Cầu đạo dịch thuật.

Kính chào các tiền bối, các đạo hữu gần xa trong diễn đàn. Tại hạ là thành viên mới, do có sở thích về văn phong cũng như là về kỹ năng dịch thuật nên hôm nay mới mạo muội cầu đạo. Mong các bậc tiền bối cao nhân điểm hóa cho tại hạ. Mong hồi âm của chư vị đạo hữu. ( Tu hành như đi ngược dòng nước , không tiến ắt sẽ lùi ...)
 

Vũ Tích

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
3.022,22
Tu vi
210,00
Kính chào các tiền bối, các đạo hữu gần xa trong diễn đàn. Tại hạ là thành viên mới, do có sở thích về văn phong cũng như là về kỹ năng dịch thuật nên hôm nay mới mạo muội cầu đạo. Mong các bậc tiền bối cao nhân điểm hóa cho tại hạ. Mong hồi âm của chư vị đạo hữu. ( Tu hành như đi ngược dòng nước , không tiến ắt sẽ lùi ...)
Bạn qua đăng ký lớp dịch bên này luôn nè
https://bachngocsach.com/forum/threads/20274/page-13#post-1931452
 

Top