi cũng nói: "Phổ Trí đại thúc, vô luận xem như thế nào, bá vương đều là một bộ huyết chiến sau bình tĩnh mặt chứ? Ngươi chỗ đó nhìn ra hắn ở đây nở nụ cười?" Phổ Trí cũng không biết nên nói như thế nào, hắn chỉ có thể gãi gãi đầu của mình, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời những lời khác đã đến . Bên kia, đang đứng ở Bá Vương Nội Vũ Trụ cửa vào biên giới chỗ, một cái toàn thân tràn đầy ánh sáng nam tử đang cố gắng giãy giụa Nội Vũ Trụ to lớn bài xích lực lượng, hắn ngóng nhìn cực xa xôi bên ngoài Bá Vương, cách hồi lâu mới thì thào nói ra . "Rất vui vẻ đi, loại này cùng anh hào đám bọn chúng chiến đấu ..." "Nhưng là thiếu một cái tính quyết định địch nhân vốn có ah ..." "Đợi ta, Bá Vương
 
Top