[Ebook BNS] Ngũ Hành Thiên - Phương Tưởng - Full PRC EPUB (1 người đang xem)

Vũ Tích

Trúc Cơ Hậu Kỳ
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Ebook Maker
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Ngọc
3,817
Tu vi
82
@Vạn Kiếm Chi Vương
Ta mới lội lại quy định bên ĐHVL, các định dạng ebook kế tiếp chỉ được 20% lương của định dạng đầu tiên thôi, cho nên mi trả lại ta 30% chênh lệch, tức là 3575 x 30% = 1072 ngọc, ta giảm luôn số lẻ, mi chuyển lại cho ta 1k ngọc đây! :hottien:
 
-:- Vật phẩm -:-

Vạn Kiếm Chi Vương

Kim Tiên Sơ Kỳ
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Truyền Cảm Hứng
Ngọc
44,812
Tu vi
2,510
@Vạn Kiếm Chi Vương
Ta mới lội lại quy định bên ĐHVL, các định dạng ebook kế tiếp chỉ được 20% lương của định dạng đầu tiên thôi, cho nên mi trả lại ta 30% chênh lệch, tức là 3575 x 30% = 1072 ngọc, ta giảm luôn số lẻ, mi chuyển lại cho ta 1k ngọc đây! :hottien:
bà bà đã trả lương ta đâu mà kêu ta trả lại vậy :dead:
 
-:- Vật phẩm -:-

Vạn Kiếm Chi Vương

Kim Tiên Sơ Kỳ
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Truyền Cảm Hứng
Ngọc
44,812
Tu vi
2,510
Mi chưa già đã lẫn rồi à? Đây nhé! May là mới mấy ngày, đến cuối tháng bảo ta lội page lại chắc chết quá! :035:

View attachment 4861
Ủa, bà bà chuyển cho ta lúc nào vậy :001:
Ta không nhớ gì hết :060:
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top