[EVENT] Bình chọn thành viên BQT xuất sắc nhất tháng 7/2019 (1 người đang xem)

Thành viên BQT xuất sắc nhất tháng 7/2019


  • Total voters
    46
  • Poll closed .

Vũ Tích

Trúc Cơ Hậu Kỳ
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Ebook Maker
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Ngọc
12,806
Tu vi
82
Xong thời gian mà bà bà đi ngồi xoát xem đủ chương chưa cũng đã đủ mệt rồi. Chả nhẽ ta lại tự làm ebook kiếm ngọc nhỉ :54:
Xoát thì vẫn phải xoát thôi. Mi có gửi ta vẫn phải xoát lại mà.
Không thì đi làm ebook luôn đi, ta đỡ mất công.
 
-:- Vật phẩm -:-

Vạn Kiếm Chi Vương

Kim Tiên Sơ Kỳ
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Truyền Cảm Hứng
Ngọc
150,696
Tu vi
2,510
ok, vote đi sau đó chuyển ngọc cho ta :daica:
Ể, giờ ta mới đọc kỹ, hoá ra chuyển ngọc cho lão ah, thế đành thôi vậy, may mà ta chưa kịp vote lại cho lão :thodai:
 
-:- Vật phẩm -:-

Vạn Kiếm Chi Vương

Kim Tiên Sơ Kỳ
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Truyền Cảm Hứng
Ngọc
150,696
Tu vi
2,510
Mi không nhắc ta quên khuấy đi mất!
Gửi ta 1k ta qua chơi Đổ trường cái nào! :hottien:
Bà bà mới rút vote cho @pctrieu0812 về vote cho ta ah :54:
Sau 17:17 nha, ta gửi 1 thể cho tất cả mọi người :41:
 
-:- Vật phẩm -:-

Vạn Kiếm Chi Vương

Kim Tiên Sơ Kỳ
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Truyền Cảm Hứng
Ngọc
150,696
Tu vi
2,510
pc đủ vote để chiếm vị trí 1 rồi. Ta rút vote kiếm 1k của mi thoai! :nhamnho:
Hay là ta rút tiếp 1 vote của ta cho @pctrieu0812 về tự vote cho mình nhỉ :nhamhiem2:
Lần trc ta suýt rút vote cho pi ci về vote cho lão @LOLOTICA đó, may mà đọc lại kỹ :phe:
 
-:- Vật phẩm -:-

Vũ Tích

Trúc Cơ Hậu Kỳ
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Ebook Maker
Lam Ngọc ký giả
Team SA
Ngọc
12,806
Tu vi
82
Hay là ta rút tiếp 1 vote của ta cho @pctrieu0812 về tự vote cho mình nhỉ :nhamhiem2:
Lần trc ta suýt rút vote cho pi ci về vote cho lão @LOLOTICA đó, may mà đọc lại kỹ :phe:
Mi tự vote cho mi thì có được gì đâu! Hay vote cho LP 1 phiếu kìa. Nể tình đồng nghiệp cũ, hắn chả có cái nào!
 
-:- Vật phẩm -:-

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top