Chú Ý Nhóm 4 lớp đào tạo dịch giả cơ bản

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
7,776
Tu vi
1
Bài tập này tập trung vào việc cắt nhỏ một câu dài khi xuất hiện quá nhiều dấu phẩy. Mọi người chú ý để làm nhé.
Sóc tinh được đạp bay một trượng xa, ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu đều không có động tĩnh.
Toàn bộ nơi đóng quân ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, toàn bộ yêu tinh đều buông xuống đỉnh đầu sống, ngơ ngác nhìn con khỉ, ngơ ngác nhìn té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sóc tinh.
松鼠精被踹飞了一丈远, 咣当一声跌落在地, 就这么趴在地上好一会都没动静.
整个营地的目光都被吸引了过来, 所有妖精都放下了手头的活, 呆呆地看着猴子, 呆呆地看着倒在地上一动不动的松鼠精.
Một cái buổi chiều, con khỉ đều tại Hắc Long Thành bên ngoài trong doanh địa đã ngủ, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới xuất hiện cái thứ nhất chân chính khách tới thăm.
Đó là một con thấp bé sóc tinh, ước chừng chỉ có ba thước cao, lưu trữ hai phiết râu bạc, diện mạo thoạt nhìn nhưng không thấy nhiều lắm lão. Mặc trên người chính là một kiện lam vải màu xám áo dài, còn đánh mấy mụn vá.
一个下午, 猴子都在黑龙城外的营地里睡了过去, 直到黄昏时分, 才出现了第一个真正的访客.
那是一只矮小的松鼠精, 约莫只有三尺高, 留着两撇白胡子, 面貌看起来却不见得多老. 身上穿着的是一件蓝灰色的布袍, 还打了几个补丁.
 

Kiếm Hiệp 135

Phàm Nhân
Ngọc
102
Tu vi
0
Bài tập này tập trung vào việc cắt nhỏ một câu dài khi xuất hiện quá nhiều dấu phẩy. Mọi người chú ý để làm nhé.
Sóc tinh được đạp bay một trượng xa, ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu đều không có động tĩnh.
Toàn bộ nơi đóng quân ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, toàn bộ yêu tinh đều buông xuống đỉnh đầu sống, ngơ ngác nhìn con khỉ, ngơ ngác nhìn té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sóc tinh.
松鼠精被踹飞了一丈远, 咣当一声跌落在地, 就这么趴在地上好一会都没动静.
整个营地的目光都被吸引了过来, 所有妖精都放下了手头的活, 呆呆地看着猴子, 呆呆地看着倒在地上一动不动的松鼠精.
Một cái buổi chiều, con khỉ đều tại Hắc Long Thành bên ngoài trong doanh địa đã ngủ, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới xuất hiện cái thứ nhất chân chính khách tới thăm.
Đó là một con thấp bé sóc tinh, ước chừng chỉ có ba thước cao, lưu trữ hai phiết râu bạc, diện mạo thoạt nhìn nhưng không thấy nhiều lắm lão. Mặc trên người chính là một kiện lam vải màu xám áo dài, còn đánh mấy mụn vá.
一个下午, 猴子都在黑龙城外的营地里睡了过去, 直到黄昏时分, 才出现了第一个真正的访客.
那是一只矮小的松鼠精, 约莫只有三尺高, 留着两撇白胡子, 面貌看起来却不见得多老. 身上穿着的是一件蓝灰色的布袍, 还打了几个补丁.
Sóc tinh bị đạp bay xa một trượng, ngã xuống mặt đất ầm một tiếng, cứ như vậy quỳ rạp trên mật đất một hồi lâu không có động tĩnh.
Ánh mắt toàn bộ quân doanh đầu bị hấp dẫn về nơi đây. Tất cả yêu tinh sống trên đỉnh đều quay xuống, ngơ ngác nhìn con khỉ, rồi chúng ngơ ngác nhìn sóc tinh té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.
Một buổi chiều, con khỉ trong doanh địa bên ngoài Hắc Long Thành đã ngủ. Đến hoàng hôn, mới xuất hiện một người duy nhất khách tới thăm.
Đó là một con sóc tinh thấp bé, chỉ cao khoảng ba thước. Trên mặt nó có hai chòm râu bạc, nhưng thoạt nhìn diện mạo không già lắm. Trên người mặc một bộ áo dài màu xám, còn có mấy chỗ vá.
 

