Thông Báo Vote chọn áo Bạch Ngọc Sách

Vote áo BNS


  • Total voters
    49

Đông Phương Hàn Vân

Hợp Thể Trung Kỳ
Tại hạ mới thêm 2 màu vote, mọi người vào vote thêm màu nhé, khỏi phải tranh luận đỡ phiền 😁😁😁
Phía trước để mỗi logo bachngocsach là đc rồi, ko cần thêm dòng chữ bachngocsach phía trên logo đâu
Đơn giản mà tinh tế

Phía sau để logo thư pháp bachngocsach thôi, ko cần để quang cảnh sông núi nhìn hơi rối.:)
 

Top