[Dịch] Báo Chương Lãnh Lương Dịch Tháng 8/2019

Lạc Đinh Đang

Chân Tiên Sơ Kỳ
Giải Nhì event Viết cho mùa yêu thương II
Ngọc
399
Tu vi
1,903
Tổng Kết Tháng 8
Truyện Dịch
Dịch Giả
Để tránh nhầm lẫn, lương đầu truyện sẽ gửi cho trưởng nhóm. Sau 3 ngày, thưởng cho từng cá nhân (nếu có) sẽ được gửi riêng.

@pctrieu0812, @archnguyen1984, @Độc Hành, @Mink, @Hân Di
 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator

Top