NhịGiaBro

Võ Giả
Ngọc
692
Tu vi
2
Bài tập này tập trung vào việc cắt nhỏ một câu dài khi xuất hiện quá nhiều dấu phẩy. Mọi người chú ý để làm nhé.
Sóc tinh được đạp bay một trượng xa, ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu đều không có động tĩnh.
Toàn bộ nơi đóng quân ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, toàn bộ yêu tinh đều buông xuống đỉnh đầu sống, ngơ ngác nhìn con khỉ, ngơ ngác nhìn té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sóc tinh.
松鼠精被踹飞了一丈远, 咣当一声跌落在地, 就这么趴在地上好一会都没动静.
整个营地的目光都被吸引了过来, 所有妖精都放下了手头的活, 呆呆地看着猴子, 呆呆地看着倒在地上一动不动的松鼠精.
Một cái buổi chiều, con khỉ đều tại Hắc Long Thành bên ngoài trong doanh địa đã ngủ, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới xuất hiện cái thứ nhất chân chính khách tới thăm.
Đó là một con thấp bé sóc tinh, ước chừng chỉ có ba thước cao, lưu trữ hai phiết râu bạc, diện mạo thoạt nhìn nhưng không thấy nhiều lắm lão. Mặc trên người chính là một kiện lam vải màu xám áo dài, còn đánh mấy mụn vá.
一个下午, 猴子都在黑龙城外的营地里睡了过去, 直到黄昏时分, 才出现了第一个真正的访客.
那是一只矮小的松鼠精, 约莫只有三尺高, 留着两撇白胡子, 面貌看起来却不见得多老. 身上穿着的是一件蓝灰色的布袍, 还打了几个补丁.
Mình trả bài nhé
Sóc tinh bị đạp văng ra xa một trượng, sau đó ngã một tiếng "Ầm" trên mặt đất. Nó cứ nằm rạp trên mặt đất như thế một hồi lâu, không có động tĩnh gì hết.
Toàn bộ yêu tinh trong doanh trại đều bị chuyện này hấp dẫn. Bọn chúng đồng loạt dừng lại mọi thứ đang làm, rồi nhìn về phía này. Cả đám ngơ ngác nhìn Hầu Tử, sau đó lại chuyển sang ngơ ngác nhìn con Sóc tinh đang nằm yên không động đậy trên mặt đất.
Vào một buổi chiều, Hầu Tử đang ngủ trong doanh trại nằm bên ngoài Hắc Long Thành. Hắn ngủ một mạch đến tận chiều tối thì mới có vị khách thật sự đến thăm.
Vị khách này là một con sóc tinh thấp bé. Nó chỉ cao khoảng chừng ba thước, trông mặt mũi cũng không được già lắm, nhưng lại để hai sợi ria mép màu trắng. Nó mặc một chiếc áo dài màu xanh thẫm, bên trên áo có đính thêm mấy miếng vá.
 

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
7,776
Tu vi
1
Mình trả bài nhé
Sóc tinh bị đạp văng ra xa một trượng, sau đó ngã một tiếng "Ầm" trên mặt đất. Nó cứ nằm rạp trên mặt đất như thế một hồi lâu, không có động tĩnh gì hết.
Toàn bộ yêu tinh trong doanh trại đều bị chuyện này hấp dẫn. Bọn chúng đồng loạt dừng lại mọi thứ đang làm, rồi nhìn về phía này. Cả đám ngơ ngác nhìn Hầu Tử, sau đó lại chuyển sang ngơ ngác nhìn con Sóc tinh đang nằm yên không động đậy trên mặt đất.
Vào một buổi chiều, Hầu Tử đang ngủ trong doanh trại nằm bên ngoài Hắc Long Thành. Hắn ngủ một mạch đến tận chiều tối thì mới có vị khách thật sự đến thăm.
Vị khách này là một con sóc tinh thấp bé. Nó chỉ cao khoảng chừng ba thước, trông mặt mũi cũng không được già lắm, nhưng lại để hai sợi ria mép màu trắng. Nó mặc một chiếc áo dài màu xanh thẫm, bên trên áo có đính thêm mấy miếng vá.
:hayqua::hayqua:
 

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
7,776
Tu vi
1
Sóc tinh bị đạp bay xa một trượng, ngã xuống mặt đất ầm một tiếng, cứ như vậy quỳ rạp trên mật đất một hồi lâu không có động tĩnh
>>Sóc tinh bị đạp bay xa một trượng, ngã xuống mặt đất ầm một tiếng. cứ như vậy quỳ rạp trên mật đất một hồi lâu không có động tĩnh.

