[Chú Ý] Báo cáo công việc nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ - 07/2019 (1 người đang xem)

Status
Not open for further replies.

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Bích Ngọc dịch giả
Hoàng Ngọc tầm thư
Thanh Thiên Phủ
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
232
Tu vi
3,090
Các thành viên của nhóm Bổ đầu Thanh Thiên Phủ vào điểm danh, báo cáo công việc để nhận lương, thưởng của tháng 07/2019! Thời hạn đến hết ngày 10.08.2019.

Danh sách các thành viên hiện tại của nhóm Bổ đầu:
@LOLOTICA
@Hoàng Kỳ Anh
@Ô Ma Bát Đế (không nhận lương)
@quyle019
@Tây Độc
@NgocKhanh

Form báo cáo:
- tên (nick):
- số lượng báo cáo trong tháng:

* Lưu ý: Các thành viên diễn đàn khác không comment tại thông báo này.
 
Last edited:

quyle019

Đại Thừa Trung Kỳ
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Bích Ngọc dịch giả
Tử Ngọc chuyển ngữ
Hoàng Ngọc tầm thư
Thanh Thiên Phủ
Phàm Nhân tông đồ
Thanh Khâu Quốc
Nhất Niệm Phái
Tứ Tuyệt Viện
Ngọc
553,059
Tu vi
1,464
- tên (nick): quyle019
- số lượng báo cáo trong tháng: 1 report + xử lý 2 vụ
 
-:- Vật phẩm -:-

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
BQT BNS
Mạnh Thường Quân
Bích Ngọc dịch giả
Hoàng Ngọc tầm thư
Thanh Thiên Phủ
Phàm Nhân tông đồ
Ngọc
232
Tu vi
3,090
Tổng hợp lương, thưởng của các đội viên nhóm Bổ đầu TTP, tháng 05+06/2019:

- @LOLOTICA : lương (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc
- @Tây Độc : lương (3000) + báo cáo (7) = 3700 ngọc
- @quyle019 : lương (3000) + báo cáo (1) = 3100 ngọc
- @Hoàng Kỳ Anh : lương (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc
- @Ô Ma Bát Đế : lương (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc
- @NgocKhanh : Không báo cáo nên không có lương thưởng. Tháng sau nếu vẫn không có báo cáo thì sẽ thuyên chuyển ra khỏi nhóm Bổ đầu (trừ trường hợp có lý do chính đáng).

Cảm ơn mọi người đã cố gắng!!! :hoa:
 

LOLOTICA

Tầm Tiên
BQT BNS
Tử Ngọc chuyển ngữ
Thanh Thiên Phủ
Phàm Nhân tông đồ
Tứ Tuyệt Viện
Ngọc
68,402
Tu vi
5
Tổng hợp lương, thưởng của các đội viên nhóm Bổ đầu TTP, tháng 05+06/2019:

- @LOLOTICA : lương (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc
- @Tây Độc : lương (3000) + báo cáo (7) = 3700 ngọc
- @quyle019 : lương (3000) + báo cáo (1) = 3100 ngọc
- @Hoàng Kỳ Anh : lương (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc
- @Ô Ma Bát Đế : lương (3000) + báo cáo (0) = 3000 ngọc
- @NgocKhanh : Không báo cáo nên không có lương thưởng. Tháng sau nếu vẫn không có báo cáo thì sẽ thuyên chuyển ra khỏi nhóm Bổ đầu (trừ trường hợp có lý do chính đáng).

Cảm ơn mọi người đã cố gắng!!! :hoa:
Thank lão.
 
Status
Not open for further replies.

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top