Chú Ý Lộ Trình Tu Tiên Tại Bạch Ngọc Giới

Lan Chi

Luyện Hư Sơ Kỳ
Moderator
Ngọc
50,567
Tu vi
679
Thượng tiên cho thỉnh giáo, tại hạ click vào HỖ TRỢ TÂN THỦ thì hệ thống lại báo " Bạn đang rời khỏi FB" mà không đi vào đó được. Giờ tại hạ cứ luẩn quẩn nơi bảng hướng dẫn. Khổ quá!
 

Top