Ánh mắt toàn bộ quân doanh đầu bị hấp dẫn về nơi đây. Tất cả yêu tinh sống trên đỉnh đều quay xuống, ngơ ngác nhìn con khỉ, rồi chúng ngơ ngác nhìn sóc tinh té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.
>> Ánh mắt toàn bộ quân doanh đầu bị hấp dẫn về nơi đây. Tất cả yêu tinh đều tập trung về phía này. chúng ngơ ngác nhìn con khỉ rồi lại quay sang nhìn về phía sóc tinh đang nằm im trên mặt đất.
>> lặp từ.

Một buổi chiều, con khỉ trong doanh địa bên ngoài Hắc Long Thành đã ngủ. Đến hoàng hôn, mới xuất hiện một người duy nhất khách tới thăm.
>>Câu sau sai nghĩa.
>> Vị khách đầu tiên chứ không phải duy nhất.
Đó là một con sóc tinh thấp bé, chỉ cao khoảng ba thước. Trên mặt nó có hai chòm râu bạc, nhưng thoạt nhìn diện mạo không già lắm. Trên người mặc một bộ áo dài màu xám, còn có mấy chỗ vá.
>> Đó là một con sóc tinh thấp bé, chỉ cao khoảng ba thước. Trên mặt nó có hai chòm râu bạc, nhưng thoạt nhìn diện mạo không già lắm. Trên người Nó mặc một bộ áo dài màu xám có mấy chỗ vá.
 

__Hiqphm

Phàm Nhân
Ngọc
57
Tu vi
0
Bài tập này tập trung vào việc cắt nhỏ một câu dài khi xuất hiện quá nhiều dấu phẩy. Mọi người chú ý để làm nhé.
Sóc tinh được đạp bay một trượng xa, ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu đều không có động tĩnh.
Sóc tinh bị đạp bay xa một trượng, ngã ầm một tiếng xuống mặt đất. Nó cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu không có động tĩnh.
Toàn bộ nơi đóng quân ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, toàn bộ yêu tinh đều buông xuống đỉnh đầu sống, ngơ ngác nhìn con khỉ, ngơ ngác nhìn té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sóc tinh.
=> Ánh mắt toàn bộ nơi đóng quân đều bị hấp dẫn về đây. Tất cả yêu tinh đều chú ý nhìn xuống, ngơ ngác nhìn con khỉ, lại ngơ ngác nhìn sóc tinh bị ngã trên mặtđất vẫn chưa hề nhúc nhích.
松鼠精被踹飞了一丈远, 咣当一声跌落在地, 就这么趴在地上好一会都没动静.
整个营地的目光都被吸引了过来, 所有妖精都放下了手头的活, 呆呆地看着猴子, 呆呆地看着倒在地上一动不动的松鼠精.
Một cái buổi chiều, con khỉ đều tại Hắc Long Thành bên ngoài trong doanh địa đã ngủ, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới xuất hiện cái thứ nhất chân chính khách tới thăm.
Một buổi chiều, con khỉ đang trong doanh địa bên ngoài Hắc Long Thành ngủ. Đến tận lúc hoàng hôn, mới xuất hiện người khách chân chính đầu tiên tới thăm.
Đó là một con thấp bé sóc tinh, ước chừng chỉ có ba thước cao, lưu trữ hai phiết râu bạc, diện mạo thoạt nhìn nhưng không thấy nhiều lắm lão. Mặc trên người chính là một kiện lam vải màu xám áo dài, còn đánh mấy mụn vá.
=>Đó là một con sóc tinh thấp bé, cao ước chừng chỉ 3 thước. Nó có 2 chùm râu bạc, nhưng mới nhìn thì chưa thấy già lắm. Trên người mặc một chiếc áo dài màu xám có mấy chỗ vá.
一个下午, 猴子都在黑龙城外的营地里睡了过去, 直到黄昏时分, 才出现了第一个真正的访客.
那是一只矮小的松鼠精, 约莫只有三尺高, 留着两撇白胡子, 面貌看起来却不见得多老. 身上穿着的是一件蓝灰色的布袍, 还打了几个补丁.
 

Top