Âm Nhạc Hộp nhạc An Kỳ Lạp

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc: 那些年 || Những năm tháng ấy
OST 《那些年,我们一起追的女孩》" You are the apple of my eye " ||《Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi》
Thể hiện: 胡夏 || Hồ Hạ
Sáng tác: 木村充利 || Lâm Thôn Sung Lợi
Lời ca: 九把刀 || Cửu Bả Đao
Biên khúc: 侯志坚/林冠吟 || Hầu Chí Kiên / Lâm Quán Ngâm
Giám chế: 薛忠铭 || Tiết Trung Minh
------------------------------
Designer: Diên Vĩ
Translator + Timer: Shae
Typesetter & Encoder: Junko
Effect: Kirena Jang
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE!
Thanks for watching!
Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: An Kỳ Lạp
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

《We Don't Talk Together》- 헤이즈 (Heize) Feat. 기리보이 (Giriboy) (Prod.SUGA)
------------------------------
Ca khúc: We Don't Talk Together
Thể hiện: Heize, Giriboy
Lời ca: Heize, Giriboy, SUGA
Sáng tác: SUGA, Heize & El capitxn
------------------------------
Designer + Translator: Diên Vĩ
Timer + Editor: Shae
Typesetter + Encoder: Junko
Effect: Kara: ombre noire - Trans: NhinGiMaNhin321
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE!
Thanks for watching!
Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: An Kỳ Lạp
#AnKyLap #AnKỳLạp
#安琪拉
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc: SNACK || Bánh bim bim
Ca sĩ: Shawn Wasabi feat. Raychel jay
------------------------------
Designer: Chei
Translator: TGMH
Timer + Editor: Shae
Typesetter + Encoder: Junko
Effect: Kirena Jang
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE!
Thanks for watching!
Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: An Kỳ Lạp
#AnKyLap #AnKỳLạp
#安琪拉
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc: "I Told You" || "Dặn em này"
Ca sĩ: James Blunt
------------------------------
Designer: Chei
Translator: TGMH
Timer + Editor: Shae
Typesetter + Encoder: Junko
Effect: Kirena Jang (Twinkle Heart)
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE! Thanks for watching!
Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: https://www.facebook.com/ankylapsubteam
#AnKyLap #AnKỳLạp
#安琪拉
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc: 你的酒館對我打了烊 || Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em
Ca sĩ: 陈雪凝 || Trần Tuyết Ngưng
Sáng tác: 陈雪凝 || Trần Tuyết Ngưng
Hòa thanh: 李美灵芝 || Lý Mỹ Linh Chi
Phối âm: 钟泽鑫 || Chung Trạch Hâm
Phát hành: 3SEVEN叁七 || Tam Thất
------------------------------
Designer: Diên Vĩ
Translator: Minyue
Timer + Editor: Shae
Typesetter + Encoder: Junn
Effect: Lyly Nguyen Effect
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE! Thanks for watching!
Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook : https://www.facebook.com/ankylapsubteam
#AnKyLap #AnKỳLạp
#安琪拉
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc: 那个男人 || Người Đàn Ông Ấy (That man)
Minh nhật chi tử 3《 明日之子 第三季》
Thể hiện: 冯希瑶 || Phùng Hi Dao
Hát gốc: 猫奴小海 || Miêu Nô Tiểu Hải
Sáng tác: 杨宗纬 || Dương Tông Vĩ
Lời ca: 杨宗纬 || Dương Tông Vĩ
------------------------------
Designer: Diên Vĩ
Translator: Hwa
Timer + Typesetter + Encoder: Junn
Effect: Kirena Jang
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE! Thanks for watching!
Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: https://www.facebook.com/ankylapsubteam/
#AnKyLap #AnKỳLạp #安琪拉
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc: I will show you (보여줄게)
Ca sĩ: Ailee (에일리)
------------------------------
Designer: Diên Vĩ
Translator: Quỳnh Đan
Timer + Editor: Shae
Typesetter + Encoder: Junn
Effect: Kirena Jang
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE! Thanks for watching!
Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: https://www.facebook.com/ankylapsubteam/
#AnKyLap #AnKỳLạp #安琪拉
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc:《畫》|| 《Họa》 (Live Piano Session II)
Thể hiện: G.E.M.鄧紫棋 || G.E.M. Đặng Tử Kỳ
Sáng tác: G.E.M.鄧紫棋 || G.E.M. Đặng Tử Kỳ
Giám chế: Lupo Groinig
------------------------------
Designer: Diên Vĩ
Translator: Hyani
Timer + Typesetter + Editor: Shae
Encoder: Junn
Effect: _Kara: Bạc Hà 97, _Trans: Cmy
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE!
Thanks for watching! Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: https://www.facebook.com/ankylapsubteam/
#AnKyLap #AnKỳLạp #安琪拉
 

Diên Vĩ

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
-40.110,35
Tu vi
0,00

Ca khúc: START (시작) || Itaewon Class (이태원 클라쓰) OST
Thể hiện: GAHO (가호)
------------------------------
Translator: Quỳnh Đan
Timer + Editor: Shae
Designer + Typesetter + Encoder: Junn
Effect: _Kara: ombre noire, _Trans: Khánh Nguyễn
------------------------------
DO NOT RE_UP! JUST SHARE!
Thanks for watching! Brought to you by An Kỳ Lạp - 安琪拉
Link facebook: https://www.facebook.com/ankylapsubteam/
#AnKyLap #AnKỳLạp #安琪拉
 

Top